2015-10-19. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astrologia reformowana

« Karmienie planet SPIS ↓ Jakość czasu i trzy sposoby badania... »

Cztery źródła znaczeń

Składniki horoskopu mają znaczenia. Zwykle używamy znaczeń jakichś złożonych układów horoskopowych, np. Mars w Pannie i w opozycji do Jowisza ma znaczenie, mniej więcej: „pracowitość i perfekcjonizm ze skłonnością do rywalizacji i kwestionowania autorytetów”. Ale Mars w znaku Panny w opozycji do Jowisza to układ bardzo złożony, podobnie jego znaczenie jest złożone i domaga się rozłożenia na czynniki prostsze.

Mając przed oczami układy horoskopowych wskaźników (z jednej strony) i znaczeń tych układów (z drugiej strony) dochodzimy do prostych składników horoskopu i ich prostych znaczeń. Takich prostych składników mających proste („elementarne”) znaczenia są cztery rodzaje lub cztery grupy. Możemy je nazwać źródłami znaczeń. Znaczenia innych, złożonych układów od nich pochodzą.

Skąd źródła znaczeń biorą swoje znaczenia, czym i jak uzasadnić ich znaczenia i to, że są one takie a nie inne – tego nie wiemy. Musimy przyjąć, w astrologii, że tak jest i już.

1) Pierwszym źródłem znaczeń są planety.
Przy czym, uwaga, znaczenia poszczególnych planet zachodzą na siebie, pokrywają się częściowo lub przypominają jedne drugie. Znaczenia poszczególnych planet nie są niezależne! (W języku matematyki powiedzielibyśmy, że nie stanowią one „układu ortogonalnego zupełnego”.) Np. Słońce i Jowisz są znaczeniowo podobne i ich znaczenia nachodzą na siebie. Podobnie podobne i nachodzące są Mars i Pluton. Lub Księżyc i Neptun. Lub Merkury i Uran.

2) Drugim źródłem znaczeń są punkty kardynalne ekliptyki, a znaczenia („kompleksy znaczeniowe”) z nimi związane nazywane są żywiołami
A nie znaki zodiaku? – Nie, one nie są źródłami znaczeń i ich znaczenia nie są źródłowe – dlatego, że znaki, prócz znaków kardynalnych, pochodzą od punktów kardynalnych. Początki znaków zodiaku są „przerzutami” żywiołu od punktu kardynalnego do punktu odległego o trygon. Np. początek znaku Lwa leży o 120° od puntu kardynalnego Barana i przejmuje od niego jego ładunek znaczeniowy w postaci żywiołu Ognia. Ten sam żywioł ognia przejmują od punktu kardynalnego Barana inne punkty leżące np. o 72° (kwintyl) lub leżące o septyle, np. ognisty punkt w 4°17' Panny, tzw. wściekła Panna, odległy od punktu Barana o 3/7 koła; itd.

3) Trzecim źródłem znaczeń są punkty kardynalne horoskopu czyli inaczej osie horoskopu: ascendent, medium coeli, descendent, imum coeli. Mają one swoje szczególne osiowe znaczenia (kompleksy znaczeniowe): kompleks ascendentalny, medioceliczny, descendentalny, immoceliczny, czyli „kompleks ja”, „kompleks kariery i władzy”, „kompleks ty, „kompleks pochodzenia i tajemnicy”.
Pochodne od osiowych są znaczenia obszarów międzyosiowych, tych z oktotoposu Guinarda. Ilustruje je rysunek:


4) Czwartym źródłem znaczeń są aspekty.

Znaczeń z jednego źródła nie można sprowadzić do znaczeń z innego źródła – są to po prostu inne „warstwy znaczeń” czy inne ich „wymiary”. Nie ma planety, która znaczyłaby „ja”, tak jak znaczy to ascendent. Nie ma osi horoskopu, która znaczyłaby np. „wyzwania i problemy do rozwiązania”, tak jak znaczy to kwadratura. Itd.

Z drugiej strony znaczenia poszczególnych źródeł lub wskaźników pochodnych od nich – niektóre z nich – przypominają jedne drugie. Mówimy wtedy o ekwiwalencji znaczeń. Np. znak Bliźniąt (pochodny od punktu kardynalnego Wagi czyli żywiołu Powietrza) jest ekwiwalentny Merkuremu wśród planet. W tradycyjnym języku astrologii w tym kontekście mówi się o „władcach”; my jednak będziemy posługiwać się pojemniejszym terminem ekwiwalencja.

2015-10-19. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astrologia reformowana

« Karmienie planet SPIS ↓ Jakość czasu i trzy sposoby badania... »

Pisanie komentarzy niedostępne.