2016-01-30. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astrologia reformowana

« Cztery źródła znaczeń SPIS ↓ Prolegomena do badania wydarzeń Urana »

Jakość czasu i trzy sposoby badania jakości czasu wydarzeń

Jakość planety przejawia się w charakterze (osobowości) człowieka, który urodził się przy układzie planet, kiedy ta planeta była silna. Inaczej mówiąc jakości planet przejawiają się w horoskopach urodzeniowych. Czyli: interpretujemy planety i ich układy w kategoriach osobowości ludzi.

Ale jakość (znaczenie) planety przejawia się także w jakości czasu – mianowicie wtedy, kiedy w pewnym czasie ta planeta jest silna (dominująca).

Planetarne jakości czasu poznajemy po tym, że dzieją się szczególne wydarzenia, albo po tym, że panuje szczególny nastrój („klimat”). Jakość czasu związana z pewną planetą jest dla pewnych rodzajów wydarzeń sprzyjająca – a dla innych rodzajów wydarzeń przeciwnie, niesprzyjająca.

Można też powiedzieć, że interpretujemy planety i ich układy w kategoriach jakości czasu.

Na rysunku niżej są przykłady charakterystycznych rodzajów wydarzeń dla trzech planet: Merkurego, Wenus, Marsa.

Jak znaleźć i określić, która planeta w pewnym okresie wyznacza jakość czasu? Proponuję trzy podejścia.

1) Model „Otwarcie Okna”

Kiedy trwa wielki tranzyt – np. przejście Saturna przez urodzeniowe MC (należące do cyklu Saturna), albo tranzyt bieżącego Jowisza trygonem do urodzeniowego Słońca, albo przejście Urana przez uro. descendent, itp. – dzieje się tak, że ta główna tranzytująca planeta (w przykładach Saturn, Jowisz lub Uran) otwiera okno – przez które skutecznie wnika energia jakiejś innej planety, aktywnej w tym momencie.

W modelu Otwarcia Okna obserwujemy wielki tranzyt i szukamy ewentualnych planet-modyfikatorów, które są aktywne na tle tamtego wielkiego tranzytu. Planeta modyfikator potrafi przeciągnąć na swoja stronę wydarzenia, które wtedy mają miejsce i nadaje swój charakter, swoją jakość tamtemu wielkiemu tranzytowi.

2) Model „Kolejne Warunki dla Planety”

W tym podejściu badamy, czy pewna planeta „A” jest dostatecznie silna w pewnym momencie (odcinku czasu), żeby nadawać swoją jakość temu czasowi. Są co najmniej cztery takie warunki:

Im więcej tych warunków jest spełnionych i im są spełnione silniej i bardziej wielokrotnie, tym jakość czasu właściwa dla planety A jest większa i większe jest prawdopodobieństwo, że zajdą wydarzenia mające charakter tej planety.

3) Model „Kaskady Tranzytów”

W tym podejściu badamy nie jedną planetę (spodziewając się, że ona dominuje w danym czasie i nadaje swoją jakość temu czasowi), tylko szereg planet, które jednocześnie, chociaż z różnym zasięgiem (szerokością) w czasie, dokonują tranzytów, napędzając realizację pewnego wydarzenia, lub dokładając się do tego wydarzenia. O kaskadach będę mówić/pisać osobno.

Przykłady wydarzeń dla tych modeli omawiałem na wykładzie online.

2016-01-30. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astrologia reformowana

« Cztery źródła znaczeń SPIS ↓ Prolegomena do badania wydarzeń Urana »

Pisanie komentarzy niedostępne.