2010-02-11. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astro-refleksje

« Gdzie znaki zodiaku mają skupione swoje... SPIS ↓ Cardano, rzekomy astro-samobójca »

Jowisz w znakach u ezoteryków

Przy okazji innych rozważań wynotowałem, w którym znaku zodiaku mieli Jowisza słynni ezoterycy. I chociaż wynajdując ich nie spodziewałem się żadnej prawidłowości, to gdy już miałem przed oczami ich niedługą listę, coś mnie „zaczęło tkać”. Oto ci wypisani: Crowley (Jowisz w Skorpionie), Bławatska (w Wodniku), Rajneesh Osho (w Lwie), Jung (w Wadze), Steiner (w Pannie), św. Pio (w Wadze), Marc E. Jones (w Strzelcu), Rudhyar (w Bliźniętach).

Jednak pewną prawidłowość w tym widać. Oczywiście, próbka jest maciupcia i to jest żadna reprezentatywna seria, tylko co najwyżej taki astro-dowcip, ale co szkodzi potraktować go poważnie. Można zauważyć, że u każdego z wyliczonych ezo-celebrytów Jowisz w znaku (znak Jowisza) określał STYL ich działalności.

Crowley - Jowisz w Skorpionie - zajmował się ostrą magią, taką wręcz wybebeszającą ludzi, a ezoterykę traktował jako środek do "rządu dusz". Podobieństwo do treści znaku Skorpiona uderzające.

Helena Bławatska - Jowisz w Wodniku - „odleciała”!... opisując osobny świat ducha władany przez „republikę nieśmiertelnych oświeconych”, której centra znajdowały się w dalekich (wtedy), niedostępnych i egzotycznych Himalajach. Wizja z lotu ptaka, wiernie w stylu Wodnika.

Rajneesh - Jowisz w Lwie - wykreował się na wielkiego guru, pasł się uwielbieniem swoich uczniów, był gwiazdorem-superstarem, na wszystkim się znał, dokładnie w zgodzie z symboliką Lwa.

Jung - Jowisz w Wadze - uprawiał ezoterykę grzeczną i wyważoną, taką która dba, by się zmieścić w naukowych ramach i nie odrywa się od medycyny-psychiatrii, akceptowalną dla "świata" - co z duchem Wagi dobrze się zgadza.

Steiner - Jowisz w Pannie - kodyfikował i ujmował w nowe i szczegółowo-konkretnie dopracowane przepisy wszystkie dziedziny życia. Ezoteryka jako katalog gotowych przepisów. Duch Panny aż nadto widoczny.

Św. Pio - w Wadze - służył ludziom, wysłuchiwał ich i rozgrzeszał. Mając wizje nieakceptowane przez Kościół, wybierał nienarażanie się zwierzchnikom. Wagę w tym jawnie widać.

Marc E. Jones - Jowisz w Strzelcu - (A) uczył, (B) podejmował dalekie wędrówki w nieznane przestrzenie - bo tak można interpretować jego wycieczkę w symbole sabejskie. Strzelec!

Rudhyar - Jowisz w Bliźniętach - gadał, gadał, wszystko ze wszystkim mu się zgadzało i pisał niekończące się książki. Jak to Bliźnięta.

Powyższe spostrzeżenia są fragmentem niedawnej dyskusji na forum AstroAkademii. Zapraszam do środka!

2010-02-11. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astro-refleksje

« Gdzie znaki zodiaku mają skupione swoje... SPIS ↓ Cardano, rzekomy astro-samobójca »

Pisanie komentarzy niedostępne.