2022-01-08. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Wykłady dla ITS

« Najkrócej o planetach SPIS ↓ Planety zaszyte w zodiaku albo wydobywanie... »

Kiedy planety są silne? (Ważne?)

Silne są planety na osiach (horoskopu). Silna jest planeta wskazywana przez Słońce lub Księżyc: przez to, że jest z tym światłem w koniunkcji lub opozycji.

Każdy ma w horoskopie wszystkie planety. Ale nie mają one takiej samej mocy. Niejednakowo przejawiają się w osobowości i w życiu „urodzonego”. Umiejętność czytania horoskopu w dużej mierze polega na tym, żeby zwracać uwagę na te planety, których rola jest najważniejsza. – Żeby umieć widzieć te, które są silne.

Planeta jest silna, kiedy jest w pewien sposób wyróżniona lub wskazana. Tzn. kiedy znajduje się w szczególnym miejscu na niebie lub w szczególnej pozycji względem innych planet.

Co może wskazywać planety? Które elementy horoskopu mogą pokazywać, która planeta jest ważna? – Żeby to określić, nie wystarczy wiedzieć, gdzie planety znajdują się na tle ekliptyki (czyli na tle znaków zodiaku). Musimy „widzieć”, jak planety są położone względem pewnego miejsca na Ziemi. Dla horoskopów urodzeniowych jest to miejsce urodzenia i układ planet w czasie czyjegoś przyjścia na świat.

Wracamy do ekliptyki. Płaszczyzna ekliptyki na niebie tworzy linię (tzw. koło wielkie) w pobliżu której przebywają planety. Tę linię (lub koło wielkie) ekliptyki widzimy na niebie, które jest przecięte drugą ważną płaszczyzną: płaszczyzną horyzontu. Horyzont dzieli niebo na dwie połówki, dwie półkule. (Górna połowa nieba jest nad głowami, druga jest „pod ziemią”.) Więc również ekliptykę dzieli na pół. Kiedy ekliptykę rysujemy jako koło – czyli jako horoskop – horyzont jest linią, która przecina koło horoskopu na pół. Linie tę rysujemy zwykle poziomo, bo przecież horyzont leży poziomo. Linia ta przecina ekliptykę (horoskop) w dwóch punktach. Jeden punkt leży na wschodzie i tam planety wschodzą. Dlatego nazywa się ascendent, z łaciny: ascendens = „wschodzący”. Przeciwny punkt leży w kierunku zachodnim, planety tam zachodzą, nazywa się descendent. (Podobnie z łaciny.)

Prócz tego w przestrzeni wokół nas (lub wokół miejsca, gdzie ktoś się urodził) rozciąga się jeszcze jedna ważna płaszczyzna. Leży ona pionowo i przechodzi przez zenit (najwyższy punkt nieba, prostopadły do horyzontu) oraz przez kierunki południowy i północny. To jest płaszczyzna południka, lub krótko: południk. Też mówi się: lokalny południk. Płaszczyzna południka również przecina ekliptykę na dwie połowy i jest rysowana w horoskopach jako linia. Górny punkt tej linii nosi fachowa nazwę Medium Coeli (z łaciny, dosłownie: środek nieba). Przeciwny dolny punkt nazywa się Imum Coeli, czyli „spód nieba” lub „dno nieba”. (Widocznie w dawnych dawnych czasach niebo wyobrażano siebie na kształt misy.)

Kiedy planeta przechodzi przez Medium Coeli (czyli przez kierunek południowy) znajduje się najwyżej nad horyzontem w ciągu danej doby, czyli góruje. Kiedy przechodzi przez Imum Coeli (przez kierunek północny), znajduje się najniżej pod horyzontem („pod ziemią”) – czyli dołuje.

Te cztery punkty:
punkt wschodzenia, ascendent
punkt górowania, Medium Coeli
punkt zachodzenia, descendent, i
punkt dołowania, Imum Coeli –
– są łącznie nazywane punktami kardynalnymi horoskopu. (Koniecznie odróżniaj je od punktów kardynalnych ekliptyki!) Też nazywane są kierunkami kardynalnymi, punktami osiowymi lub (najkrócej) osiami. (Chociaż cardo po łacinie to raczej zawias u drzwi, nie oś u koła.)

To, co napisałem dotąd, było gołą geometrią i astronomią. Pora powiedzieć ważną prawdę astrologiczną: Planety przechodzące przez punkty kardynalne horoskopu są szczególnie silne. Wtedy szczególnie silnie wyświetla się ich „energia” lub ich „charakter” lub ich „natura” – i w takiej chwili dzieją się wydarzenia, które nabierają charakteru tej planety, lub rodzą się ludzie, którzy będą mieć w sobie „coś” z charakteru tej planety.

A właściwie to jest tak, że mający się urodzić człowiek-embrion już ma w sobie swój wrodzony charakter, zapisany w genach, i tylko czeka na właściwy moment, żeby się urodzić: rodzi się zaś wtedy, kiedy zewnętrzny planetarny charakter możliwie zgadza się z jego wrodzonym wewnętrznym charakterem.

Człowiek mający się urodzić czeka z urodzeniem na moment, kiedy planety w zewnętrznej przestrzeni będą możliwie dopasowane do jego „genetyki”. Kiedy pojawi się odpowiednie okienko w czasie, podczas odpowiedniego przejścia planet, wtedy się rodzi. (Przynajmniej tak możemy to sobie wyobrazić.)

To, co napisałem wyżej, streszczamy krótkim hasłem:
silne są planety na osiach (horoskopu).

A jeśli urodziłem/łam się, kiedy żadna z planet nie przechodziła przez oś horoskopu? Wtedy szukamy innych wskazań na planety.

Drugim ważnym wskazaniem na planetę jest taki układ, że pewną planetę wskazuje Księżyc lub Słońce. Księżyc i Słońce są wyróżnione wśród planet i w niektórych analizach rozważamy je osobno, jako specjalny „gatunek” planet. Nazywamy je „światłami”. Po angielsku odpowiednie słowo jeszcze bardziej się wybija: brzmi: luminary (l. mnoga luminaries). Na czym polega to wskazanie? – Na tym, że dana planeta jest w koniunkcji ze Słońcem (lub z Księżycem). Druga ewentualność: że planeta jest w opozycji do „światła” czyli do Słońca lub Księżyca. Niekiedy pod uwagę bierzemy też inne aspekty ze „światłami”.

Zapamiętujemy drugie krótkie hasło:
silna jest planeta wskazywana przez Słońce lub Księżyc: przez to, że jest z tym światłem w koniunkcji lub opozycji.

A jeśli w moim horoskopie żadna planeta nie jest wskazana (nie jest wskazana jako ważna...) również przez światła? Wtedy szukamy jeszcze dalej, ale o tym napiszę osobno.

Pora na przykłady:

Amerykańska (urodzona w Teksasie) supergwiazda Beyoncé Knowles: w jej horoskopie wschodzi Wenus i ta planeta jest najbardziej wyróżniona. Wenus jest na ascendencie i (mówiąc w naszej terminologii) jest wskazana przez ascendent. Ponieważ najsilniej określa „naturę” piosenkarki, mówimy też, że Wenus jest dominującą planetę w jej horoskopie. (Jeśli masz wątpliwości, obejrzyj jej zdjęcia lub filmy.)

Beyonce

Wiceprezydentka USA Kamala Harris urodziła się z Saturnem w Medium Coeli: więc u niej Saturn jest wskazany (przez MC), przez to jest wyróżniony wśród innych planet i skutkiem tego: dominujący. (Saturn w tej dominującej roli w jej horoskopie zupełnie nas nie dziwi, bo ta planeta jest charakterystyczna i typowa w horoskopach prawników i polityków. Oni muszą trzymać się zasad, a Saturn właśnie do tego „służy”.)

Kamala Harris

Zdarza się, że na osiach horoskopu jest więcej planet, wtedy bierzemy pod uwagę wszystkie i zastanawiamy się, jak ten cały ich zestaw przejawia się w osobowości urodzonego.

Przykładem wskazania na dwie planety jest horoskop Johna Lennona. Wskazane jest Słońce – przez jedną z osi: przez descendent, ponieważ John urodził się prawie równo o zachodzie Słońca. Druga wyróżnioną planetą był Pluton: ponieważ w godzinach jego urodzenia Księżyc przechodził przez opozycję do Plutona. (Jak wpływ Plutona u niego się przejawiał, chętnie porozmawiamy o tym!)

Lennon

Pojęcie lewara

Często przydaje się jedno słowo na określenie tych wszystkich sytuacji bądź czynników, które sprawiają, że pewna planeta jest ważniejsza czy silniejsza niż inne. Te „wskazówki” (wskazujące, która planeta jest silna) nazywamy zbiorczo lewarami. Lewar to inaczej podnośnik, urządzenie, które coś podnosi do góry. W tym sensie ascendent, Medium Coli lub opozycja do Księżyca są lewarami, które podnoszą pewną planetę ponad poziom ich sąsiadek i wyróżniają ją z ich tła bądź tłumu.

W indywidualnych ćwiczeniach będziemy znajdować lewary w swoich horoskopach i które planety zostały przez nie podniesione, tak, że są (u ciebie) dominujące.

2022-01-08. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Wykłady dla ITS

« Najkrócej o planetach SPIS ↓ Planety zaszyte w zodiaku albo wydobywanie... »

Pisanie komentarzy po zalogowaniu/rejestracji.