2015-12-10. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astro-refleksje

« Przejścia Saturna przez medium coeli i... SPIS ↓ Streszczenie mojej części trójgłosu o przyszłości... »

Rewolucja francuska 1789 a punkt 8 4/7 Skorpiona

Andrzej Leder w książce "Prześniona rewolucja", na str. 32 pisze, że rewolucja francuska stworzyła "potężny znak" w postaci idei racjonalności. Wobec wagi i potęgi tej racjonalności musiały kapitulować racje religijne, tradycyjne czy sentymentalne. Czytamy dalej, na str. 33:

/.../ jak twierdzi Martin Malia, to w imię tej racjonalności -- a nie, by atakować religię czy kler - na wniosek biskupa Talleyranda postawiono w grudniu 1789 roku majątek Kościoła „do dyspozycji narodu", aby spłacić długi monarchii. W imię tej racjonalności w lipcu 1791 roku uchwalono ustawę znoszącą gildie i cechy. Nie trzeba powtarzać całej historii związku nowoczesnej ratio [racjonalności] z pojawieniem się obrotu towarowo-pieniężnego, żeby widzieć, jak mieszczaństwo, jako podmiot woli politycznej, ustanowiło pewien potężny symbol organizujący całe uniwersum nowożytnego myślenia, racjonalność działania, by następnie, odwołując się do niego, sankcjonować konkretne prawa, zmieniające stosunki własności i trudu. Racjonalność działania i równość praw, głęboko zresztą ze sobą związane, sankcjonowały to, że [tu Leder cytuje Marksa/Engelsa] „burżuazja [...] pozrywała bezlitośnie wielorakie węzły feudalne, które przywiązywały człowieka do jego «naturalnego zwierzchnika» i nie pozostawiła między ludźmi żadnego innego węzła, prócz «nagiego interesu»." Jeszcze raz te dwa symbole wyznaczyły wektor przemian społecznych na następne dwa wieki. Polska rewolucja [Autor ma na myśli okres 1939-56] takich symboli nie stworzyła.

To jest dokładnie treść karty 9 Monet i punktu siedmiokrotnego ziemnego w Skorpionie. Oto zwycięża i rządzi racjonalność. W jej imię, wszystko co było dotąd ukryte, święte lub intymne, traci swoją wartość, a raczej nabiera wartości wymiennej: warte jest tyle, ile ktoś za to zapłaci. Albo potrafi jakoś inaczej racjonalnie uzasadnić. Panuje nagi interes. Nagi, ponieważ wymaga pełnego odsłonięcia rzeczy i spraw, całkowitego wystawienia na ocenę. Rzeczy, sprawy i ludzie "wyrwani na jaw" są porównywani i wyceniani; przy okazji tracą złudzenia lub tracone są złudzenia na ich temat.

Hasło "Jawność" znaczy tutaj jednocześnie: wydobywanie na jaw tego, co do tej pory było ukryte lub celowo zatajane lub chronione, "chowane". (Zwróć uwagę też na cielesny i seksualny sens słowa "nagi".)

Racjonalność, racjonalne myślenie i racjonalny porządek w astro-symbolice należy do żywiołu ziemi -- dlatego przypisanie tej idei do ziemnego punktu w Skorpionie nie jest przypadkowe ani kapryśne.

Przeciwny punkt 8 4/7 Byka został rozwinięty przez inną formację ideową: romantyzm. Ale o tym napisano w innych książkach i pewnie omówię kiedy indziej.

2015-12-10. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astro-refleksje

« Przejścia Saturna przez medium coeli i... SPIS ↓ Streszczenie mojej części trójgłosu o przyszłości... »

Pisanie komentarzy niedostępne.