2018-03-28. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astrologia reformowana

« Co ważniejsze: sektory czy punkty? SPIS ↓ Miłość, koneksje i masowa astrologia w... »

Słowa-klucze dla ćwiartek cyklu Saturna

Ćwiartka I: Ascendent – Imum coeli

Typowy początek: (1) Indywiduacja: realizuję coś, co ma zaspokoić moje głębokie potrzeby.
(2) Kontynuuję lub są kontynuowane z moim udziałem sprawy, które wcześniej były pomijane.

Minus: Minimalizm. Niedostateczne wykorzystanie własnego potencjału. Równanie w dół. Niedocenianie własnych możliwości i niedocenianie siebie. Zatrzymanie na pozycji dziecka, ucznia, kogoś gorszego. Przywiązanie do spraw podstawowych i materialnych.


Ćwiartka II. Imum coeli – Descendent

Typowy początek: Odkrywam nowe możliwości i zasoby blisko siebie, w swoim otoczeniu lub środowisku.

Minus: Rozproszenie. Brak silnego „motoru”, napędu i ukierunkowania. Zbytnie przywiązanie do zabawy, rozrywki, przyjemności – hedonizm. Nieodróżnianie interesu i dobra własnego oraz interesu-i-dobra „towarzystwa”. Inwestowanie energii i pieniędzy w cele, które nie będą kontynuowane. Poczucie, że to, co robię, jest zbyt mało osobiste, „nie moje”. Lub, że jest zbyt zdawkowe, płytkie, zwykłe.


Ćwiartka III. Descendent – Medium coeli

Typowy początek: Łączę swoje siły, zasoby, pomysły z innymi (z kimś drugim) aby pójść dalej.

Minus: Bycie obcym, outsiderem, który traci ponieważ nie ma ciągłości i korzeni. Branie się za zbyt trudne zadania. Zła ocena własnych możliwości. Błędy wynikające z pośpiechu i braku perspektywy. Zaczynanie i niekończenie. Usposobienie koczownika.


Ćwiartka IV. Medium coeli – Ascendent

Typowy początek: Odkrywam nowe możliwości lub zasoby (lub zostają one mnie odkryte) w większej odległości.

Minus: Możliwość (zagrożenie) wyjścia poza własne kompetencje. „Nie panuję nad tym, co się wokół mnie i ze mną dzieje”. Spadanie z wysokiej drabiny. Zależność od innych, ich oceny, opinii, władzy. Dysonans-sprzeczność między osobistymi potrzebami („serca”) a zadaniami zewnętrznymi. Brak osobistej satysfakcji z tego, co się robi i jak żyje. Poczucie pustki lub wypalenia.2018-03-28. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astrologia reformowana

« Co ważniejsze: sektory czy punkty? SPIS ↓ Miłość, koneksje i masowa astrologia w... »

Pisanie komentarzy niedostępne.