2022-03-26. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Instrukcje

« Jak zapisywać kosmogramy przy użyciu strony... SPIS ↓

Współrzędne: heliocentryczne, geocentryczne, równikowe i topocentryczne

Cztery układy współrzędnych dla planet: ekliptyczny heliocentryczny i geocentryczny, równikowy, topocentryczny.

W programie horoskopowym (wyświetlającym horoskopy) chart_show.php znajdują się opcjonalne tabele współrzędnych planet.

Do ich uruchomienia służy przycisk „Pokaż współrzędne planet”. Po kliknięciu wyświetlają się 4 tabele współrzędnych i rozwijanka, która służy do wyboru formatu liczb w tych tabelach.

Współrzędne są: ekliptyczne geocentryczne, równikowe, topocentryczne i heliocentryczne. Co kolejno one znaczą i do czego mogą się przydać:

Współrzędne ekliptyczne geocentryczne (krócej: geocentryczne) są określone względem ekliptyki. Pierwszą współrzędną (tą „poziomą”) jest długość ekliptyczna liczona od Punktu Barana (początku znaku Barana) jako umownego zera. Druga współrzędna (ta „pionowa”) ma nazwę szerokość ekliptyczna. Długość ekliptyczną w astrologii zwykle podaje się w formacie: znak zodiaku + położenie w znaku, w stopniach. Kosmogramy są rysowane w długości ekliptycznej. Szerokość ekliptyczna, czyli odchylenie planety od ekliptyki, jest niewielkim kątem: np. w momencie przyznania nagrody Nobla Oldze Tokarczuk 10 października 2019 r., najbardziej odchylony był Księżyc: -5°52’ szer. ekliptycznej geocentrycznej. Ale np. Saturn był wtedy prawie dokładnie na ekliptyce: 0°10’. Słońce ma zawsze szerokość ekliptyczną równą zero, z definicji.

Współrzędne ekliptyczne heliocentryczne: podobnie, są określone względem ekliptyki, ale centrum jest Słońce. W tabelce jest Ziemia, zamiast Słońca. Szerokości heliocentryczne, podobnie, są niewielkimi kątami, ponieważ planety niewiele odchylają się od ekliptyki.

Współrzędne równikowe: w astrologii nie mają znaczenia, ale są przyjęte w astronomii. W tych współrzędnych są podawane pozycje planet i gwiazd w astronomicznych publikacjach i na mapach nieba. „Pozioma” współrzędna, rektascensja, jest liczona wzdłuż równika. „Pionowa” nazywa się deklinacja. Rektascensja jest typowo podawana w godzinach kątowych, nie w stopniach. 1 godzina = 15 stopni.

Współrzędne topocentryczne: poziomą współrzędną jest azymut, czyli kąt liczony na horyzoncie. Punktem zerowym azymutu jest kierunek południowy w danym miejscu, czyli Medium Coeli. Punkt na niebie (planeta) widoczna na południu ma azymut = 0°, w kierunku zachodnim azymut = 90°, na północy 180°, na wschodzie 270°. Pionową współrzędną jest wysokość, czyli wysokość planety nad horyzontem. Obie współrzędne są ważne w astrologii, ponieważ pozwalają stwierdzić, jak ściśle planeta znajduje się na pewnej osi horoskopu:
azymut = 0° oznacza położenie w Medium Coeli
wysokość = 0° oznacza położenie na horyzoncie, więc na ascendencie (jeśli po wschodniej stronie nieba) lub na descendencie (jeśli po stronie zachodniej)
azymut = 180° oznacza położenie w Imum Coeli.

Odległość planet od Ziemi lub Słońca podawana jest w jednostkach astronomicznych. 1 j.a. = średniej odległości Ziemia – Słońce.

2022-03-26. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Instrukcje

« Jak zapisywać kosmogramy przy użyciu strony... SPIS ↓

Pisanie komentarzy niedostępne.