2011-07-02. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astrologia samopoznania

« 14. Zodiak Księżyca czyli Księżyc w... SPIS ↓ 16. Wodnik »

15. Koziorożec

W kolejnych rozdziałach zajmiemy się systematycznym przeglądem znaków zodiaku, które będziemy omawiać dokładniej i ściślej niż to się robi w popularnych opracowaniach. Zaczniemy ich omawianie od Koziorożca, nie zaś jak zwykle się robi, od Barana, a to po to, by oswoić się z myślą, że zodiak, będący cykliczną strukturą, można studiować zaczynając od dowolnego z czterech jego punktów kardynalnych lub kardynalnych znaków.

Znak zodiaku przejawia się (zwykle) inaczej, kiedy przebywa w nim Słońce, inaczej gdy Księżyc. Mamy więc do czynienia z jego różnymi wariantami, zależnie od tego, czy znak ten zostaje wywołany przez przebywające w nim Słońce, czy przez Księżyc. Zwykle ponadto warto poznać dodatkowe warianty wywoływane przez inne planety: dla Koziorożca takim najbardziej znaczącym wywoływaczem (po Słońcu i Księżycu) jest Mars.


Koziorożec słoneczny

Ten wariant wywołuje Słońce będące w urodzeniowym horoskopie w Koziorożcu; także, z dużym podobieństwem, ascendent - gdy jest w Koziorożcu. Głównymi cechami są: dyscyplina i samodyscyplina. Odpowiedzialność. Obowiązek. Wytrwałość. Narzucanie sobie i innym długofalowych planów. Trzymanie się zasad. Nie-folgowanie sobie, nie-pieszczenie (...nie-cackanie) się ze sobą. Zdrowy konserwatyzm, czyli trzymanie się sprawdzonych wzorów. Zmysł praktyczny.

Kolejna seria cech wiąże się z miejscem w społeczeństwie i karierą. Koziorożec w swojej słonecznej wersji przyjmuje postawę: "skoro ktoś to musi robić, to niech to będę ja" - i skutkiem tego chętnie bierze na siebie obowiązki, w tym obowiązki kierownicze, związane z odpowiedzialnością za innych i przed innymi. Chętnie włącza się w społeczne hierarchie i akceptuje zasady i cele przyjmowane i obowiązujące w jego wycinku społeczeństwa. Jest to przeciwieństwo postawy buntownika: Koziorożec będzie dążył do poprawy swojej pozycji przez dobre wykorzystanie tego, co w danych warunkach jest dla niego dostępne, nie zaś poprzez bunt negował i zmieniał te warunki. Typowa dla Koziorożca (w jego wariancie słonecznym) jest droga od skromnej pozycji startowej do najwyższych stanowisk i bogactwa - czyli od niskości do szczytu.

Łączy się z tym wdrukowane poczucie, że tak jak jest, jest słusznie, a kto myśli inaczej, jest głupcem i istotą niepoważną. Powaga - to także charakterystyczna cecha tej strony Koziorożca. Ale ta powaga bywa zarazem brakiem dystansu wobec swoich spraw, a nawet brakiem poczucia humoru. (Pod tym względem następny znak zodiaku, Wodnik, ma właściwości dokładnie przeciwne do Koziorożcowych: ma zarówno autoironię, dystans do siebie i poczucie humoru.)

Pozytywną cechą Koziorożca jest dobrze rozwinięty zmysł czasu. Stąd charakterystyczna dla niego umiejętność dobrego planowania. Także: ustalanie i trzymanie się planów rozpisanych na lata. (Koziorożce są idealnymi klientami dla firm ubezpieczeniowych! Sama instytucja ubezpieczeń - jako taka - ma wiele z ducha Koziorożca.) Za tym idzie skrupulatność pozwalająca dopilnować realizacji wcześniej ustalonych planów, gdyż Koziorożce nie zmieniają poglądów w przelocie.

W stosunku do osób, które kochają, Koziorożce raczej będą starały się zapewnić im lepsze warunki materialne, ułatwić im życie - niż przytulić i obdarzyć ciepłą uczuciowa więzią. To jest typowy problem tego znaku: uczuciowy chłód lub niedostatek ciepła, lub kłopoty z adekwatnym wyrażeniem ciepłych uczuć, jakie się ma. Można przyjąć, że te ciepłe uczucia wyrażane są nie dzięki znakowi Koziorożca, tylko dzięki jakimś innym horoskopowym czynnikom danej osoby.

Koziorożec jest anty-romantyczny. Nie buduje złudzeń. Jest z gruntu przeciwny wszelkim odlotom. Trzyma się ziemi, czyli twardych realiów. Więcej, potrafi odczarowywać innych, przywracać ich do poczucia rzeczywistości, np. pytaniem: "ile na to masz pieniędzy?", albo "z czego będziecie żyli?" - i w tym sensie jest pozytywistą.

Potrafi: poprzestawać na małym (jeśli to konieczne), oszczędzać, zaciskać pasa, ale i: wychodzić z dołka, odbudowywać to, co się rozwaliło (w sensie tak dosłownym, jaki i przenośnym). Polega na własnych siłach.

Świat widziany okiem Koziorożca czyni wrażenie czegoś surowego, sprowadzonego do najgrubszych i najbardziej oczywistych relacji: pieniądze, władza, posada, obowiązki, wygody, podpisane papiery, liczenie się z realiami takimi jak własny wiek, pozycja społeczna, umiejętności. Mottem tego znaku mogłoby być zdanie: "Żadnych marzeń, panowie" - jak car Aleksander II powiedział polskiej szlachcie 22 maja 1856. [Księżyc wtedy wchodził do znaku Koziorożca -- przyp. 2021 r.]

Charakterystyczne dla (słonecznego, ale nie tylko) Koziorożca jest oscylowanie pomiędzy depresją a rygorem. To niekoniecznie znaczy, że Koziorożce przechodzą naprzemiennie przez okresy depresji i brania się w garść, choć wielu im faktycznie tak się zdarza. Chodzi o to, że obie te strony - depresja i rygor - są u nich obecne naraz. Radą na pojawiające się obniżenie nastroju i spadku wyceny własnej wartości jest tym bardziej stanowcze branie się w garść, skrupulatne przestrzeganie obowiązków, trzymanie się planów itd. Pracoholizm bywa ratunkiem przed depresją.


Jak powiedziałem, w opisany sposób typowo przejawia się Słońce w Koziorożcu, także ascendent w tym znaku. Podobnie działają:


Koziorożec księżycowy

"Życie jest ciężkie, moja sytuacja trudna i niska, bez pracy nie ma kołaczy". To jest taka początkowa konstatacja wszystkich Koziorożców, ale o ile Koziorożce w wersji słonecznej biorą to jako bodziec do rozwoju i ruchu w górę (mówiąc sobie: Faktycznie tak jest, ale ja się zawezmę, uprę i z tego wyjdę, choćbym miał otręby jeść!) - to Koziorożce w wersji księżycowej przyjmują to z rezygnacją: Taki mój los, tak już jest, zawsze tak było i będzie... Jakimś mnie Panieboże stworzył, takim mnie Panieboże masz. Oczywiście pisząc to przesadzam, bo zwykle realni ludzie mają na to w swoich horoskopach remedia. (Zwłaszcza silne Słońce lub Jowisz jest takim remedium.)

Ludzi z Księżycem w Koziorożcu ciągnie ku dołom: tzn. pociąga ich życie na łonie materii w jego (życia) surowej postaci, a więc wieś, przyroda w surowym wydaniu - i raczej nie luksusowe parki narodowe jak z pocztówek, tylko miejsca, gdzie kłusownicy chodzą z wnykami. Atrakcyjni dla nich są ludzie od pługa i młotka, jak również wiejscy filozofowie i wiejskie głupki. Możemy wyobrazić sobie kogoś z Księżycem w Koziorożcu, kto jest wyrafinowanym intelektualistą, jednak artystycznej czy filozoficznej prawdy o życiu szuka właśnie w życiu ludzi prostych, zbratanych z naturą - ale również w tych obszarach rzeczywistości, które roboczo nazwę strefą rozpadu.

Znakomicie tę strefę rozpadu ilustruje tematyka poezji Bolesława Leśmiana - te wszystkie kaleki, biedaki, Płaczybogi, Marcin Dziura, istoty na pół żywe lub przychodzące zza grobu... Jeśli wierzyć danym, które mam, Leśmian miał wprawdzie w Koziorożcu nie Księżyc, tylko Słońce - w dodatku to Słońce w koniunkcji z Jowiszem, czyli silne pozytywne remedium - ale połączone ścisłym aspektem biseptylem z Neptunem, który to aspekt działa dość podobnie jak Księżyc; o tym pewnie napiszę dalej.

Ta strefa rozpadu, to tematy takie jak: los nieuchronny, nieuchronna starość, choroba, bieda, cierpienie, ludzka bezradność, niedola. I znowu tematyka ta działa dwojako: jedni są na nią szczególnie uwrażliwieni, przejmują się losem tak pokrzywdzonych, działają (pracują) na rzecz pomocy. Na innych ta strefa działa jak przyciągająca ich pułapka.

Koziorożec w wersji księżycowej to także wyczucie materii i praktyki, więc m.i. zdolności techniczne, praktyczne i manualne.

Ale również: umiejętność wczucia się w pojęcia i potrzeby tzw. prostych ludzi. Przy czym, w negatywnej wersji, skutkuje to jako uzależnienie się od ich opinii, uleganie presji otoczenia, która działa dołująco, i niemożność przez to rozwinięcia skrzydeł.

Tak jak dla słonecznej wersji Koziorożca charakterystyczne były rygor i dyscyplina, tak dla księżycowej wersji Koziorożca charakterystyczny jest fatalizm. Ten fatalizm może być tak głęboko wdrukowany, że nie widzi się alternatyw, nie można sobie wyobrazić, że własne życie mogłoby być inne. Na widok kogoś zażywającego przyjemności, satysfakcji, spełnienia, w środku zapala się ostrzegawcza lampka: "to nie dla mnie..." - i najczęściej ktoś taki pomija i nie zauważa możliwości jakiegokolwiek ruchu wyprowadzającego go z jego stanu.

Pozytywną stroną księżycowej strony Koziorożca jest bezpośredni, niezapośredniczony stosunek do zastanej rzeczywistości. Ludzie mający Księżyc w Koziorożcu lub jego ekwiwalenty biorą rzeczywistość taką, jaka jest, jako coś koniecznego, ale zarazem w swojej konieczności pozytywnego. Przypominają swoją postawą dziecko, które akceptuje zastany świat taki jakim on jest, nie porównując go z czymś innym i nie oceniając poprzez porównywanie - bo zresztą nie ma możliwości porównania. W tym zawiera się także dziecięce zaufanie do tego co jest - także do tego, co inni mówią i w co wierzą. Istota taka żyje w najlepszym z możliwych światów, bo z innymi go nie porówna.


Podobnie działają:

Remediami na powyższy kompleks są: silne (dominujące) Słońce. Takiż Jowisz. Silnie wyrażone znaki żywiołu ognia. Silna Wenus w znakach ognia lub powietrza, także gdy jest w aspektach ze Słońcem lub Jowiszem.


Marsowa strona Koziorożca

Trzecią stronę, marsowy kompleks Koziorożca, przedstawię jako typowy obraz ludzi urodzonych z Marsem w Koziorożcu, chociaż horoskopowych wskaźników, które ten kompleks wywołują, jest więcej i wyliczam je dalej.

Mars w Koziorożcu daje twardzieli, czyli ludzi odpornych fizycznie i psychicznie, zdolnych do znoszenia trudów i przeszkód, nie załamujących się w obliczu trudności, zarówno materialnych, jak i psychicznych.

Ludzi takich często poznajemy poprzez anegdoty, które o nich krążą: że ktoś taki jechał samochodem przez dwie doby bez odpoczynku; pracował dojeżdżając dzień w dzień na drugi koniec Polski; przesypiał się na dworcu lub w rowie; zimował w nieogrzewanym mieszkaniu. Po dniu wyczerpującej wycieczki, kiedy wszyscy moszczą się w schronisku, Mars w Koziorożcu wchodzi jeszcze dalej sam na kolejną górę.

Marsowe Koziorożce odnajdują się (czy też: ciągnie je tam) w ekstremalnych sportach takich jak alpinizm, żeglarstwo (z utrudnieniami: samotnie, w sztormie, na zimnych morzach), grotołaźctwo (speleologia).

Lubią - lub: dobrze znoszą - samotność, odosobnienie, brak towarzystwa. (Ale jeśli mają w horoskopie czynniki działające przeciwnie, np. Księżyc w Bliźniętach, to muszą sobie okresy samotnictwa odbić intensywnym nurzaniem się w kontaktach.)

Mają skłonność czy też zamiłowanie do sprawdzania się w trudnych warunkach, w sytuacjach podbramkowych. Dlatego podejmują pracę na ostrych dyżurach, w warunkach stresu i zagrożenia.

Dobrze znoszą brak wygód: ciepła, ogrzewania, ciepłej wody, łazienki, regularnego odżywiania. Często są tego świadomi i chwalą się, że gardzą wygodami i że doskonale potrafią się bez nich obyć; uważają to za powód do dumy.


Podobnie działają:


Remedium, a raczej rozmiękczacz dla powyższych układów planet i/lub znaków stanowią: silny Księżyc, zwłaszcza w znakach Byka, Wagi, Ryb; silny Neptun, zwłaszcza działający na Marsa; Wenus zwłaszcza działająca na Księżyc. Jednak zazwyczaj powyższe remedia działają jakby obok: to znaczy pomimo ich obecności omawiany żywioł marsowo-saturnowy (lub koziorożcowo-marsowy) znajduje sobie drogę wyrazu i przebija w jakiejś szczególnej dziedzinie życia. Inaczej mówiąc, człowiek taki znajduje sobie działkę, na której może do woli realizować swoją koziorożcowo-marsową stronę charakteru.


Merkury

Merkury w Koziorożcu daje systematyczność, trzymanie się zasad i przepisów, analityczne podejście, umiejętność planowania, dbałość o szczegóły i konkrety; podsumowując: daje ziemski typ umysłu. Daje trzeźwość sądów, zdrowy rozsądek, konkretność i przyziemność. Sprzyja wiedzy ścisłej i technicznej. Ale też tłumi i sprowadza do parteru rozmach i fantazję, jeśli są widoczne w innych czynnikach horoskopu.

Merkury w Koziorożcu może się znajdować, jeśli Słońce jest w Strzelcu, w Koziorożcu lub w Wodniku.

Przy Słońcu w Strzelcu: daje wytrwałość (której Strzelcom zdarza się brakować), zdolność dążenia do odległych, długofalowych celów, konsekwencję w działaniu. Często skierowuje zainteresowania Strzelca na sprawy poważne, takie jak prawo, państwo, religia, historia, biznes, banki i finanse.

Przy Słońcu w Koziorożcu: pogłębia typowe cechy słonecznego Koziorożca. Jednak jest też tak, że ludzie mający zarówno Słońce jak i Merkurego razem w Koziorożcu sprawiają wrażenie jakby jednowymiarowych czy też monotematycznych.

Przy Słońcu w Wodniku: daje cechy i zdolności praktyczne (dla których znak Wodnika nie jest źródłem); ukonkretnia odlotowe i egzotyczne zainteresowania Wodnika. Ale też bywa powodem rozterek, ponieważ człowiek taki ma dwie niepodobne strony, koziorożcową i wodnikową, i jedna nieustannie sprzeciwia się drugiej.

Uwaga: aspekty Merkurego z Saturnem działają silniej i są bardziej znaczące dla osobowości niż położenie Merkurego w Koziorożcu, dlatego w przyszłości omówię je osobno.


Inne planety w Koziorożcu

Wenus. Raczej słaba pozycja Wenus. Daje pewną powściągliwość w wyrażaniu uczuć. Ludzie tacy nie lubią rzucać się w oczy. Ich atutem w związkach jest wierność, lojalność, umiejętność wspierania partnera połączona z życzliwym krytycyzmem, nie zaś aktywna postawa uwodząca. Styl noszenia się stonowany: ktoś taki ubiera się raczej z myślą o wygodzie niż modzie, unika ekstrawagancji, nie lubi się popisywać; w skrajnym przypadku jest to styl szara mysz.

Remedia: wsparcie dla Wenus ze strony Merkurego, Słońca, Marsa, Jowisza, Księżyca - zwłaszcza gdy te planety leżą w znakach powietrznych lub ognistych.

Podobnie jak dla Merkurego, aspekty Wenus z Saturnem są bardziej znaczące niż pozycja Wenus w Koziorożcu. (Osobny temat!)


Jowisz. Jowisz przebywa w jednym znaku około jednego roku i dlatego to, że przebywa w tym lub innym znaku, nie jest znaczące dla indywidualnego horoskopu. Pozycja Jowisza w znaku staje się istotna dopiero wtedy, kiedy Jowisz jest dominującą planetą, to znaczy znajduje się na osi horoskopu lub tworzy wyraźny/silny aspekt ze Słońcem lub Księżycem.

W takim przypadku Jowisz w Koziorożcu daje typ zdolnego, sprawnego organizatora, który swój jowiszowy rozmach realizuje z koziorożcową konkretnością, precyzją i dbałością o materialne korzyści.


Saturn. Przejście Saturna przez znak trwa zbyt długo, by było znaczące dla indywidualnego horoskopu. Saturn będący w Koziorożcu i dominujący w horoskopie jest trochę silniejszy, niż gdyby leżał w innym znaku.


Trzech dalszych planet - Urana, Neptuna, Plutona - możemy nie różnicować ze względu na położenie w znakach.


Wyróżnione punkty Koziorożca

W wykładzie nr 6. opisałem postępowanie, które wyjaśniało, skąd się wzięło 12 znaków zodiaku. Mamy 4 punkty kardynalne ekliptyki, naładowane kolejnymi żywiołami:

Następnie rysujemy aspekty-trygony, i tam, gdzie sięga ten trygon, powstaje wyspa danego żywiołu. Na przykład trygony od 0° Koziorożca (punktu 270° długości ekliptycznej) sięgają do punktów o długości 30° i 150°, i tam powstają wyspy żywiołu ziemi, które definiujemy jako początki znaków Byka i Panny. Ponieważ punkty kardynalne są 4, a używamy trygonów, czyli aspektów rzędu 3, to razem dostajemy 12 znaków.

W podobny sposób możemy wprowadzić "zodiaki" czy też pseudozodiaki o innej liczbie. Jeśli zamiast trygonów do zaznaczania wysp używać będziemy kwintyli, otrzymamy na tle ekliptyki 20 charakterystycznych punktów, tak zwanych punktów pięciokrotnych. Jeśli użyjemy septyli, dostaniemy 28 punktów siedmiokrotnych. O systemach tych pisałem w książkach Cykle zodiaku, Tarok wróżebny i wizyjny, oraz w internecie: Koło czyli tarok i zodiak, Enneagramy tarota - na stronie www.taraka.pl.

Tutaj, w ramach omawiania kolejnych znaków, omawiać będę punkty pięciokrotne i siedmiokrotne, które leżą w danym znaku i traktować je będę jako wyróżnione prowincje tego znaku.

W Koziorożcu są trzy takie punkty: siedmiokrotny około 13°, pięciokrotny około 18°, siedmiokrotny około 25°.


Punkt siedmiokrotny powietrzny w 12 i 6/7 stopnia = 12°53' Koziorożca. Punkt ten ma charakter jowiszowo-merkuryczny albo jowiszo-uraniczny; tzn. jest tak, jakby w tym miejscu przebywał dodatkowy Jowisz w koniunkcji z Merkurym, albo (w pewnych przypadkach) z Uranem. A więc planeta znajdująca się w horoskopie w tym punkcie przejawia się tak, jakby była zarówno w Koziorożcu, jak i w koniunkcji z Jowiszem i Merkurym lub Uranem.

Punkt ten daje rozmach, napęd do działania, bezkompromisowość oraz intelektualną bystrość, ożenioną z koziorożcową praktycznością. Hasłem tego punktu jest "Wiem - mam plan - zrealizuję go". Ludzie, którzy w tym miejscu mają coś ważnego: Słońce, Księżyc, ascendent, Jowisza, Merkurego lub Marsa, działają na zasadzie: zburzę, zrównam i zaraz coś wybuduję. Oczywiście to budowanie może odnosić się do mnóstwa dziedzin, nie tylko do stawiania domów lub płotów. Przez związki z Jowiszem i Merkurym ten punkt może też mieć związki z rozgłosem, sławą, reklamą i nadawaniem pewnych treści tak, żeby stały się znane. Punkt ten sprzyja podróżom.

Jak szerokie jest pole działania tego punktu? To nie jest do końca zbadane, ale wygodnie jest przyjąć, że działanie tego punktu (jak i innych punktów charakterystycznych) zaczyna się mniej więcej jeden stopień przed tym punktem i ciągnie się przez dwa stopnie po nim, czyli aż do stopnia 14 z groszami - przy czym im dalej, tym bardziej słabnie.


Punkt pięciokrotny ognisty w 18° Koziorożca. Punkt wybitnie marsowy! Wręcz dodatkowy lub ukryty Mars w zodiaku. Planety tu przebywające przejawiają się tak, jakby były zarówno w Koziorożcu, jak i jednocześnie w koniunkcji z Marsem. Punkt ten działa przede wszystkim na Słońce, także na ascendent, Marsa (który wtedy jest dodatkowo wzmocniony!), Merkurego, także na Księżyc. Osoby, które mają ważne elementy horoskopu w tym punkcie, mają charakter przesunięty w kierunku sprawnego działania i energicznej praktyczności: "wezmę się i zrobię!". "Wezmę się za was!" Także punkt ten jest źródłem zdolności przywódczych. Ludzie z czymś ważnym w 18° Koziorożca, jak wszyscy marsowcy, są niezmordowani, mają wielkie zapotrzebowanie na ruch; wokół nich musi coś się dziać - a gdy nic się nie dzieje, prowokują sprzeczki lub wychodzą z natychmiastową inicjatywą: "zróbmy coś". Ten punkt przejawia się podobnie jak Mars, a więc wraz z Merkurym skłania do krytycyzmu i szukania dziur w całym; wraz ze Słońcem sprawia, że ludzie tacy chętnie swoją osobą firmują odważne przedsięwzięcia, itd. Księżyc w tym punkcie Koziorożca daje nastawienie raczej twardo-praktyczne niż poświęcające się.


Punkt siedmiokrotny wodny w 25 i 5/7 stopni = 25°43' Koziorożca. Punkt ma postać wyspy (czy enklawy) znaku-typu Ryb w Koziorożcu. Ma charakter księżycowo-wenusowo-neptunowy, podobnie jak znak Ryb. Ludzie mający ważne wskaźniki w tym miejscu sprawiają wrażenie sennych lub niewyspanych, są trochę rozkojarzeni; bardziej niż inne Koziorożce są skłonni i zdolni do współczucia, do współczującej akceptacji, ale także do kompromisów. Są bardziej uczuciowi i mają lepszy kontakt z magiczną stroną rzeczywistości niż Koziorożce typowe. W punkcie tym silnie wyrażają się Księżyc i Wenus.


Junktura Koziorożca i Wodnika

Obszar ten zaczyna się zapewne od około 27° Koziorożca (więc nakłada się na zasięg punktu poprzedniego - to wymagałoby dalszych badań i dociekań). Planety znajdujące się w końcowym odcinku Koziorożca odbierają już wpływ następnego znaku - Wodnika, a łączna kombinacja Koziorożec plus Wodnik wyraża się (jeśli szukać podobieństwa wśród znaków zodiaku) podobnie jak Panna. Można więc powiedzieć, że Koziorożec przy swoim końcu pannieje - czyli staje się coraz bardziej intelektualny, krytyczny, skrupulatny, drobiazgowy - ale i traci kontakt z twardą rzeczywistością zanurzając się w świat wyobraźni, abstrakcji i przyszłości, czym zaczyna przypominać Wodnika.


Koziorożec i inne znaki współdominujące

Koziorożec i Wodnik. Dwa znaki, które nie mieszają się: ktoś mający oba te znaki dominujące w jednych dziedzinach zachowuje się jak Koziorożec (solidny, pracowity, konserwatywny i dość ograniczony), a w innych jak Wodnik (oryginalny, nietypowy, otwarty na nowości, błyskotliwy).

Koziorożec i Ryby. Śpieszący z pomocą innym, skłonni do poświęceń, z pewnym kompleksem niższości; zdarza się, że zaniedbują samych siebie - typ podobny do Księżyca w Koziorożcu.

Koziorożec i Baran. Typ podobny do Marsa w Koziorożcu, a więc twardziel, odporny na trudy, nie do zdarcia, sprawdzający się w podbramkowych sytuacjach.

Koziorożec i Byk. Konserwatywne skłonności, stabilność i sumienność połączone z zamiłowaniem do wygód; zwykle wcielenie mieszczańskich cnót.

Koziorożec i Bliźnięta. Pracowici intelektualiści, książkowi mole, umysły ścisłe bądź archiwalne, encyklopedia w głowie; typ przypomina znak Panny, także merkuryczno-saturnowy.

Koziorożec i Rak. Z tej kombinacji powstaje typ wrośnięty w ziemię - ktoś kto uporczywie trudzi się, niby dawny rolnik na swoim spłachetku; przy tym konserwatywny, przywiązany do wartości starych dobrych czasów, zapatrzony w swoich przodków biologicznych lub ideowych, pracowity, dłubiący w szczegółach. Objawia się podobnie jak połączenie dominującego Saturna i Raka.

Koziorożec i Lew. Ciepło znaku Lwa rozbraja i roztapia koziorożcową sztywność. Wpływy obu znaków łączą się zwykle harmonijnie, dając ludzi zaradnych, praktycznych, odpowiedzialnych, dających innym oparcie i chętnie stających na czele jako szefowie instytucji lub przedsięwzięć.

Koziorożec i Panna. Z połączenia tych dwóch podobnych znaków żywiołu ziemi wynika osobowość trzymająca się ziemi, praktyczna, pracowita i zaradna, ale przy tym z nosem przy ziemi, czyli nakierowana na praktyczne, przyziemne szczegóły i raczej pozbawiona polotu, rozmachu czy entuzjazmu. Remedium w takim horoskopie jest Mars i planety w znakach ognia.

Koziorożec i Waga. Mostem spinającym te raczej niepodobne znaki jest Saturn: będący ekwiwalentem (władcą) Koziorożca i drugorzędnym ekwiwalentem (wywyższonym) Wagi. Koziorożco-Wagi łączą wagowy estetyzm i uspołecznienie z koziorożcową dyscypliną, trzymaniem się reguł, konserwatyzmem.

Koziorożec i Skorpion. Silny charakter, wytrwałość, podjęte decyzje realizuje pomimo wszelkich przeszkód, uparty w zmierzaniu do celu, skłonny do poświęceń, zawzięty, twardziel. Przy tym zamknięty w sobie, niechętnie się otwiera, często zagadkowy dla innych niby małż w skorupie. Planetarnie: wariant typu saturnowo-marsowego.

Koziorożec i Strzelec. Energiczny i pełen wigoru, ale o sztywnych poglądach, schematyczny, trzymający się utartych reguł gry.
2011-07-02. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astrologia samopoznania

« 14. Zodiak Księżyca czyli Księżyc w... SPIS ↓ 16. Wodnik »

Pisanie komentarzy niedostępne.