Oblężenie Kamieńca: wybuch w kt. zginął Wołodyjowski

Oblężenie Kamieńca: wybuch w kt. zginął Wołodyjowski
Oblężenie Kamieńca: wybuch w kt. zginął Wołodyjowski
Data Czas Strefa
26-8-1672 14:0:0 1:46:0
Miejsce Szerokość Długość
Kamieniec Podolski [ua] 48.6833 26.5833
Dzień juliański 2331984.009722
Czas gwiazdowy 12h22m20s
Medium Coeli Wag 6°05′
Ascendent Str 9°54′
Współrzędne ekliptyczne
Planeta długość retro
Słońce Pan 3°52′
Księżyc Wag 20°59′
Merkury Pan 22°30′
Wenus Pan 0°19′
Mars Ryb 20°28′ R
Jowisz Pan 23°13′
Saturn Bar 0°34′ R
Uran Ryb 16°39′ R
Neptun Wod 3°14′ R
Pluton Rak 4°51′
godzina próbna. Nast. dnia decyzja kapitulacji. 30 sierp. Polacy opuszczają. 3 września: wjazd wezyra.

Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów


Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.

Link do tego kosmogramu: Oblężenie Kamieńca: wybuch w kt. zginął Wołodyjowski

W technologii canvas: Kosmogram Canvas