Rysowanie na Canvas

Instrukcja: Rysowanie kosmogramów metodą canvas

Wewnętrzny:

Zewnętrzny:

Format daty w powyższych inputach: YYYY-MM-DD hh:mm:ss (Przykład: 2021-04-26 11:39:54)

Harmonika nr.:
Orb dla koniunkcji:
Zestaw aspektów: Rząd aspektów widoczny: Wariant aspektów:
Orientacja: wpisz
Planety widoczne:

Rozmiar kanwasu:

Nazwij:Kąty między planetami