Ogłoszenie: webinarium

Binastria Słońce i Mars

Kiedy: 2022-05-18 19:00

Środa 18 maja '22, webinarium z cyklu Binastrie planet:
Binastria Słońce i Mars

Parą planet Słońce/Mars kontynuujemy cykl o binastriach planet. Przez binastrię rozumiemy jednoczesny wpływ dwóch planet, czyli co wynika z tego, że w horoskopie dwie planety współdziałają. Binastria jest to szczególny zestaw cech, dyspozycji i znaczeń, które przejawiają się za sprawą danej pary planet. Binastrią jest (A) koniunkcja dwóch planet, a szerzej dowolny inny silny ich aspekt, (B) gdy obie planety znajdują się na osiach, (C) ogólniej: gdy obie planety są jednocześnie silne, (D) gdy jedna z planet odbiera wpływ drugiej pośrednio, tzn. gdy leży w ekwiwalentnym miejscu ekliptyki, np. Mars w Lwie. Binastrie obserwujemy także w tranzytach (np. tranzyt Marsa względem urodzeniowego Słońca) i w synastriach (np. to samo położenie Słońca jednej osoby i Marsa drugiej).


Adres webinarium tylko dla uprawnionych uczestników.
Zaloguj się lub zarejestruj w AstroAkademii.
Jeśli to już masz, zachęcamy do opłacenia abonamentu — tylko 1 zł/dobę.