2017-06-12. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Cykle astrohistorii

« 60 lat, druga saturnica października 1956 SPIS ↓ Krótka astrohistoria XX i XXI wieku:... »

Tagi: Bliski WschódCykl Saturn-PlutonIzraelWojna  []

Czytaj w Czytelni

Astro-wojny Izraela ! Do not copy for AI. Nie kopiować dla AI.


1948

Izrael (Medinat Jisra’el, Państwo Izrael) ogłosił niepodległość 14 maja 1948 roku i tej samej doby, 15 maja od północy, kiedy wygasł mandat Wielkiej Brytanii nad Palestyną, zaczęła się I wojna izraelsko-arabska, zwana także wojną o niepodległość Izraela. Dla nas najbardziej jest interesujące, że stało się podczas koniunkcji Saturna z Plutonem:
Saturn: Lew 16°26′
Pluton: Lew 12°38′
Odległość między planetami czyli odchylenie od ścisłości koniunkcji wynosiło 3°48′.

W następnych dziesięcioleciach układ złożony z Izraela i jego sąsiadów-przeciwników okazywał się czułym wskaźnikiem wojennego lub opresyjnego cyklu Saturna i Plutona.

1956

W roku tym miał miejsce kryzys sueski. 26 lipca 1956 r. prezydent Naser znacjonalizował Kanał Sueski, co pociągnęło kontr-plan rządów Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela, w którym ten trzeci miał zadziałać zbrojnie jako „pies gończy” dwóch poprzednich. 29 października 1956 roku o godzinie 17:00 Izrael rozpoczął operację „Kadesz” czyli zaatakował Egipcjan, a po kilku dniach Brytyjczycy i Francuzi desantowali się nad Kanałem Sueskim by go rzekomo ochronić, a faktycznie zająć. W roku 1956 Saturn był w kwadraturze (90 stopni) do Plutona:
Saturn: Strzelec 1°59′
Pluton: Panna 0°04′
Odchylenie od ścisłej kwadratury wynosiło wtedy zaledwie 1°55′.

Wojna trwała krótko, do 6 listopada i została zastopowana przez Stany Zjednoczone w osobie prezydenta Eisenhowera, z obawy, że do wojny wmieszają się Sowieci, którzy popierali egipskiego władcę Nasera, co groziło wojną światową. Był to chyba ostatni przypadek, kiedy Izrael znajdował się w opozycji do USA. Później ich współpraca staje się coraz ściślejsza, aż do układu, który istnieje do dziś, gdzie Izrael działa jako nieformalne lecz faktyczne przedłużenie USA (lub odwrotnie).


Historia Izraela na tle cyklu Saturn-Pluton

1967

5 czerwca 1967 od 7:00 rano Izrael przeprowadził istny blitzkrieg zw. wojną sześciodniową, w której pogromił armie arabskich sąsiadów: Egiptu, Syrii, Jordanii i posiłki irackie, zajął Synaj, drugi raz zablokował Kanał Sueski, na Syrii zajął Wzgórza Golan, a Jordanię wyparł za Jordan.

Tym razem korelacja z pozycjami Saturna i Plutona była słabsza, ponieważ Saturn odjechał od opozycji z Plutonem ponad 20 stopni. Za to ściślejsza była wtedy koniunkcja Urana i Plutona, czyli przełomowa faza w rewolucyjnym cyklu Uran Pluton, miała też miejsce opozycja Marsa do Saturna. Można powiedzieć, że wtedy Izrael zdążył na „ostatnią chwilę” odpowiedniego układu planet. Konflikt ten zaczął się od rajdu wojsk Izraela na terytorium Jordanii (obecnie tzw. Zachodni Brzeg, wewnątrz Izraela) 13 listopada 1966, kiedy Saturn był ok. 3 stopni po ścisłej opozycji z Plutonem. Następny rok, podczas trwania i rozpadania się tamtej opozycji, był okresem narastającego wojennego napięcia.

13 listopada 1966:
Saturn: Ryby 23°05′
Pluton: Panna 20°12′
Odchylenie od ścisłości 2°53′.

5 czerwca 1967:

Saturn: Baran 10°26′
Pluton: Panna 18°00′
Odchylenie od ścisłości aż 22°26′.

1973

Następna wojna Jom Kippur była idealnie zgrana z kwadraturą Saturna do Plutona:
Saturn: Rak 4°38′
Pluton: Waga 4°42′
Odchylenie od ścisłości 4′ – tylko cztery minuty kątowe.

Tym razem Egipt i Syria połączoną akcją zaatakowały Izrael (6 października 1973 od godz. 14:00 ), który jednak po 3 dniach wziął górę. USA (z prezydentem Richardem Nixonem) zasiliły Izrael sprzętem wojennym przerzucanym mostem powietrznym. Egipt i Syria były podobnie wzmacniane przez ZSRR. Trzecia światowa wisiała na włosku.

1982

Podczas koniunkcji Saturna i Plutona w latach 1980-tych Izrael też nie wytrzymał i wszczął wojnę libańską, 6 czerwca 1982 ok. godz. 11 wkraczając zbrojnie do Libanu, by rozbić znajdujące się tam wojskowe (lub terrorystyczne) bazy palestyńskie.
Saturn: Waga 15°37′
Pluton: Waga 24°22′
Odchylenie: 10°45′

1993 – zmiana: nie wojna lecz porozumienie

Rok 1993 przyniósł kwadraturę w cyklu Saturn Pluton, lecz tym razem nastąpiła nie wojna, tylko akt pokoju: porozumienie z Oslo, podpisane 13 września przez Icchaka Rabina i Yassera Arafata. Ustanowiono wtedy Autonomię Palestyńską.
Saturn: Wodnik 25°11′
Pluton: Skorpion 23°12′
Odchylenie: 1°59′

Wojna jednak przybrała inną formę: premier Rabin został dwa lata później zamordowany przez żydowskiego fundamentalistę, 4 listopada 1995. Saturn był wtedy 19 stopni poza kwadraturą do Plutona.

2003 – zmiana: wojna bez Izraela

Podczas opozycji w latach 2001 (atak na WTC) – 2003 Izrael nie prowadził regularnej wojny, ale trwała wtedy wojna nowego rodzaju, „wojna rozproszona”, czyli Intifada Al-Aksa („druga intifada”). Za to II wojna w Zatoce Perskiej, w której USA z sojusznikami (wśród których była Polska) pokonały i zajęły Irak i obaliły reżim Saddama Husajna, przyniosła w dłuższym czasie korzyść tylko jednemu państwu: właśnie Izraelowi, likwidując największego jego przeciwnika w regionie i zastępując go strefą chaosu. Początek 20 marca 2003, godz. 2:30:
Saturn: Bliźnięta 22°45′
Pluton: Strzelec 19°55′
Odchylenie: 3°10′

2008/9

Od 27 grudnia 2008 do 18 stycznia 2009 Izrael walczył w zmasowanej akcji z Hamasem w Gazie: była to tzw. Operacja Płynny Ołów. Saturn zbliżał się do kwadratury z Plutonem:
Saturn: Panna 21°45′
Pluton: Koziorożec 1°05′
Miało to więc miejsce 9°20′ przed zacieśniająca się w następnych 2 latach kwadraturą.

2019/20 – ?

Najbliższa przełomowa faza w cyklu Saturna i Plutona będzie w latach 2019-20. Ścisła koniunkcja będzie tylko raz, 12 stycznia 2020, obie planety w 22°46′ Koziorożca. Bliski Wschód pozostaje jednym z najbardziej zapalnych, jeśli nie najbardziej zapalnym punktem świata.

2017-06-12. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Cykle astrohistorii

« 60 lat, druga saturnica października 1956 SPIS ↓ Krótka astrohistoria XX i XXI wieku:... »

Do not feed AI...
Don't copy for AI. Don't feed the AI.
This document may not be used to teach (train or feed) Artificial Intelligence systems nor may it be copied for this purpose. (C) All rights reserved by the Author, Wojciech Jóźwiak.

Nie kopiować dla AI. Nie karm AI.
Ten dokument nie może być użyty do uczenia (trenowania, karmienia) systemów Sztucznej Inteligencji (SI, AI) ani nie może być kopiowany w tym celu. (C) Wszystkie prawa zastrzeżone przez Autora, którym jest Wojciech Jóźwiak.