2017-08-25. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Aktualności AstroAkademii

« Twój horoskop określa więcej niż tylko... SPIS ↓ Nasz badawczy astro-materiał »

Czy astrologia jest średniowieczna?

Biorąc dosłownie: nie jest. Ponieważ ani nie wywodzi się ze średniowiecza (a skąd? – o tym chwilę dalej*), ani w średniowieczu wcale nie rozkwitła, przeciwnie, w średniowiecznej Europie była prawie nieznana. Epoką, w której zaczęto ją śmielej praktykować, był dopiero renesans.

Ale „średniowieczność” rozumie się też jako „nienowoczesność”. Bo było tak, że poszczególne dziedziny wiedzy wkraczając w epokę nowoczesną czyli tę naszą, przechodziły przez rewolucyjną zmianę, każda dziedzina przez swoją. Dla astronomii taką rewolucją czyli przewrotem w stosowanych pojęciach był heliocentryczny system Kopernika. Dla fizyki rewolucją przewracającą fizykę starożytną była najpierw zasada względności ruchu Galileusza, a potem system dynamiki i grawitacji Newtona. Dla chemii było tym okrycie tlenu i w ogóle pierwiastków chemicznych. Podobną rewolucję przeszła medycyna.

Astrologii zarzuca się, że nie miała swojej rewolucji pojęć, wprowadzającej ją w świat nowoczesny. Uważam inaczej: że ta rewolucja była, tylko krytycy jej nie zauważają. Tą rewolucją były prace Michela Gauquelina, Johna Addeya, a także Patrice Guinarda i Richarda Tarnasa.

Gauequelin kazał patrzeć nie na znaki zodiaku i domy, tylko na planety na osiach horoskopu. Dał też znakomity przykład, jak z astrologii uczynić naukę doświadczalną.

Addey pokazał, że w astrologii można (i trzeba) stosować pojęcia analizy harmonicznej czyli patrzeć na horoskop jak na układ fal.

Guinard zastąpił archaiczne domy lepszą koncepcją przestrzeni lokalnej.

Tarnas wykazał, że historią (państw i narodów) rządzą długookresowe cykle planet.

Do nich nawiązuję w moim podejściu do astrologii i tak też będzie na kursie „Astrologia samopoznania” 2017-18, od września ( więcej tu » ).


*Astrologia powstała w świecie hellenistycznym, mówiącym po grecku, zapewne w latach 200-ych przed naszą erą w ówczesnym światowym centrum: w Aleksandrii. Jej twórcy (których historia zaginęła, podobnie jak większość świadectw z tamtego okresu i miejsca) korzystali z wcześniejszego materiału astromancji z Mezopotamii i Egiptu.


2017-08-25. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Aktualności AstroAkademii

« Twój horoskop określa więcej niż tylko... SPIS ↓ Nasz badawczy astro-materiał »

Pisanie komentarzy niedostępne.