2010-04-15. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astro-refleksje

« Astrologia czyli (coś jakby) zasada holograficzna SPIS ↓ Trzy style astrologii »

Dlaczego chrzest księcia Mieszka w 966 r nie jest dobrą datą „narodzin” Polski?

W astrologii urodzeniowej, w której bada się pojedynczych ludzi, za podstawę przyjmuje się kosmogram narodzin. W astrologii politycznej lub historycznej (inaczej mundalnej) szuka się daty, która była początkiem pewnej historycznej formacji - na przykład państwa. Dla Polski przyjęło się za jej „początek” brać chrzest księcia Polan Mieszka w 966 roku. Dlaczego ta data NIE jest dobrym odpowiednikiem narodzin Polski?


1) Ponieważ państwo Polan już istniało i to przynajmniej od dziada Mieszka, Siemowita. Siemowita wymienia Gall Anonim, a odkrycia archeologów wykazały wielkie prace fortyfikacyjne w Wielkopolsce w latach 920-tych, wznoszenie jednych grodów i burzenie drugich, co wskazuje na powstanie wtedy silnego ośrodka władzy. Państwo Polan w 966 roku istniało już od przynajmniej prawie połowy stulecia.

2) Ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że Mieszko biorąc chrzest w 966 r. był już chrześcijaninem, tyle że w obrządku słowiańskim, cyrylo-metodiańskim. Wskazują na to wzmianki u Galla, który przodkom Mieszka wytyka zaledwie „błędy”, tj. wyznawanie chrześcijańskiej linii przekazu na Zachodzie podejrzewanej o herezję, a nie jawne pogaństwo. Istnieje kilka pośrednich przesłanek, które uprawdopodobniają tę hipotezę.

3) Gdyby nawet zgodzić się, że chrzest (lub re-baptyzacja) Mieszka była w jakimś sensie początkiem Państwa Polskiego, to nie jest znana data dzienna, ani tym bardziej godzina, ani miejsce tego aktu - czyli nie można określić kosmogramu wydarzenia. Wszystkie podawane daty i miejsca są wątpliwymi domysłami.

4) Ponieważ Państwo Polskie „rodziło się” kilkakrotnie - było organizowane na nowo. Gdyby astrologię polityczną traktować poważnie, należałoby badać serie takich przełomowych wydarzeń, w oczekiwaniu, że w ich kosmogramach znajdzie się ważne podobieństwa.

2010-04-15. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astro-refleksje

« Astrologia czyli (coś jakby) zasada holograficzna SPIS ↓ Trzy style astrologii »

Pisanie komentarzy niedostępne.