2021-03-25. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Enneagram. Kim jesteś?

« Enneagram. Dziewięć typów osobowości SPIS ↓

Enneagram a planety

Związek typów enneagramu z typami planetarnymi. Jak dominujące planety przesuwają charakter osoby w kierunku poszczególnych typów enneagramu?

Tekst naprawdę z 2011-12-06 12:09:16, napisany jako notka w forum i nadal tam dostępny.


Saturn

Na tym i na następnych wykresach typy danej planety leżą po prawej (PLUS+) stronie osie, typy do danej planety nie pasujące leżą po stronie lewej (MINUS-).


RYS


Zdecydowanie najbardziej saturnowym typem jest 5-Obserwator – emocjonalnie chłodny, do świata i ludzi zdystansowany, zwykle sam-sobie-wystarczający, a przy tym – uwaga! - z tego zadowolony, wcale nie nieszczęśliwy.

Także silnie saturnowe, czyli wycofane, pełne rezerwy, dystansujące się są typy 6-Przezorny-Nieufny (tak go nazywam, żeby nie używać zniechęcającego i często źle rozumianego określenia „Adwokat Diabła”) i 1-Perfekcjonista. Jedynka dodatkowo zbieżna jest z Saturnem, ponieważ wyznaje jedynie słuszne i przez to sztywne i dyscyplinujące ją zasady, poglądy, przepisy itd.

Umiarkowanie saturnowy jest 9-Mediator, a to np. z powodu swojej nieruchawości, uporu, niechęci do zmian itd.

Na „zerze” jest 4-Tragik-Romantyk, u którego widać cechy zarówno saturnowe (psychiczne izolowanie się, „nikt mnie nie kocha”) jak i nie-saturnowe zamiłowanie do ekspresji - „muszę coś światu pokazać!”.

Skrajnie nie-saturnowym typem jest 7-Epikurejczyk, w którego duchu: ruch, zmiany, urozmaicenia, przyjemności, czerpanie z życia pełnymi garściami – nie ma dokładnie nic z Saturna, a wręcz przeciwnie. Również anty-saturnowe jest właściwe dla Siódemek „nie-czucie” zobowiązań, odpowiedzialności, łatwość odwiązywania się od związków i umów itp., także zapominanie o przykrościach i w ogóle zapominanie. (Typowi saturniarze niczego nie zapominają, jak słonie!)

Prawie tak samo nie-saturnowy jest 2-Dawca: podobnie jak poprzedni, zdecydowany ekstrawertyk, gotów dla drugiego otworzyć się duszą i ciałem, nastawiony na pozyskiwanie kolejnych „serc”.

Ekstrawertyczny, więc też nie-Saturnowy jest 8-Szef. (Chociaż jego „ciężka ręka” każe go ustawić bardziej w kierunku plus niż typy 7 i 2.)

Nie-saturnikiem jest też ekstrawertyczny 5-Wykonawca, ale pewien udział Saturna u niego wyczuwamy, w postaci jego pewnej sztywności, trzymania się zasad gry, zamiłowania do hierarchii, do posiadania i naśladowania wzorców. („Hejże dzieci hejże ha, róbcie wszystko to co ja” - to jest mowa do Trójek.)


Jowisz

RYS


Sporządzałem ten wykres nie patrząc na poprzedni (i w innej kolejności), ale jak widać wyszło mi odwrócenie wykresu dla Saturna. Co potwierdza znany fakt, że Jowisz i Saturn są syzygiami czyli dopełniającymi się odwrotnościami. Jowisz każe wychodzić od siebie w świat, Saturn każe wycofywać się do siebie; Jowisz daje śmiałość i tupet, Saturn chłód i nieśmiałość; Jowisz optymizm, Saturn pesymizm i fatalizm; Jowisz wysokie mniemanie o sobie, butę, pychę, Saturn skromność i samo-negację. Jowisz rozbuchanie i ostentację, Saturn umiar i ascezę.

Skrajnym jowiszowcem jest więc 7-Epikurejczyk, łeb w łeb z nim 8-Szef, odrobinę mniej jowiszowy jest 2-Dawca (który jednak trochę zawęża swoje pole uwagi-działania do wybranych faworytów).

Umiarkowanie jowiszowy jest 3-Wykonawca. W pobliżu zera na skali leżą 4-Tragik-Romantyk i 9-Mediator.

Anty-jowiszowi są: 5-Obserwator (który nic nie ma z ducha Jowisza), 1-Perfekcjonista i 6-Przezorny-Nieufny.


Mars

RYS

Typem typowo marsowym, wręcz odpowiednikiem (ekwiwalentem) Marsa w Enneagramie jest 8-Szef. Krok za nim (jako nieco mniej marsowy) idzie 6-Przezorny-Nieufny. Różnica między obu typami jest mniej więcej taka, jak w astrologii między Baranem a Skorpionem. (Dwoma znakami-wcieleniami Marsa.) 8-Szef i Baran mają stosunek do świata taki, że chcą świat podbić i zawłaszczyć – i to jest ich marsowość. 6-Przezorny-Nieufny i Skorpion świata się boją jako zagrażającego, pełnego wrogów i dlatego nastawiają się obronno-zaczepnie, przy tym myślą (co Baran i 8-Szef nie zawsze robią!), umieją się kryć (Baran i 8-Szef w ogóle nie!) i czekać (Baran i 8-Szef nigdy!).

Trzy typy ennea.: 8-Szef, 6-Przezorny-Nieufny i 4-Tragik-Romantyk tworzą grupę typów, które kiedyś nazwałem Najeżonymi. Co oznacza, że wspólny jest im właśnie ten negująco-zaczepno-obronny stosunek do świata. Często mając do czynienia z konkretnym właśnie „najeżonym” człowiekiem, zastanawiamy się, czy to Ósemka, czy Szóstka, czy może Czwórka.

Inna grupa-trójka (obok Najeżeńców) to Łagodzący. Należą do nich: 9-Mediator, 2-Dawca i 7-Epikurejczyk. Wyobraź sobie, że przychodzi fatalna wiadomość, albo ktoś napada, nie żeby od razu bandyta, ale np. komornik. Ich typowa reakcja jest: „Może nie jest tak źle...” Mediator dopowie: poczekajmy, zobaczymy. Dawca dopowie: chodźmy po pomoc do tego, co wie i może. Epikurejczyk dopowie: nie bójmy się, naprawdę to będzie fajnie! („Urządzimy odlotowy pogrzeb!”)

Pozostałe trzy typy mogą być nazwane: Racjonalni. To 1-Perfekcjonista, który zna i stosuje racjonalne zasady; 5-Obserwator, który posiada i stosuje racjonalną wiedzę; 3-Wykonawca, który – też racjonalnie - stosuje się do obowiązujących reguł, bo ma nadzieję dzięki nim wygrać i w ogóle mieć w życiu łatwiej.

Wracamy do Marsa.

Trochę mniej marsowy od wymienionych 8 i 6, jest 3-Wykonawca, a jego Marsa rozpoznajemy jako jego energię, dzielność i napęd każący mu piąć się w górę i wygrywać kolejne zawody. Ale nie widzimy u niego marsowej arogancji, zadziorności ani agresji.

Umiarkowanie marsowi są 1-Perfekcjonista i 4-Tragik-Romantyk.

Na ujemnym krańcu skali, najmniej z Marsa ma (albo nic nie ma) 2-Dawca: milusi, przylepny, usłużny itd. Podobnie 5-Obserwator, dla którego marsowe rozgrywki i rozróby to strata czasu. Mniej nie-marsowy jest 9-Mediator, któremu zdarza się być wkurzonym i wybuchać. Oraz 5-Epikurejczyk, którego marsowy potencjał wyraża się przez ruch, zmiany, wędrowanie i ogólną energię.


Wenus

RYS

Wenus, jak widać, nie jest odwróceniem Marsa. Najbardziej wenusowe typy to 2-Dawca z jego umiłowaniem wybranych ludzi, i 5-Epikurejczyk, z jego umiłowaniem miłych i ekscytujących wrażeń.

Trzecim typem-wenerykiem jest 4-Tragik-Romantyk z jego zmysłem sztuki, piękna i pięknego wyróżniania się.

9-Mediator i 8-Szef plasują się w pobliżu zera; Dziewiątka ze swoją tolerancją bardziej po stronie „plus”, Ósemka ze swoimi namiętnościami raczej po stronie „minus”, bo jednak przeważa jej nie-wenusowa zadziorność i konfliktowość.

Nie-wenusowa jest 3-Wykonawca, która woli wymierny wynik od uczuć i nastrojów.

Zdecydowanie nie-wenusowe są: 6-Przezorny-Nieufny, 1-Perfekcjonista, 5-Obserwator.


Księżyc

RYS

Wykres dla Luny trochę przypomina ten dla Wenery, ale z różnicami.

Najbardziej księżycowy charakter ma 2-Dawca: braterstwo, rodzinność, trzymanie się razem, „kto nie z nami ten przeciw nam”... (W 1968 roku stronnicy Mieczysława Moczara – był taki komunista – wołali: „kto nie z Mieciem tego zmieciem” - ale rasowa 2-Dawca nigdy takich jawnie marsowych haseł nie wygłosi, powie za to: „...tego unikajmy, a na stronie powiemy mu tak, że w pięty mu pójdzie”. Koniec dygresji.)

Tuż obok stoi 9-Mediator, typowa osobowość księżycowego Młodszego Brata: zależny od innych, czekający na innych, czujący innych i ich potrzeby, ale niekoniecznie własne

Mniej ale też księżycowy jest 4-Tragik-Romantyk, z duszą pełną wzlotów i natchnień, ale także uprzedzeń, humorów i fochów.

Z powodu wyostrzonego czucia i intuicji po dodatniej stronie osi Księżyca stoi 6-Przezorny-Nieufny.

Bliżej zera jest 8-Szef (księżycowe jest jego „szerokie serce” i kierowanie się intuicją), koło zera też 5-Epikurejczyk.

Nie-Księżycowy jest 3-Wykonawca: przeszkadza mu rozsądek, a właściwie bardziej, bo wyrachowanie, ale do obszaru Księżyca zbliża wysokie uspołecznienie. (Chyba najwyższe ze wszystkich!)

Zdecydowanie nie-księzycowi są 5-Obserwator i 1-Perfekcjonista: typy racjonalne (każdy po swojemu), „wiedzące” i w tym zadufane.

(Co nie znaczy, że jeśli jesteś Piątka, to nie masz cech Księżyca: bo może być tak, że jednak przy tym masz silny Księżyc w horoskopie, który wyraża się poprzez domieszkę pomagającego czującym istotom 2-Dawcy lub wojującemu z niesprawiedliwym światem 4-Tragika.)


Gdzie pozostałe planety?

Słuszne pytanie. - Idę tu za Michelem Gauquelinem, który empirycznie wypreparował charakterystyczne cechy-przymiotniki dla 5 planet: Saturna, Jowisz, Marsa, Wenus i Księżyca, a pozostałe 5 pominął. (Słońce, Merkurego, Urana, Neptuna, Plutona.) Ma to dla nas uzasadnienie takie, że tych 5 „gauquelinowskich” planet ma wyraziste charakterystyki i silnie wpływa na (wręcz: konstytuuje, determinuje) charakter człowieka. Inaczej pozostałych 5 planet (w tym Słońce i Merkury!) - te planety wprowadzają tylko mniejsze poprawki w charakterze, a może po prostu trudniej dobrać do nich jednoznaczne przymiotniki w używanym przez nas językach (Francuski – w którym pracował Gauquelin, angielski na który tłumaczył, i polski mało tu się różnią. Jest też hipoteza, że istnieje „żelazny zestaw” przymiotników charakteryzujących charakter ludzi, wspólnych dla całej ludzkości.)

Koniecznie przeczytaj w uzupełnieniu: „45. Cechy planet wg Michela Gauquelina”.


Zadanie:

Zobacz w swoim horoskopie, czy twój typ enneagramu zgadza się z twoją dominującą planetą. Możesz oczywiście wziąć pod uwagę także ewentualne poboczne typy enenagramu (jeśli je widzisz u siebie) i więcej planet niż jedną.

2021-03-25. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Enneagram. Kim jesteś?

« Enneagram. Dziewięć typów osobowości SPIS ↓

Pisanie komentarzy po zalogowaniu/rejestracji.