2012-11-18. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astrologia reformowana

« Ekwiwalencje znaków i planet czyli władztwa... SPIS ↓ Druga warstwa kosmogramu »

Każdy wszystkie planety w sobie ma

W Astro-Akademii przy każdej (prawie) okazji, czasem do znudzenia, powtarzam apel: Poznaj swoją dominantę! Znajdź swoją dominującą planetę. Znaj swoje główne znaki zodiaku. Rozpoznaj, czy masz (jakiś) dominujący rodzaj aspektów. Która u ciebie dominuje oś lub ćwiartka horoskopu.

Ale to nie wszystko, bo nie z samych dominant składa się horoskop ani człowiek - jego nosiciel. Wyodrębnianie dominanty to pół pracy (nad astrologicznym poznaniem), a drugie pół idzie w przeciwnym kierunku: zobaczenia swojej wielości. I w tym wykładzie zwracam uwagę na to, żeby widzieć w horoskopie coś przeciwnego do dominanty – żeby widzieć rolę każdej swojej planety.

Masz ileś planet dominujących – jedną, dwie, czasem trzy. (Jedną, mają nieliczni szczęśliwcy, którzy przez to mogą łatwo od razu zobaczyć, jak astrologia się sprawdza na ich przykładzie. Dwie dominujące, na przykład, ja mam.) Kilka innych planet rozpoznajesz jako silne, chociaż nie dominujące. (U mnie taką jest Merkury.) A co z pozostałymi? - Oto działają wszystkie!

Należy widzieć, jak w twojej czy czyjejś osobowości, charakterze, przejawia się i ma swój udział każda z kolejnych planet. Powinieneś rozpoznawać, kiedy ktoś (kogo znasz lub znasz jego/jej horoskop) „działa swoim Słońcem”, „działa swoim Księżycem”, Merkurym, itd. aż do Plutona. Osobowość każdego człowieka można sobie wyobrazić jako zestaw czy compositum jego planet. Każdy po części jest swoim Słońcem, Księżycem, Marsem itd.

To, jak ktoś „działa pewną planetą” można obserwować w szczególnych sytuacjach. Dana planeta ma swoją szczególną sytuację, w której człowiek „działa nią” - t.j. „działa” przede wszystkim tą planetą. I tak:

Słońcem (swoim Słońcem – takim jakie masz w horoskopie) działasz w sytuacji, kiedy: podejmujesz decyzję. Odpowiadasz za innych. Doradzasz komuś. Jesteś dla kogoś autorytetem i w takiej roli występujesz. Oraz gdy sam/a uświadamiasz sobie, czego się trzymać: jakich zasad lub wartości.

Księżycem (swoim Księżycem – takim jaki masz) działasz gdy: musisz się dostosować do innych. Jesteś jednym z wielu w danej grupie lub sytuacji. Kiedy jesteś jednym z wielu demokratycznie równych, ale i... - Kiedy ktoś tobą zarządza, komenderuje, rozkazuje. Kiedy ktoś ogranicza twoją wolność i wolę. Kiedy występujesz w roli podporządkowanej. Kiedy jesteś w cieniu kogoś ważnego lub ważniejszego. Kiedy jesteś przez kogoś pouczany lub nauczany, jak w szkole lub na jakimś kursie. Kiedy się odprężasz – co zwykle łączy się z tym, że komos innemu oddajesz odpowiedzialność za to, co się dzieje. Kiedy się bawisz - „oddajesz zabawie”, co też oznacza, że ktoś inny się troszczy o ciebie itp.; znaczące jest tutaj to słówko „oddajesz się”. Sytuacje rodzinne, kiedy jesteś jednym z wielu – członków swojego rodu – także są „działane Księżycem”.

Merkurym (takim jakiego masz) działasz, gdy myślisz, rozwiązujesz problem, pracujesz intelektem, np. ucząc się. Kiedy coś planujesz „z kartką i ołówkiem w reku” - ważne tu jest to skupienie na problemie i oderwanie od wszystkiego innego, co zapewnia właśnie ów „ołówek”. Kiedy pracujesz słowem: czyli np. masz gdzieś pójść i coś załatwić, nawiązać z kimś kontakt, przedstawić swoją sprawę, naświetlić swój punkt widzenia, zająć kogoś rozmową. Kiedy coś piszesz, zwłaszcza według wzoru i celu.

Wenus (taką, jaką masz w swoim horoskopie) działasz, kiedy wchodzi z kimś w bliską – a nawet intymną – relację. Kiedy w kontakcie z kimś ważniejsze są uczucia, ich wzbudzenie i przekazanie, niż ścisła treść. (Która należy do Merkurego.) Swoją Wenus uruchamiasz też wtedy, gdy chcesz kogoś przyciągnąć, przywabić, zauroczyć, uwieść. - Uwaga: wszędzie tu przy Wenus powtarzają się dwie rzeczy: łączenie (się z kimś) i uczucie, uczuciowa otoczka tego, co się wydarza. (Wenus w sztuce, w tworzeniu i w odbiorze dzieł sztuki działa o tyle, o ile dzieło przekazuje uczucia.)

Marsem działasz, Marsa uruchamiasz (takiego jakiego masz...), gdy wchodzisz w kimś w konflikt, w walce, w starciu. Gdy trzeba użyć siły – nie tylko fizycznej, ale także i przede wszystkim psychicznej. Kiedy trzeba kogoś docisnąć – czyli wywrzeć nacisk, który ma go skłonić do tego, czego ty chcesz. Ale to wymaga uruchomienia twojej woli i to jest ważne, bo Marsem działasz, kiedy uruchamiasz swoją wolę. - Marsem chcesz! Także śpieszysz się, zrywasz, ruszasz, startujesz, dążysz, zmierzasz (do celu), osiągasz cel, wygrywasz (z innymi), zdobywasz przewagę. Marsem jest zasilana twoja ambicja.

Jowiszem działasz, kiedy występujesz publicznie, zabierasz głos, skupiasz na sobie uwagę innych, kiedy robisz wrażenie, kiedy jesteś w środku - w centrum, w miejscu, gdzie wszyscy na ciebie patrzą. Kiedy robisz coś, co daje ci przewagę nad innymi. Kiedy dominujesz; błyszczysz. Kiedy jesteś lub starasz się być dla innych wzorem. Kiedy ruszasz w świat, aby go oswoić i jakiś jego kawałek sobie przywłaszczyć. Kiedy gromadzisz jakieś bogactwa - także gdy gromadzisz wrażenia, doświadczenia i wspomnienia. Kiedy wyrażasz siebie – dokonujesz ekspresji. Kiedy w jakimkolwiek sensie „powiększasz siebie”.

Saturnem działasz, kiedy siebie chronisz (lub bliskie ci osoby). Kiedy pilnujesz, przestrzegasz dyscypliny i zasad. Kiedy trzymasz się ustalonych nawyków i procedur, lub gdy wracasz do nich. Kiedy sobie na coś nie pozwalasz. (Na jakieś „szaleństwo” lub zbytek.) Gdy oszczędzasz. Ograniczasz się. Czekasz. Zostawiasz coś na później. Gdy to, co robisz, jest obowiązkiem.

Trzy pozostałe planety – Uran, Neptun, Pluton – mają mniej codzienne zadania, więc zajmę się nimi osobno.


Zadanie dla uczestników Akademii Astrologii:

1) Wybierz jedną swoją planetę i opisz (na podstawie powyższych wskazówek) jak ona się w przejawia u Ciebie. Weź przy tym pod uwagę, jak ta planeta jest umiejscowiona w twoim kosmogramie: przy której leży osi, w którym znaku zodiaku, które inne planety na nią działają aspektami – i jak te wpływy się przejawiają w działaniu tej planety.

2012-11-18. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astrologia reformowana

« Ekwiwalencje znaków i planet czyli władztwa... SPIS ↓ Druga warstwa kosmogramu »

Pisanie komentarzy niedostępne.