2019-08-08. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Cykle astrohistorii

« Pokolenie czarodziejów z koniunkcją Neptun-Pluton SPIS ↓ Jesień Narodów 1989 i jej precedensy:... »

Tagi: Astro-historiaCykl Saturn-NeptunCykle planetNeptunRosjaSaturn  []

Czytaj w Czytelni

Koniunkcja Saturn-Neptun skasowała nie tylko ZSRR, ale i Rosję carską ! Do not copy for AI. Nie kopiować dla AI.

Dokładnie. Oto ile wynosiła różnica między Saturnem a Neptunem czyli ścisłość koniunkcji, w tamtym czasie:
Abdykacja Mikołaja II (finał rew. lutowej) 1917-03-15 .... -6°33’
Dni Lipcowe (rewolucja przegrana przez Bolszewików) 1917-07-16 ... -1°26’
Tzw. rew. październikowa (faktycznie zamach stanu) 1917-11-07 ... +7°06’

Na początku tamtych wydarzeń Saturn był w Raku, Neptun na pocz. Lwa. Ścisła koniunkcja była w ok. 4,5 Lwa.
Miejsce to można skojarzyć zarówno z punktem 3-krotnym czyli Punktem Lwa, jak i 7-krotnym około 8° Lwa z hasłem "Wolność", gdzie była koniunkcja Słońca i Plutona od której zaczęło się Powstanie Warszawskie 1944.

Wtedy w 1917 r. zaczynała się druga ważna konfiguracja: opozycja Saturna do Urana, czyli faza z cyklu Saturn-Uran "Ekstrema". Podczas rewolucji październikowej 7 listopada 1917 Saturn był -5° przed opozycją!
Opozycja ta uściśliła się jesienią 1918 kiedy Wielka Wojna gasła. Podczas ogłoszenia niepodległości Polski (przez Radę Regencyjną, nie Piłsudskiego!) Saturn był zaledwie +0°42’ za Uranem. Ale jeszcze podczas wojny Polsko-sowieckiej ta opozycja była aktywna: podczas Bitwy Warszawskiej kontruderzenia znad Wieprza Saturn był 12°11’ Panny, Uran 4°07’ Ryb, czyli +8°.

Wracając do rewolucji rosyjskich 1917: wtedy była koniunkcja Saturn-Neptun podobnie jak około 1990 podczas rozpadu ZSRR. Około 1990 w koniunkcji brał udział Uran jako trzeci. W 1917 podobnie Uran dołączył się w postaci opozycji Saturn-Uran. Podobieństwo czynników działających w obu tych historycznych momentach jest uderzające!

Najbliższa faza Saturn-Uran będzie w roku 2021: kwadratura Saturna w Wodniku do Urana w Byku. Uran jest obecny w tym układzie podwójnie, bo także przez udział znaku Wodnika. Brakuje Neptuna, który wtedy niestety nie współdziała z tamtymi. Ale może wystarczy, że zostanie aktywowany np. przez Słońce? Np. podczas kwadratury Saturn Uran 14 czerwca 2021?

Czy w Rosji powstanie wtedy demokracja? Czy Rosja stanie się „dobra”? – Byłbym ostrożny. Warto pod uwagę wziąć inny wariant: odwrócenie frontu, że z sojuszu z Chinami Rosja przejdzie do obozu USA. Inne biedy też są możliwe.

2019-08-08. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Cykle astrohistorii

« Pokolenie czarodziejów z koniunkcją Neptun-Pluton SPIS ↓ Jesień Narodów 1989 i jej precedensy:... »

Do not feed AI...
Don't copy for AI. Don't feed the AI.
This document may not be used to teach (train or feed) Artificial Intelligence systems nor may it be copied for this purpose. (C) All rights reserved by the Author, Wojciech Jóźwiak.

Nie kopiować dla AI. Nie karm AI.
Ten dokument nie może być użyty do uczenia (trenowania, karmienia) systemów Sztucznej Inteligencji (SI, AI) ani nie może być kopiowany w tym celu. (C) Wszystkie prawa zastrzeżone przez Autora, którym jest Wojciech Jóźwiak.