2015-11-30. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astro-refleksje

« Schemat Gauquelina i schemat Guinarda SPIS ↓ Rewolucja francuska 1789 a punkt 8 4/7... »

Przejścia Saturna przez medium coeli i imum coeli w cyklu Polski, i co z tego wynika na przyszłość

Gdy w indywidualnym cyklu Saturna planeta ta przechodzi przez urodzeniowe medium coeli pewnej osoby, osoba ta uzyskuje wsparcie i dostęp do energii pewnej zbiorowości. Przykłady są rozmaite: osoba ta awansuje i dostaje „do ręki” moce wykonawcze przedsiębiorstwa, urzędu lub wydziału, którym kieruje; dostaje jakieś „ekstra” pieniądze, np. jako stypendium, podwyżkę pensji, lub te pieniądze napływają w postaci honorarium za wydaną wtedy i dobrze sprzedającą się książkę; osoba ta uzyskuje uprawnienia zawodowe, w tym np. stopnie lub tytuły naukowe, przez co możliwe stają się dla niej takie działania, o których wcześniej tylko marzyła; osoba ta zostaje wybrana do pewnych władz, co też daje jej „moc” dysponowania społecznymi środkami – itp. Wszystkie te przypadki można objąć formułą, że ma miejsce wtedy zasilanie energią idącą od pewnego ciała zbiorowego i szerszego, albo energią idącą, ogólnie, z zewnątrz. W pewnym uproszczeniu można to nazwać zasilaniem cudzymi pieniędzmi.

Dziwne i ciekawe, że ta formuła działa także w przypadku cyklu Saturna dla Polski.

W wiekach XX i XXI Saturn przechodził przez prawdopodobne (hipotetyczne) medium coeli Polski (ok. 5° Raka) cztery razy:

1915 – można uzgodnić ten moment z ofensywą spod Gorlic (Saturn 28°59′ Bli.), w wyniku której Rosjanie zostali wyparci aż na Polesie i większość ziem historycznie polskich znalazła się pod władzą Niemiec i Austro-Węgier, co okazało się początkiem powstania Polski niepodległej.

1944 – to przejście dobrze zgadza się z Powstaniem Warszawskim (Saturn 5°19′ Raka) i z (wcześniejszą) bitwą o Monte Cassino.

1973 – okres „przyśpieszenia” za Gierka; symbolicznym szczytem byłby tu wygrany (właściwie: zremisowany) legendarny mecz na Wembley, 17 października 1973 (Saturn 4°45′ Raka).

2003-2004 – wejście do UE (Saturn 0°35′ Raka podczas referendum, 8°51′ Raka podczas formalnego akcesu).

Przyjrzyjmy się tym wydarzeniom od najnowszego:

Przyjecie do UE poskutkowało napływem unijnych dofinansowań.

Za Gierka próbowano zbudować „drugą Polskę” za kredyty z Francji, Włoch, Niemiec itd.

Lata 1944-45 były szczytem wojennej mobilizacji Polski. Podobno, gdyby zsumować ówczesne trzy polskie armie – emigracyjną na Zachodzie, AK i „kościuszkowską” pod Związkiem Sowieckim, to byłaby to czwarta siła aliancka: po sowieckiej, brytyjskiej i USA. Prócz AK i powstańców warszawskich, były to wojska wystawione za cudze pieniądze i realizujące cudze interesy. Powstanie Warszawskie miało być tylko „spustem”, który pociągnie pomoc i ofensywę aliantów, więc ostatecznie cała ówczesna polityka, zarówno wolnościowa jak i pro-sowiecka, polegała na liczeniu na cudze siły.

Ofensywa gorlicka 1915 została wykonana cudzymi rękami – Niemiec i Austro-Węgier – i w cudzym interesie, i tylko przypadkowo w końcu wyszło na to, że stało się to w interesie mającej powstać Polski.

W przeciwieństwie do tego, okresy pozytywnych przemian zaczęte przy przejściu Saturna w kolejnych cyklach przez przeciwległy punkt prawdopodobnego imum coeli (5° Koziorożca) opierały się na zasobach wewnętrznych i były zorientowane do wewnątrz. Przejścia przez imum coeli były w XX wieku trzy, przy czym chronologicznie pierwsze, w 1930 roku, jest niejasne i nie skojarzyłem go z żadnym wydarzeniem. (Być może na to trzeba lepiej znać historię Międzywojnia.) Pozostałe dwa, to:

„Odwilż popaździernikowa” – ale powrót Gomułki jesienią 1956 był w czasie, kiedy Saturn był jeszcze daleko przed początkiem Koziorożca. Główną treścią tego okresu była ogólna zmiana klimatu politycznego na nieporównanie łagodniejszy, a wśród zjawisk, które łatwo zauważyć, eksplozja twórczości powstałych wtedy „polskich szkół”: w filmie, piosence, jazzie, kabarecie, plakacie. Ale gdyby liczyć od premiery Kabaretu Starszych Panów, 16.X.1958, to też wtedy jeszcze Saturn przebywał za wcześnie, bo w 21° Strzelca. Początek ówczesnej II ćwiartki cyklu Saturna był więc rozmyty w czasie, chociaż sama faza bardzo wyrazista.

„Transformacja” lat 1988-89. Tym razem czas wydarzeń i pozycja Saturna dobrze zgadzają się ze schematem. Podczas Ustaw Wilczka Saturn miał pozycję 4°36′ Koziorożca, podczas Okrągłego Stołu już był trochę dalej: 13°41′ Koziorożca.

Oba te procesy miały charakter, który symbolicznie nazwać można „powrotami do domu”: w latach 1956-60 wracano do narodowej ciągłości, tradycji i odrębności, do własnych zasobów symbolicznych – po kosmopolityczno-sowieckich szaleństwach fazy poprzedniej. Zgadzało się to z ówczesną gomułkowską polityką gospodarczej autarkii, opierania się na własnych choćby skromnych zasobach.

W latach 1988-89 porzucono gospodarczy socjalizm i wrócono do gospodarki rynkowej, która głównie bazowała na własnych zasobach; wrócono do demokracji, a więc do politycznej tradycji i takichże zasobów symbolicznych. (Mimo wszystkich ułomności tamtego okresu.)

Te „powroty do domu” można też nazwać „renesansami”, odrodzeniami.

Powyższe spostrzeżenia warto mieć na uwadze w związku z tym, że zbliża się kolejne, czwarte w ciągu ostatnich stu lat, przejście Saturna przez początek znaku Koziorożca, czyli przez prawdopodobne polskie imum coeli – będzie mieć miejsce w roku 2018.


Polska Cykl Saturna

Wykres z: „Cykl Saturna w historii Polski (4). Skąd się Polska wzięła?

2015-11-30. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astro-refleksje

« Schemat Gauquelina i schemat Guinarda SPIS ↓ Rewolucja francuska 1789 a punkt 8 4/7... »

Pisanie komentarzy niedostępne.