2022-06-19. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Więcej dla ciekawych

« Co dzieje się z horoskopami w... SPIS ↓

Powtórzenie widoku na niebo w pobliżu bieguna

Gdzie wypadają ascendent i descendent na biegunie i w pobliżu bieguna?

Jeszcze raz. Rysunki w poprzednich odcinkach były mało doskonałe, a teraz nauczyłem się rysować je lepiej.

Rysunek nr 1 przedstawia dwa ważne dla nas obiekty: równik (zielona pozioma linia) i ekliptykę – czerwona fala czyli sinusoida.

polar_03_01.png

Naprawdę są to dwie płaszczyzny w kosmosie. Obie są sztywne, tzn. nie obracają się, nie wirują, nie zmieniają w czasie. Ekliptyka (przypomnę to, co każdy wie) jest płaszczyzną, po której orbituje Ziemia i w pobliżu której poruszają się planety. Dla naszych rozważań przyjmujemy, że planety ściśle trzymają się ekliptyki (chociaż naprawdę odchylają się.) Równik to jest płaszczyzna własnego obrotu Ziemi, prostopadła do jej osi obrotu. Oczywiście, jeśli rozważać dłuższe okresy czasu, to i równik i ekliptyka okażą się nie takie sztywne czy stabilne, ale to pomińmy, bo na nasz temat to nie wpływa.

Na rysunku widzimy, że ekliptyka odchyla się od równika i jedna jej połowa jest nad równikiem (bliżej bieguna północnego), a druga pod równikiem (bliżej południowego). Jako astrologowie zauważamy, że na tej górnej połowie ekliptyki leżą znaki zodiaku od Barana do Panny (które powinny być nazywane północnymi), a na dolnej połowie znaki od Wagi do Ryb (czyli południowe). Na przecięciu ekliptyki i równika leżą punkty kardynalne: Punkt Wagi i Punkt Barana. Najwyższy czyli najbardziej wychylony w kierunku bieguna północnego punkt ekliptyki to kolejny punkt kardynalny: Punkt Raka. Przeciwny do niego to Punkt Koziorożca. Wszystko to dobrze znamy.

Żeby przejść do naszych astrologicznych wyobrażeń i pojęć, musimy wprowadzić trzecią płaszczyznę, mianowicie horyzont. Wydarzenia „ziemskie” dzieją się zawsze w którymś punkcie Ziemi, gdzie na pewno jest horyzont.

Najprostsza sytuacja jest na biegunie, jednym lub drugim. Stoisz na biegunie północnym. Ponieważ jesteś na osi obrotu Ziemi, to równik jest płaszczyzną poziomą – czyli równa się horyzontowi, pokrywa się z horyzontem. Horyzont będę rysować na szaro. Żeby go zaznaczyć, dodają szarą linię do równika:

polar_03_02.png

To jest ta sama sytuacja, która była (omawiana) w odcinku „1”. Słońce na biegunie pozostaje przez całą dobę na tej samej wysokości nad horyzontem. Tak samo „robią” wszystkie inne punkty na Ekliptyce: Księżyc, planety, ale też i te poza ekliptyka, np. dowolne gwiazdy. Oczywiście nikt nie zachodzi ani nie wschodzi.

Dla bieguna ascendent musimy zdefiniować nie jako punkt w którym coś wschodzi, tylko jako punkt przecięcia ekliptyki z horyzontem. Tak samo descendent. Ponieważ horyzont jest równy równikowi, to ascendent stale pozostaje w Punkcie Wagi, a descendent w Punkcie Barana.

Kiedy odjeżdżamy-odsuwamy się od bieguna o kilka_stopni, to horyzont nachyla się względem równika o ten sam kąt kilka_stopni i musimy go przedstawić jako sinusoidę. Ale ponieważ jego odchylenie jest mniejsze niż kąt 23°, gdyż pozostajemy wciąż przy biegunie i na północ od koła podbiegunowego, to i ta sinusoida będzie bardziej płaska, będzie mieć mniejszą amplitudę.

Rysunek z odcinka „2” teraz będzie wyglądać tak:

polar_03_03.png

Ascendent to punkt przecięcia ekliptyki i horyzontu. (I po drugiej stronie descendent.) Tutaj ascendent wciąż przebywa w pobliżu punktu 0° Wagi i nie ma szans odsunąć się zbyt daleko, co widać z rysunku, ponieważ linia czerwona musi przeciąć się z szarą. W ciągu doby – czyli podczas pełnego przesunięcia się szarej sinusoidy reprezentującej horyzont – ascendent waha się (oscyluje) wokół punktu Wagi. Podobnie robi descendent wokół punktu Barana.

O oscylacji ascendentu i descendentu (zamiast ich przemiatania przez cały zodiak) i o innych sprawach, które nas tutaj interesują, piszą w astro.com: Astrology in polar regions and on the southern hemisphere by Dieter Koch. Czytamy! (Dziękuję Fabrycemu za wskazanie tamtego tekstu.)

W następnym odcinku przy pomocy tricku z sinusoidami zobaczymy, co dzieje się na kole podbiegunowym.

2022-06-19. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Więcej dla ciekawych

« Co dzieje się z horoskopami w... SPIS ↓

Pisanie komentarzy niedostępne.