2013-09-04. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Aktualności AstroAkademii

« Program-asystent astrologa do zrobienia przez społecznościowe... SPIS ↓ Sezon 2014/15 w AstroAkademii »

Próbka kursu astrologii

Po krótkiej wakacyjnej przerwie rusza na nowo Kurs Astrologii (w serwisie AstroAkademii). Niżej próbka pierwszego tematu „Doganiającego”. Tematy z ciągu Doganiającego mają za zadanie możliwie szybko dogonić znajomość podstaw astrologii, tak żeby zająć się tym, co naprawdę astrologowie robią. Oto ta próbka wykładu i zadań:


Podstawowe symbole i elementy kosmogramu: planety, znaki, osie

Znaczenia/symbolika planet

„Planety” w astrologii maja sens podwójny. Z jednej strony są ciałami niebieskimi, fizycznymi obiektami w przestrzeni kosmicznej. Z drugiej strony są psychicznymi dyspozycjami (lub „siłami”, „mocami” czy „skłonnościami”) u człowieka, do którego odnosi się dany urodzeniowy kosmogram.

Wyliczam planety nie w ich przyjętej umownej kolejności, tylko najpierw te najbardziej wyraziste.

Mars. W urodzeniowym kosmogramie (horoskopie) pewnej osoby koduje jej siłę, „energiczność”, ruchliwość, zdolność do działania, zdecydowanie, przebojowość, wolę, także wolę wygrania i osiągnięcia celu. (Dlatego statystycznie często występuje w ważnych miejscach w kosmogramach sportowców i biznesmenów.) Koduje też takie mniej przyjemne cechy, jak agresja, kłótliwość, konfrontacyjność, trudność we współpracy.

Wenus. Koduje skłonność do zgody, ugodowość, koncentrację na przyjemnościach, na tym co „dobre” (więc także optymizm); zamiłowanie do ładnych rzeczy i przyjemnych wrażeń, jak sztuka, zdobienie, moda, muzyka, dobre jedzenie; kierowanie się harmonią i dopasowaniem; kochliwość. Zwykle Wenus jest silna w kosmogramach artystów.

Jowisz. Kluczowym hasłem dla niego jest ekspansja. Jowisz skłania do przekraczania ograniczeń, do wychodzenia z zastanego stanu na zewnątrz; jest też (jako psychologiczny czynnik) silnie społeczny, ponieważ przejawia się jako wychodzenie do ludzi i zajmowanie wśród nich wyróżnionego miejsca, funkcji i roli. Silny jest u aktorów i ludzi estrady, u polityków i wszelkich przywódców; także u zamiłowanych podróżników.

Saturn. Symbolizuje lub raczej koduje ograniczenia – takie jak trzymanie się zasad, przepisów i regulaminów; dalej: skłonność i zamiłowanie do ciężkiej i uporczywej pracy (która zawsze wymaga różnych ograniczeń i samo-ograniczeń), do dyscypliny. Oznacza tez rozsądek – w przeciwieństwie do fantazjowania; skupienie na tym co materialne – w przeciwieństwie do lekko- i piękno-duchostwa.

Księżyc. Odpowiada za cechy społeczne, takie jak lgniecie do grupy, utożsamianie się z nią, „roztapianie” się w grupie, w społeczności. Podstawowo, taka grupą jest rodzina lub podobna do niej grupa rówieśnicza lub towarzyska. Psychicznym darem Księżyca jest wczuwanie się w stan psychiczny bliźniego, co też przejawia się negatywnie jako popadanie w emocjonalną zależność od innych. Pokrewną cechą jest skłonność do dzielenia się swoimi emocjami z innymi. Gauquelin statystyczną przewagę silnego Księżyca znalazł u poetów.

Pięć powyższych planet ma łatwo uchwytny sens psychologiczny czy osobowościowy. Pozostałe wyrażają się bardziej subtelnie.

Słońce. Koduje integrację osobowości; inaczej mówiąc, od siły Słońca w horoskopie zależy, czy ktoś „jest silną osobowością” i „wie czego chce” lub „hołduje jasno określonym wartościom” czy też „ma wyrazisty moralny kręgosłup” – czy przeciwnie, przy słabym Słońcu, jest „rozmemłany”, niejasny, chwiejny, niezdecydowany, „raz taki, raz owaki”.

Merkury. Koduje inteligencję, czyli sprawność myślenia, kojarzenia, także mówienia i pisania czyli „wyrażania się”. To, jak się przejawia, silnie zależy od innych planet.

Uran. Koduje skłonność do nowatorstwa i do abstrakcji, czyli zdolność do odrywania się od bieżącej sytuacji i podążania za nowymi skojarzeniami, często zaskakującymi dla innych. Sprzyja myśleniu analitycznemu, czyli wybierania szczegółów i przyglądania się im jak pod lupą.

Neptun. Odpowiada za rozpuszczanie granic, dzielących linii i barier, i ich przekraczanie. Dotyczy to granicy między jawą a snem, postrzeganiem a wizją, tym co świadome i podświadomością, tym co „normalnie” przytomne i tym, co szalone. Darem Neptuna jest intuicja (jako „wiedzenie samo przez się”), rozumienie obcych, kontaktowanie się z obcymi i odmiennymi sposobami myślenia i istnienia.

Pluton. Jego rolą są zachowania i dyspozycje, których używamy w sytuacjach skrajnych, a więc zagrożenia, zaskoczenia, czy konieczności radzenia sobie w sytuacjach nietypowych. Cechy, które daje Pluton, ujawniają się w stanach o wysokim napięciu emocji: gdy trzeba walczyć, ratować kogoś, stosować fortele czy sprostać konfrontacji; także w seksie.

Czytaj więcej...»


Zadanie nr 1 do tematu "Planety, znaki, osie"

(Dla wszystkich robiących ten temat)
W wykładzie jest na początku taki zestaw pytań/ćwiczeń:

ZRÓB punkty (a) i (b) i przedstaw TUTAJ jego wyniki.
Z punktu (c) przedstaw, tzn. krótko scharakteryzuj 1 znajomą osobę, która ma wyraźne cechy charakteru 1 z planet.

[Przykład: "Wydaje mi się, że moja znajoma Adela ma charakter Saturna, ponieważ nie odzywa się, siedzi sama w domu, ubiera się na czarno i czyta tylko kodeks postępowania administracyjnego. Prócz tego..."]


2013-09-04. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Aktualności AstroAkademii

« Program-asystent astrologa do zrobienia przez społecznościowe... SPIS ↓ Sezon 2014/15 w AstroAkademii »

Pisanie komentarzy niedostępne.