2017-06-07. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astrologia reformowana

« Ściąga: okresy wzajemnych cykli powolnych planet SPIS ↓ Ściąga: kąty synodyczne powolnych planet »

Punkty pięcio- i siedmiokrotne

Baran-Panna

W znaku Barana

Baran Praktyk. 12 6/7° = 12°51' Barana, punkt siedmiokrotny ziemny, biseptyl do punktu kardynalnego 0° Koziorożca. W punkcie tym wzmożony jest upór (iście barani!), a także ludzie z okolic tego punktu sprawiają wrażenie ciężkich, trochę mało lotnych, sierioznych (mówiąc z rosyjska), czyli traktują wszystko nadmiernie serio. Mają zamiłowanie do wytężonej pracy i do zmagania się z trudnościami — pod tym względem przypominają Koziorożce. Ten punkt przypomina także dodatkowego Saturna w Baranie. Planety w tym punkcie mają cechy takie, jakby były w koniunkcji lub w innym aspekcie z Saturnem. Pozytywną cechą tego punktu jest zdolność do koncentracji, skupienia i do gromadzenia w sobie energii potrzebnej do czynu i skoku. Życiowym mitem dla tego punktu jest mistrzostwo — osiągnięcie mistrzostwa w pewnej dziedzinie. Ekwiwalentna planeta: Saturn (na tle Marsa, bo w Baranie.) Karta tarota: Trójka Monet.

Baran Przekraczający. 18° Barana, punkt pięciokrotny wodny, aspekt kwintyl do 0° Raka. Wzmożona jest skłonność do przekraczania norm i granic, przede wszystkim w sferze seksualnej. Ekwiwalentna planeta: Wenus + Pluton, jako żywioł/archetyp dionizyjski. Karta tarota: Rycerz Pucharów.

Baran Geniusz. 25 5/7° = 25°43' Barana, punkt siedmiokrotny powietrzny, trysepyl do punktu kardynalnego 0° Wagi. Punkt ten działa jak wyspa znaku Bliźniąt w Baranie. Zwiększa, wzmacnia i podkreśla intelektualne zainteresowania, interesowanie się światem, podwyższa wymiar psychiki otwartość na doświadczenia. Z punktem tym związany jest rys abstrakcji, oderwania od konkretu, a także skłonność do roztargnienia i pomieszania. Umysłowa nadprodukcja: nadmiar pomysłów i skojarzeń. Punkt szalonych geniuszy. Ekwiwalentna planeta: Uran. Karta tarota: Szóstka Mieczy.

W Byku

Byk Pedagog. 6° Byka, punkt pięciokrotny powietrzny, coś w rodzaju enklawy Wagi, ale i trochę Wodnika. Ludzie ze znacząco obsadzonym tym punktem są dobroduszni, życzliwi dla innych, mają też specjalny dar stwarzania innym przestrzeni i warunków do działania i rozwoju. Dobrzy wujaszkowie, którzy jako szefowie nie stwarzają dystansu między sobą a innymi. Literackim przedstawicielem tego typu był (zapomniany niesłusznie, wyparty przez Harry'ego Pottera) Pan Kleks z powieści Akademia Pana Kleksa Jana Brzechwy. Ekwiwalentna planeta: Słońce. Karta tarota: Król Mieczy.

Byk Przyrodnik Patriota. 8°4/7 Byka, punkt siedmiokrotny wodny. Jest źródłem związku z przyrodą, z własną (prywatną) lub ojczystą ziemią, lokalnego patriotyzmu, więzi z przodkami. Przypomina swoim ładunkiem znaczeniowym znak Raka, ale wyrażony bardziej przez intelekt niż przez emocje. W tarocie odpowiada karcie 9 Pucharów. W dniu, kiedy Księżyc mija ten punkt, typowo nasze kroki kierują się w stronę przyrody i miejsc znaczących dla nas historycznie lub religijnie. Ekwiwalentna planeta: Księżyc. Karta tarota: Dziewiątka Pucharów.

Byk Społeczny Animator, który wszystkich zna. 21°3/7 Byka, punkt siedmiokrotny ognisty. Przejawia się jako gorące spotkanie, jako zaintrygowanie i zauroczenie pewną osobą, której obecność działa na nas inspirująco i energetyzująco. Na dni, kiedy Księżyc mija ten punkt, warto planować publiczne spotkania, imprezy itd. W tarocie odpowiada Dwójce Kijów. Ekwiwalentna planeta: Jowisz. Karta tarota: Dwójka Kijów.

Byk Kolekcjoner. 24° Byka. Punkt pięciokrotny ziemny, podwójnie ziemny punkt w Byku. To jest punkt super-byczy! To z czego Byk słynie, to znaczy zamiłowanie do ozdób, luksusu, zbytku i sztuki, a także osobisty narzucający się wdzięk, jest w tym punkcie wzmożone. Ekwiwalentna planeta: Wenus. Karta tarota: Królowa Monet.

W Bliźniętach

Bliźnięta od wiecznej wiedzy. 4 2/7 stopnia Bliźniąt, punkt 7-krotny ziemny (w tryseptylu do 0° Koziorożca). Punkt o silnie saturnowym charakterze. Daje zamiłowanie do wiedzy ściślej i ścisłego myślenia; także kieruje w stronę wiedzy, która z jakichś względów jest ponadczasowa, mało zmienna, kanoniczna i skodyfikowana; może to być astronomia, ale także teologia, matematyka, prawo, historia. (Na ile rozumiem ten punkt, to w jego duchu myślą muzułmanie studiując Koran i Żydzi studiując Talmud.) Punkt ten przypomina też znak Panny: daje podobny jak Panna rodzaj praktycznej zapobiegliwości. Ekwiwalentna planeta: Saturn. Karta tarota: Piątka Monet.

Bliźnięta Zrywne. 12 stopni Bliźniąt, punkt 5-krotny ognisty (w kwintylu do 0° Barana). Wyspa Barana w Bliźniętach. Ludzie mający ważny wskaźnik w tym miejscu (Słońce, Księżyc, ascendent, Merkurego lub Marsa) zachowują się, żyją i wyglądają jakby mieli aktywny jednocześnie znak Bliźniąt i Barana. Podobnie jak Barany są narwani, szybcy w reakcjach, lubią się ścigać i konkurować z innymi, mają ognisty temperament podobny baraniemu. Urodzeni załatwiacze spraw. Ekwiwalentna planeta: Mars. Karta tarota: Walet Kijów.

Bliźnięta Otwarte na wszystkie strony. 17 1/7 stopnia Bliźniąt, punkt 7-krotny powietrzny (w biseptylu do 0° Wagi). Punkt super-bliźnięcy, jednocześnie swoimi właściwościami przypominający działanie Jowisza lub Urana. Ludzie mający tu coś ważnego żyją nieustannie zanurzeni w ruchu, w ciągłych kontaktach, w stanie poruszenia i mobilizacji, że zaraz trzeba gdzieś biec, zmieniać miejsca, coś w ogóle zmieniać. Życiową specjalnością ludzi z czymś ważnym w tym punkcie jest bycie na skrzyżowaniu, czyli przebywanie w takich miejscach społeczeństwa, gdzie krzyżują się wpływy i wiadomości, w węzłach, gdzie wiele się dzieje. Obsadzenie tego punktu wskazuje często na zajęcia związane z podróżami i międzynarodowym stylem życia. Są to urodzeni wędrowcy, co nieustannie chleb jedzą z wielu pieców. Ekwiwalentna planeta: Uran. Karta tarota: Ósemka Mieczy.

W Raku

Rak Gotów do drogi. 12 6/7° = 12°51' Raka, punkt 7-krotny ognisty, aspekt 2/7 do punktu kardynalnego Barana. Nadwrażliwiec-zapalczywiec. Ludzie mający tu coś ważnego są kapryśni, przewrażliwieni, nadpobudliwi, przesadnie reagujący. Ich charakter i postawa życiowa łączy (nad)wrażliwość znaku Raka i przesadną pobudliwość żywiołu Ognia. Zachowują się tak, jakby kazali innym troszczyć się o siebie. Jest w nich coś takiego: „i chciałabym, i boję się”. Oddają się przygodom, na których sparzają się i nabawiają urazów. Podobnie działa w ogóle połączenie znaku Raka i żywiołu ognia. Ekwiwalentna planeta: Jowisz. Karta tarota: Trójka Kijów.

Rak Nowator. 18° Raka, punkt 5-krotny powietrzny, aspekt 1/5 do punktu kardynalnego Wagi. Punkt ten przypomina nieco Marsa w żywiole powietrza — czyli niesie marsową frenetyczną aktywność w sferze umysłu, idei, intelektu i słowa. Rozbudzony żywioł powietrza przejawia się zarazem jako intelektualna wnikliwość, krytyczność i twórczość, która osobom postronnym może wydać się zagrażająca, ponieważ ktoś taki nie szanuje świętości i podważa zastany obraz świata. Jako że w tle leży tu znak Raka, to krytyka skojarzona z tym punktem kieruje się przeciw rodzinie i tradycjom, choć zwykle jest to krytyka łagodna: raczej dobroduszne naśmiewanie się niż realny sprzeciw. Warto poszperać w życiorysach osób mających tu coś ważnego, pod kątem właśnie buntu przeciw rodzinie, tradycji i przekazanym obyczajom. Ekwiwalentna planeta: Mars. Karta tarota: Rycerz Mieczy.

Rak Ciężko obsługujący. 25 5/7° = 25°43' Raka, punkt 7-krotny ziemny, aspekt 3/7 do punktu kardynalnego Koziorożca. Punkt o charakterze wybitnie saturnowym — jakby tam był dodatkowy mały Saturn w Raku! Kiedy w miesięcznym cyklu przez ten punkt przechodzi Księżyc, zajmujemy się czarną robotą: jakąś ciężką, rutynową i beznadziejną pracą, nastroje też są dołujące. Pozytywną stroną tego punktu jest dyscyplina, gotowość i dyspozycyjność. Ekwiwalentna planeta: Saturn. Karta tarota: Szóstka Monet.

W Lwie

Lew Szef. 6° Lwa. Punkt pięciokrotny ziemny — bikwintyl do zera Koziorożca. W tym punkcie skupiony jest Lew-szef. Łączy lwią zdolność do skupiania ludzi, myślenia za innych, wspierania innych, bycia im za podstawę i oparcie — z ziemną lub wręcz koziorożcową solidnością (”solidna firma”), pewnością poczynań, stałością tego, co się robi; tym, że można na kimś takim polegać. Podobnie działa pozytywne połączenie Lwa i Koziorożca w horoskopie albo Słońca i Koziorożca. Ekwiwalentna planeta: Saturn. Karta tarota: Król Monet.

Lew Wolny. 8° 4/7 = 8°34' Lwa. Punkt siedmiokrotny powietrzny — septyl do zera Wagi. Tu się skupia Lew jako ktoś wolny duchem. U osób, które tu mają coś ważnego, wyraża się wielka potrzeba niezależności, wolności, życia na własny rachunek. Z drugiej strony, ludzie z tym punktem uporczywie natykają się na przeszkody ograniczające ich wolność, tak jakby byli uczuleni na punkcie bycia wolnym. Ekwiwalentna planeta: Uran. Karta tarota: Dziewiątka Mieczy.

Lew Plemienny. 21° 3/7 = 21°26' Lwa. Punkt siedmiokrotny wodny — septyl do zera Raka. Ten punkt działa jak dodatkowa Wenus w horoskopie i to Wenus wyraźnie wodna. Charakterystyczne są dla tego punktu: wielka pobudliwość emocjonalna. Wielka potrzeba bycia kochanym i skłonność do zawłaszczania uczuć i uwagi drugiej osoby. Przy tym jak zwykle bywa przy połączeniu żywiołu wody z ogniem, duża psychiczna niestabilność, łatwość ranienia się (w psychicznym sensie), nadwrażliwość, pokrywana histeryczną pewnością siebie, która w ogóle właściwa jest Lwom. Jako ekwiwalent Wenus w Lwie warto zwrócić uwagę na ten punkt jako na możliwe źródło skłonności artystycznych. Zwłaszcza do poetów ten punkt mi pasuje. Ekwiwalentna planeta: Wenus. Karta tarota: Dwójka Pucharów.

Lew Teatralny. 24° Lwa. Punkt pięciokrotny ognisty, bikwintyl do zera Barana. Tu skupia się Lew entuzjastyczny i teatralny, ekstrawertyczny, uwodzący innych, widzący w innych swoich zwolenników, miłośników, stronników, tych, co go będą popierać itd. Przypodobujący się publiczności. Wybitna ekstrawersja połączona z większą niż u typowych Lwów pobudliwością. Kogoś takiego można wyobrazić sobie z rozpalonymi policzkami i płonącym wzrokiem. Ekwiwalentna planeta: Mars+Wenus albo Jowisz. Karta tarota: Królowa Kijów.

W Pannie

Wściekła Panna. 4 2/7 = 4°17' Panny, punkt siedmiokrotny ognisty, tryseptyl (aspekt 3/7) do punktu kardynalnego 0° Barana. Punkt wybitnie marsowy! Jakby dodatkowy Mars w Pannie. Podobnie silnie naładowany marsowo jak 18° Koziorożca. Zarazem dopatrzyć się można w tym punkcie cech Urana i Plutona. Ludzie mający ważny wskaźnik horoskopowy w tym miejscu są po marsowemu zawzięci i rywalizujący, a przy tym wiecznie wściekli i nie mogący się wyluzować. Jeśli ktoś pamięta serial kreskowy o Muminkach wg Tove Jansson, to takim typem była tam Mała Mi. Dobrze rozumiał ten punkt Witkacy, który miał Słońce w punkcie opozycyjnym, i jednego ze swych bohaterów nazwał Maciej Wścieklica. Atmosfera jego dramatu Szewcy, gdzie wkurzeni szewcy z szewską pasją tłuką w buty i krytykują świat, ma właśnie coś z tego punktu. „Zły jak osa” — to też o tym punkcie; to jest wściekła Panna. W dniach, kiedy Księżyc mija ten punkt, typowo chodzimy rozdrażnieni i obtłukujemy sobie palce młotkiem. Ekwiwalentna planeta: Mars. Karta tarota: Piątka Kijów.

Panna Opiekun. 12° Panny, punkt pięciokrotny wodny, kwintyl do 0° Raka. Punkt o charakterze księżycowym, wzmagający cechy opiekuńcze, troskliwość ale i praktyczną drobiazgowość. Właściwie identyczny z cechami Księżyca w Pannie. Ekwiwalentna planeta: Księżyc. Karta tarota: Walet Pucharów.

Panna Wytrwała. 17 1/7° = 17°09' Panny, punkt siedmiokrotny ziemny, biseptyl (2/7) do 0° Koziorożca. Na tle saturnowej przecież Panny punkt jeszcze bardziej saturnowy. Dodatkowy Saturn w Pannie! Ludzie mający tu coś ważnego są obsesyjnie pracowici, zabójczo drobiazgowi, uwielbiają dłubaninę, krzątaninę i bieganinę. Mają do siebie stosunek jak do szkapy, którą za chwilę zajeżdżą. Zarazem ze względu na żywioł ziemi punkt ten silnie kieruje uwagę ku temu, co stare i dawne i co jest wydobywane spod ziemi albo z jakichś kryjówek lub skrytek. Ludzie mający tu coś ważnego zwykle zawodowo mają do czynienia z kurzem, rdzą, starzyzną, bywają np. konserwatorami zabytków albo archeologami. Punkt ten również kojarzy się ze sprzątaniem i porządkowaniem. Kiedy tędy przychodzi Księżyc, w takim dniu właśnie to jest naszą główną aktywnością. Ekwiwalentna planeta: Saturn. Karta tarota: Ósemka Monet.Waga-Ryby

W Wadze

Waga Czekająca z nadzieją. 12 6/7° = 12°51' Wagi, punkt siedmiokrotny wodny, biseptyl do kardynalnego punktu Raka. Charakter planetarny: Księżyc, także Neptun. Posiadanie czegoś ważnego w tym punkcie skłania do romantyzmu i marzycielstwa, uwrażliwia na subtelne sygnały z otoczenia; prawdopodobnie daje też parapsychiczne zdolności medialne. Na pewno daje zdolność do rozróżniania subtelnych różnic, drobnych odcieni barw, kształtów i znaczeń słów. Dobry punkt dla poetów i innych wyrafinowanych artystów. Punkt jest wybitnie anty-marsowy i przeciwny sile przebicia, twardości itd. Ekwiwalentna planeta: Neptun. Karta tarota: Trójka Pucharów.

Waga Mająca Zasady. 18° Wagi, punkt pięciokrotny ziemny, kwintyl do kardynalnego punktu Koziorożca. Punkt wybitnie saturnowy, wręcz daje znać o sobie tak, jakby się tam miało dodatkowego Saturna. Można powiedzieć, że jest to dom Saturna w zodiaku, punkt przyłożenia jego energii — tak jak podobnym punktem przyłożenia dla Marsa jest 18° Koziorożca. Jest to też miejsce, w którym skupiają się saturnowe cechy Wagi. Ludzie z ważnym wskaźnikiem w tym punkcie są Wagami typowo saturnowymi: są sztywni, przywiązani do formy, konwencjonalni, konserwatywni, lubują się w ciężkich meblach, kamieniu, gładkich posadzkach, odlewach z brązu, skórzanych ubraniach i kołnierzach z lisa. Kolekcjonują pamiątki i nie chcą przyjąć do wiadomości, że stare dobre czasy mijają. Poruszają się sztywno i dostojnie. Znają dobre zasady i dyktują je innym. Ekwiwalentna planeta: Saturn. Karta tarota: Rycerz Monet.

Waga Bawiąca się. 25 5/7° = 25°43' Wagi, punkt siedmiokrotny ognisty, tryseptyl do punktu Barana. Punkt przypomina kombinację Wagi i Lwa, albo Wenus w Lwie. Podobna jest żywość usposobienia, ekstrawersja ze skłonnością do teatralności i robienia czegoś na pokaz. Ludzi mający w tym miejscu ważny wskaźnik horoskopu nastawieni są na korzystanie z życia i czerpanie przyjemności. Chętnie urządzają imprezy i święta. W tarocie podobny charakter ma karta Szóstka Kijów, tak samo oznaczająca święto jako moment wspólnej radości. Ekwiwalentna planeta: Jowisz. Karta tarota: Szóstka Kijów.

W Skorpionie

Skorpion Waleczny. 6° Skorpiona, punkt pięciokrotny ognisty, bikwintyl do punktu kardynalnego Barana. Punkt o cechach Marsa w Skorpionie. Silny Skorpion — jednak bez jakichś zaskakujących osobliwości. Aktywność, cechy przywódcze, osobowość wybitnie szefowska. Ekwiwalentna planeta: Mars. Karta tarota: Król Kijów.

Skorpion, który Wszystko Widzi i wszystko by sprzedał. 8 4/7° = 8°34' Skorpiona, punkt siedmiokrotny ziemny, septyl do punktu kardynalnego Koziorożca. Punkt, o którym można powiedzieć, że symbolicznie jest w nim zawarte to, co jest ziemnego w znaku Skorpiona, mianowicie zamiłowanie do rzeczy ukrytych, tajemnych i zakazanych, a także namiętność do wynajdywania tych rzeczy i czynienia ich jawnymi. W dniu, kiedy Księżyc mija ten punkt, znajdujemy zgubione przedmioty lub wydostajemy jakieś ukryte osobliwości spod dywanu, ze strychu lub dosłownie spod ziemi. Punkt ten mógłby być symbolicznym patronem poszukiwaczy skarbów. Ze względu na wyraźną merkuryczną składową tego punktu, planety w tym miejscu powinny dawać talenty do interesów. Ekwiwalentna planeta: Pluton (także silny: Merkury). Karta tarota: Dziewiątka Monet.

Skorpion Wytyczający Granice. 21 3/7° = 21°26' Skorpiona, punkt siedmiokrotny powietrzny, septyl do punktu kardynalnego Wagi. Punkt, chociaż w Skorpionie, pozytywnie naładowany energią Wenus. Można go określić hasłem: zgoda po burzach. Kojarzy się z oczyszczeniem i wyładowaniem się napięć i konfliktów. Ekwiwalentna planeta: Uran. Karta tarota: Dwójka Mieczy.

Skorpion Zaufany. 24° Skorpiona, punkt pięciokrotny wodny, bikwintyl do punktu kardynalnego Raka. Punkt podwójnie nacechowany żywiołem wody. Przypomina charakterem znak Raka: rozbudowane życie rodzinne, rodzinne instynkty, opiekuńczość, matkowanie innym. Ludzie z czymś ważnym w tym punkcie mogą być dobrymi opiekunami i pedagogami. Budzą zaufanie i podejmują się ról wymagających społecznego zaufania. Ekwiwalentna planeta: Księżyc. Karta tarota: Królowa Pucharów.

W Strzelcu

Strzelec Ratownik. 4 2/7 = 4°17' Strzelca, punkt siedmiokrotny wodny, tryseptyl do punktu kardynalnego Raka. Punkt wodny, księżycowo-neptunowy. Osoby mające w tym punkcie ważne wskaźniki są przeczulone, przewrażliwione, co przejawia się pozytywnie w większym otwarciu na cudze uczucia i emocje, ale w sensie negatywnym skłania do histerii i przebywania w ciągłym nastroju paniki i ekscytacji: „gwałtu rety, co to będzie?”. Gotowość do ruszania na ratunek komuś potrzebującemu. Ekwiwalentna planeta: Księżyc. Karta tarota: Piątka Pucharów.

Strzelec Dowcipny. 12° Strzelca, punkt pięciokrotny powietrzny, kwintyl do punktu kardynalnego Wagi. Słońce, Księżyc lub Merkury w tym punkcie nadaje ludziom rysy humorystyczne, karykaturalnie przerysowane, skłonność do facecji, do nieszkodliwych dziwactw — to są, można powiedzieć, cechy postaci, które mógłby odgrywać aktor charakterystyczny, a mówiąc mniej oględnie: komediant. Także punkt ten skłania do egzaltacji i aktorstwa na co dzień itd. Fantasta. Charakter tego punktu jako trickstera zrealizował się w osobie Carlosa Castanedy, który w tym miejscu miał Merkurego. Ekwiwalentna planeta: Merkury. Karta tarota: Walet Mieczy.

Strzelec Obieżyświat Przecierający Szlaki. 17 1/7° = 17°09' Strzelca, punkt siedmiokrotny ognisty, biseptyl do punktu kardynalnego Barana. W punkcie tym charakterystyczne właściwości Strzelca są spotęgowane, tak jakby w tym punkcie rezydował na stałe dodatkowy Jowisz lub Mars (a w jakimś stopniu także Uran). Typowe zwłaszcza dla tego punktu są zamiłowania do przewodzenia, do wchodzenia w role takich lub innych przewodników, a także pęd do podróży. Ludzie tacy są nawet w porównaniu z innymi Strzelcami pełni inicjatywy i skłonni do pociągania innych za sobą. Punkt ten jest jednym z typowych wskaźników wędrownego i międzynarodowego trybu życia — drugim podobnie działającym jest jego opozycja, czyli 17 1/7° Bliźniąt. W dniu kiedy Księżyc przechodzi przez ten punkt, nie możemy wytrzymać w domu ani w innym stałym miejscu, nosi nas, pod lada pretekstem udajemy się w drogę. Ekwiwalentna planeta: Mars. Karta tarota: Ósemka Kijów.

W Koziorożcu

Koziorożec Równający z ziemią. (Albo: zaczynający od początku.) Punkt siedmiokrotny powietrzny w 12 i 6/7 stopnia = 12°53' Koziorożca. Punkt ten ma charakter jowiszowo-merkuryczny albo jowiszo-uraniczny; tzn. jest tak, jakby w tym miejscu przebywał dodatkowy Jowisz w koniunkcji z Merkurym, albo (w pewnych przypadkach) z Uranem. A więc planeta znajdująca się w horoskopie w tym punkcie przejawia się tak, jakby była zarówno w Koziorożcu, jak i w koniunkcji z Jowiszem i Merkurym lub Uranem. Punkt ten daje rozmach, napęd do działania, bezkompromisowość oraz intelektualną bystrość, ożenioną z koziorożcową praktycznością. Hasłem tego punktu jest „Wiem — mam plan — zrealizuję go”. Ludzie, którzy w tym miejscu mają coś ważnego w horoskopie, działają na zasadzie: zburzę, zrównam i zaraz coś wybuduję. Oczywiście to budowanie może odnosić się do mnóstwa dziedzin, nie tylko do stawiania domów lub płotów. Przez związki z Jowiszem i Merkurym ten punkt może też mieć związki z rozgłosem, sławą, reklamą i nadawaniem pewnych treści tak, żeby stały się znane. Punkt ten sprzyja podróżom. Ekwiwalentna planeta: Uran. Karta tarota: Trójka Mieczy.

Koziorożec Inżynierski. Punkt pięciokrotny ognisty w 18° Koziorożca. Punkt wybitnie marsowy! Wręcz dodatkowy lub ukryty Mars w zodiaku. Planety tu przebywające przejawiają się tak, jakby były zarówno w Koziorożcu, jak i jednocześnie w koniunkcji z Marsem. Punkt ten działa przede wszystkim na Słońce, także na ascendent, Marsa (który wtedy jest dodatkowo wzmocniony!), Merkurego, także na Księżyc. Osoby, które mają ważne elementy horoskopu w tym punkcie, mają charakter przesunięty w kierunku sprawnego działania i energicznej praktyczności: „wezmę się i zrobię!”. „Wezmę się za was!” Także punkt ten jest źródłem zdolności przywódczych. Ludzie z czymś ważnym w 18° Koziorożca, jak wszyscy marsowcy, są niezmordowani, mają wielkie zapotrzebowanie na ruch; wokół nich musi coś się dziać — a gdy nic się nie dzieje, prowokują sprzeczki lub wychodzą z natychmiastową inicjatywą: „zróbmy coś”. Ten punkt przejawia się podobnie jak Mars, a więc wraz z Merkurym skłania do krytycyzmu i szukania dziur w całym; wraz ze Słońcem sprawia, że ludzie tacy chętnie swoją osobą firmują odważne przedsięwzięcia, itd. Księżyc w tym punkcie Koziorożca daje nastawienie raczej twardo-praktyczne niż poświęcające się. Ekwiwalentna planeta: Mars. Karta tarota: Rycerz Kijów.

Koziorożec Poświęcający się. Punkt siedmiokrotny wodny w 25 i 5/7 stopni = 25°43' Koziorożca. Punkt ma postać wyspy (czy enklawy) znaku-typu Ryb w Koziorożcu. Ma charakter księżycowo-wenusowo-neptunowy, podobnie jak znak Ryb. Ludzie mający ważne wskaźniki w tym miejscu sprawiają wrażenie sennych lub niewyspanych, są trochę rozkojarzeni; bardziej niż inne Koziorożce są skłonni i zdolni do współczucia, do współczującej akceptacji, ale także do kompromisów. Oraz do poświęceń. Są bardziej uczuciowi i mają lepszy kontakt z magiczną stroną rzeczywistości niż Koziorożce typowe. W punkcie tym silnie wyrażają się Księżyc i Wenus. Ekwiwalentna planeta: Neptun. Karta tarota: Szóstka Pucharów.

W Wodniku

Wodnik Społeczny. 6 stopni Wodnika, punkt pięciokrotny wodny. Punkt ten leży w bikwintylu do wodnego kardynalnego punktu Raka (0° Raka). Punkt ten jest źródłem cieplejszych, serdeczniejszych i bardziej natężonych związków między ludźmi, niż to zazwyczaj dzieje się w Wodniku. Jest tak, jakby w tym punkcie były przyłożone dodatkowe Słońce i Wenus, oba w żywiole wody. Ludzie którzy mają coś ważnego w tym punkcie, realizują się jako ci, którzy zbierają innych i na bazie ich wspólnego zaangażowania tworzą coś trwałego: rodzinną dynastię, instytucje natchnioną własnym, wspólnym duchem czy takąż organizację lub firmę. Tym „czymś ważnym” może być Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus lub ascendent. Ekwiwalentna planeta: Wenus. Karta tarota: Król Pucharów.

Wodnik Absolutnie Pewien. 8 i 4/7 stopnia Wodnika, punkt siedmiokrotny ognisty. Punkt, który jest źródłem pewności, poczucia, że ma się rację, stałości i zakorzenienia. Odpowiednikiem planetarnym byłoby małe i dodatkowe Słońce w tym miejscu, w żywiole ognia, może też z wpływami Saturna. Punkt leży w septylu do 0° Barana. Ekwiwalentna planeta: Słońce. Karta tarota: Dziewiątka Kijów.

Wodnik Strukturalny. 21 i 3/7 stopnia Wodnika, punkt siedmiokrotny ziemny. Punkt leży w biseptylu do 0° Koziorożca. Bardzo charakterystyczny punkt, planetarnie odpowiadający Saturnowi i Merkuremu. Kojarzy się z organizacją i skłonnością do hierarchicznych struktur. Ludzie, którzy tu mają coś ważnego, zwykle mają jakiegoś konika na punkcie organizacji lub przynależności do stowarzyszeń, kościołów, partii, uczestniczenia w kongresach, posiadania tytułów. Oprócz tego są normalnymi Wodnikami, tylko mają takie odchylenie. Ekwiwalentna planeta: Saturn. Karta tarota: Dwójka Monet.

Wodnik Wiedzący. 24 stopień Wodnika, punkt pięciokrotny powietrzny. Bikwintyl do punktu kardynalnego 0° Wagi. Charakter tego punktu jest podwójnie powietrzny. Ludzie mający tu ważny wskaźnik horoskopowy są „ludźmi wiedzy”: zajmują takie miejsce w społeczeństwie, jakby to specjalnie dla nich wiedza była produkowana. Ekwiwalentna planeta: Merkury. Karta tarota: Królowa Mieczy.

W Rybach

Ryby Odleciane i Oderwane. 4° 2/7 Ryb. Punkt siedmiokrotny powietrzny, tryseptyl do Punktu Wagi. W tym miejscu najsilniej są wzmożone odlotowe cechy znaku Ryb. Skłonność do fantazji i fantazjowania. Mistycyzm. Medialność, prawdopodobne uzdolnienia parapsychiczne. Małe przywiązanie do spraw materialnych i do ziemi. Postawa oderwania od przyziemnych problemów. Z planet ten punkt przypomina Merkurego i Urana w ich aspekcie powietrznym. Literacką ilustracją tego punktu jest Piękna Remedios z powieści Márqueza Sto lat samotności, która zakończyła swoje ziemskie życie unosząc się do nieba podczas wieszania prania, w otoczeniu prześcieradeł, które miała wysuszyć. (Warto by było zbadać, czy ludzie obdarzeni zdolnością lewitacji mieli coś ważnego w tym punkcie!) Ekwiwalentna planeta: Neptun. Karta tarota: Piątka Mieczy.

Ryby od Dziwnych Interesów. 12° Ryb. Punkt pięciokrotny ziemny, kwintyl do punktu kardynalnego Koziorożca. Ludzie, którzy mają tu coś ważnego, są w pewien sposób lepcy. Angażują innych swoimi problemami i zawracają głowę swoimi pomysłami. Zajmują dużo miejsca w przestrzeni psychicznej. Nie można ich ominąć ani nie zauważyć, przeciwnie, zostawiają ślady, przywiązują do siebie. Każą sobie pomagać, iść ze sobą i za sobą, spełniać swoje oczekiwania, pomagać sobie. Często biorą innych na swoją (rzekomą) słabość. Dziwne jest w nich połączenie siły i infantylizmu — jakby to były takie duże i silne dzieci. Ciekawy typ i wart osobnego opracowania. Właściwie jest to jakby osobny gatunek Ryb. Ekwiwalentna planeta: Merkury. Karta tarota: Walet Monet.

Ryby, które postawiły na jedną kartę (desperaci). 17° 1/7 Ryb. Punkt siedmiokrotny wodny, biseptyl do punktu Raka. Charakter marsowy, podobny do Marsa w Rybach: duże zaangażowanie, skłonność do przesady i fanatyzmu, do desperacji; uleganie silnym emocjom: oburzenie, furia, żywiołowe reagowanie, bronienie prawdziwych lub wyimaginowanych racji. Przeciwieństwo spokoju i równowagi. Marsowość — ale i neurotyzm. Ekwiwalentna planeta: Uran. Karta tarota: Ósemka Pucharów.

2017-06-07. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astrologia reformowana

« Ściąga: okresy wzajemnych cykli powolnych planet SPIS ↓ Ściąga: kąty synodyczne powolnych planet »

Pisanie komentarzy niedostępne.