2023-11-12. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Blog poniedziałkowy

« Kurs prognozowania 2024 SPIS ↓ Wojna w Ukrainie i sztuczna inteligencja... »

Czytaj w Czytelni

Rewolucja. Teraz na niebie ! Do not copy for AI. Nie kopiować dla AI.

Mars w listopadzie 2023 stanął w opozycji do Urana, wzmocniony przez Słońce. Ten układ planet, podobnie jak pokrewne współdziałanie Urana z Plutonem, sprzyja gwałtownym wydarzeniom, wśród nich tym o charakterze rewolucji.

Gdy to piszę, 12 listopada 23, na niebie Słońce jest w koniunkcji z Marsem, odległość między nimi ok. 2 stopni, ścisła koniunkcja będzie 18 listopada (chodzi oczywiście o odległość „poziomą”, liczoną wzdłuż ekliptyki). W opozycji do obu tych planet jest Uran: moment ścisłej opozycji Mars-Uran był minionej nocy. Ścisłość opozycji Słońce-Uran będzie jutro, 13 listopada. Tak więc jeszcze przez najbliższy około tydzień będziemy pod wpływem tego układu planet.

W opozycji do Urana są Słońce i Mars. Słońce wzmacnia Marsa, działa jako jego wzmacniacz. Który czynnik kosmiczny/horoskopowy ma charakter podobny do Marsa, ale silniejszy? – Pluton. Atutem, „mocą” Plutona jest jego rzadkość, tzn. rzadkość położeń, które przyjmuje – bo przecież trafia w dane miejsce ekliptyki raz na 260 lat. Ale koniunkcja Słońca i Marsa też jest rzadka, choć mniej, za to trwa krócej. Te względy sprawiają, że obecny układ planet może wykazywać cechy binastrii Uran-Pluton (tzn. współdziałania dwóch planet), o której mówiłem na webinarium w ostatnią środę. Czyli sprzyja rewolucji i w tę stronę przekierowuje umysły ludzi i „duchy” zbiorowości.

Tym pilniej obserwujmy, co się wydarza.

Podczas aspektów Urana i Plutona (koniunkcji, opozycji lub kwadratur) miały miejsce między innymi: Rewolucja Francuska (byłego króla Ludwika zamordowano w 1793 r. podczas opozycji), Powstanie Kościuszkowskie 1793, Wiosna Ludów 1848-51 (podczas koniunkcji, z udziałem trzeciej silnej planety: Saturna), „rewolucja kulturowa” fin-de-siécle'u około 1900 podczas opozycji, szalone sixties (lata 1960-te, raczej ich druga połowa) podczas koniunkcji Urana i Plutona; oraz z najnowszej historii turbulentny okres lat „dwa tysiące nastych”, czyli 2010-2018.

Tamte okresy aspektów Urana i Plutona trwały długo, po kilka lat. Okresy trwania aspektów Mars-Uran są krótsze, trwają typowo kilka dni. Jednak podczas nich wydarzyło się kilka znaczących wydarzeń:

Bitwa pod Saratogą 1777 r., w której Amerykanie (z Kościuszką) pobili Anglików i obronili niepodległość swojej młodej republiki; podczas opozycji Marsa do Urana. Wzmacniał ją Pluton, będący w oktylach do obu.

Powstanie dekabrystów 1825 podczas kwadratury wzmocnionej kwintylem od Plutona.

I-sza Olimpiada nowożytna Ateny 1896 podczas kwadratury z towarzyszeniem dwóch wielkich przełomowych koniunkcji: Saturna z Uranem (powtarza się co 45 lat) i Neptuna z Plutonem (powtarza się co 492 lata) – jak widać, ówczesny układ planet był wręcz eoniczny!

Mniemany cud w Fatimie: wirowanie Słońca 1917. Opozycja Marsa do Urana była częścią pierścienia oktyli z udziałem (także) Plutona i Merkurego. Mars był podłączony do rewolucyjnej koniunkcji Saturn-Neptun, czyli tej odpowiedzialnej za równoczesną rewolucję w Rosji. Podobna koniunkcja zaczęła rozpad ZSRR w 1989 r.

Powstanie Warszawskie 1944: Mars i Uran w kwadraturze, Słońce w koniunkcji z Plutonem.

Wojna koreańska: atak Korei Płn. 1950: kwadratura wzmocniona koniunkcją Słońca z Uranem.

Wybuch gazu w Rotundzie w Warszawie 1979 – czyli coś jak mini-wojna, podczas kwadratury wzmocnionej przez Plutona, który tworzył aspekty z oboma.

Wojna Rosji z Gruzją 2008, kiedy do Tbilisi poleciał prezydent Kaczyński. Swoje wpływy-aspekty dokładał wtedy Neptun.

Marco Gusmini zabity krzyżem papieskim w Cevo 2014. Na trzy dni przed kanonizacją Karola Wojtyły miał miejsce niesamowity wypadek mający pozory złożenia ofiary z człowieka przez jakieś skryte pozaludzkie siły. Oto krzyż-krucyfiks (z figurą Chrystusa), stojący na „miejscu papieskim”, gdzie w przeszłości Jan Paweł II odprawiał był mszę, niespodziewanie runął przygniatając i zabijając na miejscu 20-letniego Marca Gusminiego, jeżdżącego na wózku kaleki, który przybył tam ze szkolną wycieczką. Układ planet stanowił ścisły pierścień kwadratur czyli tzw. wielki krzyż z Plutona, Urana, Jowisza i Marsa, jego składową była opozycja Mars-Uran. (Ten sam budzący dreszcz układ planet był przy kanonizacji, wzmocniony przez Księżyc, który najechał na Urana.)

ISIS: ogłoszenie kalifatu w tymże 2014 r., podczas tej samej opozycji.

Zamordowaliście mojego brata, jesteście kanaliami! – wołał w Sejmie Jarosław Kaczyński ku posłom opozycji w r. 2017. Mars i Uran były w kwadraturze, wzmocnione przez Słońce, które w koniunkcji z Marsem, i Neptuna, który w oktylach do obu.

Amerykanie opuszczają bazę Bagram czyli wycofują się z Afganistanu w lipcu 2021, co pociąga reakcję Rosji pod Putinem, która doprowadzi do obecnej wojny w Ukrainie. Mars i Uran w kwadraturze, przy czym Uran w kwadraturze do Saturna – była to szczytowa faza kwadratury Saturn-Uran, która zdominowała wydarzenia roku 2021.

Bunt Prigożyna w czerwcu 2023 podczas kwadratury Marsa i Urana.

Wtedy Mars był w Lwie, teraz w listopadzie przesunął się do Skorpiona i stanął w opozycji do Urana, wzmocniony przez Słońce. Co się wydarzy? – Obserwujemy.


2023-11-12. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Blog poniedziałkowy

« Kurs prognozowania 2024 SPIS ↓ Wojna w Ukrainie i sztuczna inteligencja... »

Do not feed AI...
Don't copy for AI. Don't feed the AI.
This document may not be used to teach (train or feed) Artificial Intelligence systems nor may it be copied for this purpose. (C) All rights reserved by the Author, Wojciech Jóźwiak.

Nie kopiować dla AI. Nie karm AI.
Ten dokument nie może być użyty do uczenia (trenowania, karmienia) systemów Sztucznej Inteligencji (SI, AI) ani nie może być kopiowany w tym celu. (C) Wszystkie prawa zastrzeżone przez Autora, którym jest Wojciech Jóźwiak.