2014-10-09. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Aktualności AstroAkademii

« Próbka kursu astrologii SPIS ↓ Sukces! Detekcja tranzytów »

Sezon 2014/15 w AstroAkademii

...rozpocznę od początku listopada. Do końca października chcę skończyć przygotowania. AstroAkademia, jako system internetowy i jako to, co w niej jest robione, będzie dzielić się na trzy poziomy – podobnie jak w poprzednich latach. Poziomy wtajemniczenia? – Tak, właśnie tak to wygląda. :)

Poziom zerowy jest dostępny z e-ulicy. To jest to, co można czytać i robić bez logowania i bez opłat, do czego ma dostęp każdy (kto wejdzie na strony AstroAkademii). Poziom ten jest oznaczony zielonym znaczkiem. Można tu czytać większość tekstów (artykułów, wykładów), można wyświetlić kosmogram na dowolną chwilę, uprzednio wprowadzając swoje dane.

Poziom pierwszy nazywam Klubem. Żeby do niego wejść, trzeba się zarejestrować, zalogować i opłacić abonament. Abonament wynosi 11 zł na miesiąc, tyle samo co w poprzednich latach. Opłaty za dłuższe okresy mają rabat, tak np. za rok zapłacisz 98 zł zamiast 11*12=132, czyli jakbyś dostawał dwa miesiące gratis w nagrodę. Uwaga: sama rejestracja i zalogowanie jeszcze uprawnień nie daje.
Uwaga 2: w ramach rejestracji wpisujesz swoje dane urodzeniowe, z których rysowany jest twój kosmogram. Twoje dane urodzeniowe i kosmogram może zobaczyć każdy aktywny (zarejestrowany, opłacony i zalogowany) uczestnik AstroAkademii.
Na tym pierwszym poziomie możesz wyświetlać kosmogramy z dodatkowymi opcjami, możesz gromadzić własne kolekcje kosmogramów (i danych urodzeniowych), możesz w oparciu o infrastrukturę Akademii prowadzić własny warsztat profesjonalnego astrologa. Dostajesz te narzędzia, których ja używam jako profesjonalny astrolog. Oraz dbam o ich rozbudowę. Także masz dostęp do forów dyskusyjnych, czyli kontakt ze społecznością AstroAkademii. Strony Klubu są oznaczone żółtym znaczkiem.

Poziom drugi. W poprzednich latach był nazywany Kursem. W tym sezonie też będę używać tej nazwy, chociaż będzie to coś innego niż „kurs dla początkujących” i nie będę opowiadać o astrologii od podstaw. Takie wykłady pisałem wielokrotnie i one są do czytania w zbiorze tekstów AstroAkademii. Dostępne są też fora z poprzednich lat, na których robiliśmy masę ćwiczeń z podstaw astrologii i z jej bardziej zaawansowanych technik. Strony Kursu są oznaczone czerwonym znaczkiem. Niektóre strony Kursu są poufne i wtedy oznaczone ciemnopurpurowym znaczkiem.
Hasłem lub tytułem na ten sezon jest „Astrologia żywa” – albo „Astrologia na żywo”. Co będziemy robić? – Będziemy sprawdzać i badać, jak astrologia realizuje się w życiu. Na przykładach własnych (z twojego i mojego życia), na przykładach naszych znajomych oraz osób znanych i historycznych. Będzie to po prostu praktyka astrologiczna, a właściwie jej połowa. Bo przez „praktykę astrologiczną” rozumiemy dwie rzeczy: po pierwsze, „stawianie horoskopów”, czyli wnioskowanie, jaka jest horoskopowana osoba, i co się jej może przytrafić w przyszłości. Po drugie, do astrologicznej praktyki należy badanie i sprawdzanie, jak faktycznie układy planet przejawiały się w życiu, w realu. Tą drugą – empiryczną – połową astro-praktyki będziemy się zajmować na Kursie. Czyli na tym drugim poziomie.

Będziemy badać zarówno wydarzenia – w świetle tranzytów i progresji, jak i cechy osobowości – w świetle kosmogramów urodzeniowych.

Poziom drugi, Kurs, wymaga opłacenia dodatkowego abonamentu, 110 zł za umowny miesiąc. Ten umowny miesiąc jest równy zwykłemu miesiącowi, jeśli wtedy pracujemy intensywnie. Jeśli są święta, opóźnienia lub potrzebny jest czas do namysłu, miesiące umowne będę wydłużać. Oczywiście, ogłoszę ten fakt.

Na Kursie będę stawiać zadania i wymagania, i oczekuję Twojego zaangażowania.

Zapraszam do wszystkich Poziomów AstroAkademii!

2014-10-09. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Aktualności AstroAkademii

« Próbka kursu astrologii SPIS ↓ Sukces! Detekcja tranzytów »

Pisanie komentarzy niedostępne.