2016-01-13. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astro-refleksje

« Rewolucja francuska 1789 a punkt 8 4/7... SPIS ↓ Podobno nową planetę strasznie daleką wykryto... »

Streszczenie mojej części trójgłosu o przyszłości Polski

Cykl rewolucyjny Urana i Plutona

Cykl wzajemnych ustawień Urana do Plutona trwa średnio 137 lat, ale jest dość nieregularny z powodu ekscentryczności orbity Plutona, czyli jego nierównego chodu. W tym cyklu planety spotykają się w koniunkcji, następnie Uran oddala się od Plutona, kąt między planetami rośnie do 90° i wtedy jest ich kwadratura, dalej rośnie do 180°, kiedy planety znów są ustawione na jednej osi – opozycja, po następnej 1/4 okresu wypada druga kwadratura i następnie powrót do koniunkcji. Według Richarda Tarnasa, który szczegółowo badał cykle planet w książce „Cosmos and Psyche”, 2007, koniunkcje, opozycje i kwadratury planet stanowią aktywne fazy cyklu, kiedy do głosu w skali świata dochodzą archetypy związane z tymi planetami. Archetypem Urana jest wyzwolenie, emancypacja, równość, postęp, przyszłość. Archetypem Plutona: „pójście na całość”, poświęcenie, wielki wydatek energii, przemoc. Tarnas kojarzy archetyp Urana z mitologicznym Prometeuszem, archetyp Plutona z Dionizosem.


Przykładowe wydarzenia w zwrotnych momentach cyklu Uran-Pluton

Mao Zedong przepływa Jangcy
Marco Gusmini zabity krzyżem papieskim w Cevo
Ścięcie Ludwika XVI
Powstanie Chmielnickiego, Żółte Wody
Adolf Hitler kanclerzem Niemiec

Obecnie (styczeń 2016) kończy się pierwsza kwadratura w obecnym cyklu. Tarnas aktywne lata tej kwadratury liczył (przed jej rozpoczęciem) na lata 2012-2015, a w szerszym sensie 2007-2020. Głównymi do tej pory wyładowaniami tej fazy były: kryzys bankowy 2008, „arabska wiosna”, fala nowych ruchów lewicowych w południowej Europie, Majdan w Ukrainie, zajęcie Krymu przez Rosję i wojna o Donbas, założenie ISIS-Daesh, islamskie zamachy w Europie i najazd migrantów 2015. Dobrą listę tych wydarzeń zawiera niedawny artykuł Igora Stokfiszewskiego "Świat w 2016..." w „Krytyce Politycznej”.

(Marco Gusmini, 21-letni inwalida na wózku, został zabity przez przewracający się bez widocznej przyczyny krzyż papieski na miejscu, gdzie Jan P. II odprawiał kiedyś mszę; stało się to w momencie największego napięcia tamtej kwadratury i innych „złych” aspektów.)


Cykl wojenny Saturna i Plutona

Cykl ten trwa średnio 33,5 roku, aktywne fazy następują co średnio 1/4 tego czasu, czyli co ok. 8 lat. Długość cyklu jest nierówna z powodu jak wyżej – ekscentryczności Plutona. Tarnas charakteryzuje aktywne fazy tego cyklu słowami-hasłami: wojna – oraz „kontrakcja”, czyli „ściśnięcie”, na co składają się: rygor, zwarcie szeregów, „jedność narodowa”, dyscyplina i przymus. Kilka charakterystycznych wydarzeń mających miejsce w aktywnych fazach tego cyklu pokazano na rysunku:


Przykładowe wydarzenia w zwrotnych momentach cyklu Saturn-Pluton

I Wojna Światowa Sarajewo
Ofensywa pod Gorlicami
Stan wojenny 81
Powstanie Chmielnickiego
Noc Teczek, upadek rządu Jana Olszewskiego
Atak na World Trade Center 2001
II Wojna Światowa
Katastrofa smoleńska

Obecnie jesteśmy w połowie drogi między drugą kwadraturą w cyklu (2010) a koniunkcją (2019-20).


Cykl Saturna dla Polski

Cykl Saturna dla Polski omawiałem wcześniej kilkakrotnie. Tu przypominam rysunki, które pokazałem na wykładzie dla Klubu Gnosis:


Zwrotne wydarzenia w cyklu Saturna dla Polski


Wydarzenia w obecnej ćwiartce cyklu kiedy Saturn jest pod (prawdopodobnym) ascendentem Polski.


Pozycje planet w najbliższych latach

Efemerydy na lata 2016-23.

Czerwono zakreślony rok 2016, kiedy trwa jeszcze kwadratura Uran-Pluton.
Żółto: początek roku 2018, kiedy Saturn mija prawdopodobne imum coeli Polski i zaczyna się ćwiartka „Odrodzenie”.
Czarno: lata 2019-20, kiedy trwa „wojenno-rygorystyczna” koniunkcja Saturna i Plutona.

Bieżący 2016 rok kończy obecny okres „rewolucyjnych zaburzeń” związany z kwadraturą Uran-Pluton. Dalej przed Polską są dwa lata 2017-18 względnego wyciszenia napięć w kraju i w okolicy, i w tym czasie Saturn wejdzie do ćwiartki „Odrodzenie”, co jest dla rządzących szansą na wprowadzenie wtedy koniecznych reform w gospodarce i w funkcjonowaniu państwa. Następne dwa lata, 2019-20, będą napięciowe jeśli nie wojenne i tego, czego należy życzyć w tym czasie Polsce, to żeby wyszła z tego okresu w możliwie dobrej formie, w możliwie nienaruszonym stanie – na co ma szansę, będąc już w pozytywnej i „budującej” fazie cyklu Saturna.

Więcej dobrego możemy spodziewać się po latach 2046-47. Jak będzie przebiegać następne trzydziestolecie, spróbuję napisać osobno.


W dalszym ciągu spotkania w Tarabuku mówił Światosław Florian Nowicki, który przedstawił inny cykl planetarny, najdłuższy, Neptuna i Plutona, z którego wynika, że Polska obecnie znajduje się w fazie przebudowy swojego narodowego archetypu; porównywał też lata obecne z pierwszą monarchią Piastów, która załamała się za Kazimierza I.

Jako trzeci zabrał głos Łukasz Skurczyński, który obecne czasy w Polsce skojarzył z arcanum tarota XVI-Wieża; wspomniał też że chrześcijaństwo ewoluuje w kierunku sieci, a kończy się epoka kościołów.

W dyskusji przeważyły pytania o przyszłość chrześcijaństwa w Polsce i w ogóle, o czym ja, nie czując się ani zainteresowany, ani znający ten temat, nie wypowiadałem się.

2016-01-13. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astro-refleksje

« Rewolucja francuska 1789 a punkt 8 4/7... SPIS ↓ Podobno nową planetę strasznie daleką wykryto... »

Pisanie komentarzy niedostępne.