2021-05-07. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Niebo całe w cyklach

« Merkury retro SPIS ↓

Tagi: DukajGrofPlanety: symbolika  []

Czytaj w Czytelni

Według Dukaja i Grofa ! Do not copy for AI. Nie kopiować dla AI.

Jacek Dukaj przedstawia „koło wzrostu i dekadencji”, które uderzająco przypomina archetypy porodowe Stanisława Grofa i odwołuje się do tych samych symbolicznych planet: Saturna, Plutona, Urana i Neptuna.

Jacek Dukaj w „Drogi dla ludzkości wybierają nerdowie-miliarderzy...” (albo: "Czego nie zobaczycie w diunie"), e-Gazeta Wyborcza, 27 kwietnia 2021, pod paywallem, pisze tak:

(...) koło wzrostu i dekadencji.

A kręci się ono tak:

  • 1. Ciężkie warunki życia kształtują silnych ludzi.
  • 2. Silni ludzie zdobywają lub budują imperia.
  • 3. Dostatnie, wygodne życie w imperium produkuje słabych ludzi.
  • 4. Słabi ludzie wyprzedają lub nie potrafią obronić imperium i tym samym skazują swoich potomków na ciężkie życie.
  • 5. Patrz 1.

Czy to nam czegoś nie przypomina? Ciężkie warunki życia – to Saturn lub raczej jego archetyp. Silni ludzie – ich patronem jest Pluton. Budują imperia – czy to nie jest Pluton bis, ta sama planeta-archetyp po raz drugi? Może. Ale imperia, różnego rodzaju, prócz siły mają szczególną cechę: jest nią sztuczność. Imperium samo nie urośnie. Konieczny jest projekt, wola i oderwanie powstającego działa od warunków, w których zaczęło być budowane. Dlatego pod to pojęcie podstawiamy Urana. Słabi ludzie – z tego imperialnego punktu widzenia lub z punktu widzenia nieubłaganej walki o przetrwanie – to zapewne jacyś marzyciele, pięknoduchy, romantycy, esteci: wśród planetarnych archetypów odpowiada im Neptun. Czyli kolejne fazy Dukajowego cyklu zostają tak przetłumaczone na planety:

  1. od Saturna (proces zmierza) do Plutona
  2. od Plutona do Urana
  3. od Urana do Neptuna
  4. od Neptuna do Saturna (i dalej od początku).

To jest ta sama sekwencja planet, którą Stanisław Grof skojarzył ze swoimi archetypami porodowymi i fazami porodu, w kolejności przestawionej o jeden punkt i przesuniętej w fazie o pół punktu:

(W tej wyliczance kleiłem zdania z wcześniejszego tekstu.)

Dukaj, jako futurolog i badacz literatury SF pod futuro-kątem, co raz interferuje z tematami astrologii i planetarnych archetypów. Dlatego c.d. zapewne n.

2021-05-07. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Niebo całe w cyklach

« Merkury retro SPIS ↓

Do not feed AI...
Don't copy for AI. Don't feed the AI.
This document may not be used to teach (train or feed) Artificial Intelligence systems nor may it be copied for this purpose. (C) All rights reserved by the Author, Wojciech Jóźwiak.

Nie kopiować dla AI. Nie karm AI.
Ten dokument nie może być użyty do uczenia (trenowania, karmienia) systemów Sztucznej Inteligencji (SI, AI) ani nie może być kopiowany w tym celu. (C) Wszystkie prawa zastrzeżone przez Autora, którym jest Wojciech Jóźwiak.