2002-12-13. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Cykle astrohistorii

SPIS ↓ Cykl Saturna w historii Polski (1):... »

Czytaj w Czytelni

Wojenny cykl Plutona i Saturna ! Do not copy for AI. Nie kopiować dla AI.

Aspekty Plutona i Saturna a wojny w XX i XIX wieku

Każdy astrolog potrafi uszeregować planety według ich dobro- i złoczynności. Najbardziej dobroczynne dla człowieka są Wenus i zaraz potem Jowisz. Na końcu tej listy stoją dwie planety najbardziej złoczynne: Saturn i Pluton. Obie poruszają się tak po swych orbitach, że co około 9 lat tworzą pomiędzy sobą nieharmonijne (czyli, mówiąc prościej, także złoczynne) aspekty: koniunkcję, kwadraturę lub opozycję. Koniunkcja jest wtedy, kiedy obie planety świecą z jednego kierunku, czyli spotykają się ziemskim niebie, opozycja, gdy są widoczne z kierunków przeciwległych, czyli jest między nimi kąt 180 stopni, a kwadratura kiedy tworzą kąt 90 stopni. Wiadomo, że obie wojny światowe XX wieku wybuchły podczas tych złych aspektów Saturna i Plutona. Atak terrorystów-samobójców na Światowy Ośrodek Handlu w Nowym Jorku w 2001 r. miał miejsce podczas opozycji tych planet. Każdy z tych aspektów odczuwalny jest przez kilka miesięcy, a niekiedy ponad rok. Obecna opozycja jeszcze się nie skończyła, a zanim rozpadnie się tej wiosny, zostanie - między 15 a 21 lutego br. [pisząc ten artykuł przewidywałem, że będzie drukowany już w 2003 roku. Przypis WJ, 2005.] - wzmocniona przez przejście trzeciej niebezpiecznej planety, Marsa, który utworzy koniunkcję z Plutonem i opozycję do Saturna. Faktem jest, że od półtora roku atmosfera w świecie gęstnieje i chyba wszyscy - nie tylko ci szczególnie uwrażliwieni - czują, że "cienie się zbierają". Czego można spodziewać się za chwilę, w lutym tego roku? Zamiast snuć spekulacje, wyciągnijmy wnioski z historii.

1914-15. Saturn zbliżał się do Plutona (na początku znaku Raka) kiedy w sierpniu 1914 zaczęły się boje I Wojny Światowej. Wprawdzie zamach na austriackiego arcyksięcia miał miejsce w lipcu, ale ówczesne machiny wojenne rozpędzały się powoli i o właściwej wojnie możemy mówić dopiero od jesieni. Ścisła koniunkcja Saturna do Plutona była 4 X 1914, następna koniunkcja w tej serii - 1 XI 1914, i po raz trzeci złowieszcze planety spotkały się 19 V 1915. W tym czasie - 22 IV 1915 - Niemcy użyli gazów bojowych pod Ypres.

1922. 11 października tego roku była kwadratura - tylko raz. Wielkich wojen nie było, za to kilka dni potem, 30 X, wódz włoskich faszystów Benito Mussolini dokonał - udanego! - zamachu stanu.

1931. Powtarzała się opozycja: 16 II 31, 7 VII. 31, 13 XII 31. Był wtedy ogólnoświatowy kryzys gospodarczy i powszechne napięcie, ale szczególnych wydarzeń nie było. (Hitler zdobył władzę dopiero w 1933 roku, Stalin rozpoczął swój wielki terror w 34.)

1939. 15 VIII Saturn i Pluton doszły prawie do kwadratury - brakowało ćwierci stopnia do ścisłego 90 stopni. Zaraz potem, 1 września Hitler zaatakował Polskę. 26 III 40 utworzyła się ścisła kwadratura i nazistowskie Niemcy zaczęły połykać kolejne państwa Europy.

1947. Koniunkcja miała miejsce jeden raz, 1 sierpnia. Rok ten zatarł się już w naszej pamięci, ale wtedy uzyskały niepodległość Indie i rozpętała się tam straszliwa wojna hinduistów z muzułmanami. W 1947 zaczęła się też wojna w Wietnamie; u nas miał miejsce napór komunistów i gwałtowna "stalinizacja".

1956. "Odwilż" w ZSRR, Chruszczow demaskuje zbrodnie Stalina, u nas do władzy dochodzi entuzjastycznie witany Gomułka, na Węgrzech Rosjanie miażdżą antykomunistyczne powstanie, a Izrael wojuje z Egiptem o Kanał Sueski. Pluton z Saturnem trzy razy ustawiają się w kwadraturze: 27 XII 1955, 2 VII 56, 7 X 56.

1965. Opozycja obu złoczynnych planet 23 IV 65, 17 VIII 65 i po raz trzeci 20 II 66. To był gwałtowny rozwój wojny w Wietnamie - kiedy na wielką skalę Amerykanie użyli tam swoich wojsk.

1973. Kto dziś pamięta tamten rok! A przecież wtedy w świecie aż się gotowało: kolejna wojna Izraela z arabskimi sąsiadami. Pucz w Chile: generał Pinochet obala prezydenta Allende. Przewrót w Grecji. Rewolucja w Portugalii. Upadek wiekowego cesarza Etiopii Hajle Sellasje. W kwietniu kapituluje Sajgon i komuniści zagarniają cały Wietnam. To był czas kwadratury obu planet: 14 IX 73, 7 X 73 i 28 V 74.

1982. Koniunkcja Plutona z Saturnem w znaku Wagi była równie niespokojna. Planety spotkały się tylko raz, 8 XI 82 - ale jeszcze długo pozostawały blisko, przez większą część roku 83. U nas był wtedy stan wojenny, w Rosji zmarł Breżniew, a jego następca, Andropow, zaprowadził w ZSRR taki rygor, który mało się różnił od stanu wojennego. Wtedy też W. Brytania toczyła z Argentyną wojnę o Falklandy, a Iran wojował z Irakiem.

2001-2. Miała miejsce kolejna opozycja, trzykrotnie powtórzona - 5 VIII 2001, 2 XI 2001, 26 V 2002. We wrześniu 2001 ówczesny układ planet "potrącił" horoskop powstania USA. Skutek znamy: atak terrorystów na wieżowce Manhattanu i amerykański odwet czyli wojna w Afganistanie.

W tej wyliczance pominąłem dwa momenty: okres 1907-9, kiedy Saturn z Plutonem stały w kwadraturze, ale kiedy najwyraźniej nic szczególnego w świecie się nie działo. Oraz rok 1993, z którego brakuje mi dokumentacji, chociaż wtedy trwały walki w dawnej Jugosławii.

Jakie widać prawidłowości? Wyraźny jest związek obu wojen światowych ze złymi układami Saturna i Plutona. Także okresy oddziaływania planet w latach 56, 73 i 82 są bardzo wyraziste: rośnie napięcie w świecie, szaleją wojny, jedne polityczne siły dążą do wyzwolenia, za to dyktatorskie reżimy, przeciwnie, dokręcają śrubę. Zauważamy też, że najgorzej działo się nie podczas ścisłych aspektów Saturn-Pluton, lecz tuż po, kiedy obie planety już się rozjeżdżały, tak jakby zło stopniowo wyzwalało się i zaczynało szaleć, a aspekt złoczynnych planet działał na nie jak spust: jak machnięcie chorągiewką lub zapalenie zielonego światła.

Ci z nas, którzy przeżyli kilka z powyższych okresów, zaobserwowali pewnie to, o czym historyczne kroniki milczą: mianowicie, że coś wisi wtedy w powietrzu, że atmosfera zagęszcza się. W roku 1983 był (tylko w Polsce) stan wojenny, ale w całym świecie jakby miało się ma wojnę. Przebojem były wtedy bomby neutronowe, które Amerykanie mieli wprowadzić do swej armii, a Rosjanie bali się ich panicznie, bo kasowały ich sławne czołgi. Świat obiegł film pt. "A Day After" o atomowej zagładzie.

Obecny czas, 2001-2003, także jest dziwny: niby jest spokój i nic się nie dzieje (choć Amerykanie grożą Irakowi i Korei), ale wszyscy czują, że spod tej maski w każdej chwili mogą się wyłonić wojenne widma.

Wprawdzie teraz ostatnia opozycja Saturna do Plutona już się rozpada, to znaczy obie planety już odchodzą od wspólnej linii, na której się niedawno znajdowały, ale, jak pokazują wymienione wyżej przypadki, najgorsze wydarzenia mają miejsce właśnie podczas rozchodzenia się planet. W połowie lutego siła Saturna i Plutona może wyzwolić się jeszcze raz, a to dlatego, że dołączy do nich Mars, który może podziałać jak zapalnik. 16 lutego Mars mija na niebie Plutona (jest z nim w koniunkcji), tego samego dnia jest pełnia, Słońce jest blisko koniunkcji z Uranem, Księżyc przechodzi opozycją do Urana, i jeszcze jedna opozycja jest pomiędzy Jowiszem a Neptunem. Sytuacja na niebie będzie arcynapięta! 20 lutego Mars wprawdzie odsunie się nieco od Plutona, ale za to utworzy opozycję do Saturna. Jednocześnie do opozycji Neptun-Jowisz dołączy Merkury.

Co się wtedy wydarzy w świcie? To jest miejsce, w którym znawca polityki ma więcej do powiedzenia niż astrolog. Trzeba się przyjrzeć wszystkim konfliktom, jakie mają teraz miejsce, zarówno tym jawnym, jak i tym, które tlą się w ukryciu. W połowie lutego mają wszelkie warunki po temu, aby rozpalić się i wybuchnąć.

13 grudnia 2002
Wojciech Jóźwiak


Dopisane po dwóch latach:
Amerykanie zaatakowali Irak równo miesiąc później niż przewidywałem: 20 marca 2003. W chwili rozpoczęcia działań: 20 marca 2003 godz 3:33 (-1h, czas środkowo-europejski), Kuwejt, 28 st. szerokości, 43 st. długości - obie planety były w kardynalnych punktach horoskopu: Pluton górował (był w MC), Saturn dołował (był w IC). Artykuł powyższy był drukowany w styczniu 2003 w "Gwiazdy Mówią". Tutaj przedstawiam go z minimalną korektą bez zmian w treści.
WJ, 8 lutego 2005

2002-12-13. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Cykle astrohistorii

SPIS ↓ Cykl Saturna w historii Polski (1):... »

Do not feed AI...
Don't copy for AI. Don't feed the AI.
This document may not be used to teach (train or feed) Artificial Intelligence systems nor may it be copied for this purpose. (C) All rights reserved by the Author, Wojciech Jóźwiak.

Nie kopiować dla AI. Nie karm AI.
Ten dokument nie może być użyty do uczenia (trenowania, karmienia) systemów Sztucznej Inteligencji (SI, AI) ani nie może być kopiowany w tym celu. (C) Wszystkie prawa zastrzeżone przez Autora, którym jest Wojciech Jóźwiak.