2011-09-28. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astro-refleksje

« Węzeł, czyli nieznane zjawisko, którym rządzi... SPIS ↓ Cykl Urana wg Bogdana Zbrzeżnego »

Znaki wodne jako różne rodzaje stapiania się

Wodne znaki zodiaku coś mają wspólnego i czymś się różnią miedzy sobą. Wspólną mają uczuciowość: ich związki ze światem polegają na uczuciach (czyli: emocjach; wciąż nie wiem, czym by się uczucie mogło różnić od emocji...!), ich widzenie świata „idzie” przez pryzmat-filtr uczuciowy. Można powiedzieć , że znaki te – Rak, Skorpion, Ryby – ze światem komunikują się głównie poprzez emocje-uczucia.

Wspólne im jest uczuciowe (emocjonalne) zlewanie się (stapianie się) z czymś. Czym się zatem różnią? Różnią się tym, Z CZYM się zlewają (stapiają).

Rak emocjonalnie zlewa się lub stapia (łączy, jednoczy, zespala – ale jednak słowa „zlewa się” lub „stapia” są najlepsze, bo to metafory wody-płynu) z tymi i tym, co BLISKIE. Szczegółowo, tu należy jego dom, rodzina, ludzie z jego bliskiego kręgu, okolica, mała ojczyzna, ale też może to być ojczyzna całkiem wielka. Rak ZANURZA SIĘ w tym, co mu bliskie.

Skorpion emocjonalnie stapia się z tymi i tym, z czym się KONFRONTUJE, z tym i z tymi, którzy mu stają naprzeciw, stają mu w drodze. Z wybrańcami – pozytywnymi (kochankami) i negatywnymi (wrogami). Skorpion ZALEWA swoimi emocjami tych, którzy stają mu przed nim.

Ryby emocjonalnie stapiają się z tymi i tym, co w jakikolwiek sposób WCHODZI W KONTAKT z nimi, zarówno bliskim jak dalekim. Dlatego Ryby ROZPRASZAJĄ SIĘ i siebie pośród wszystkiego.

2011-09-28. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astro-refleksje

« Węzeł, czyli nieznane zjawisko, którym rządzi... SPIS ↓ Cykl Urana wg Bogdana Zbrzeżnego »

Pisanie komentarzy niedostępne.