2011-07-02. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astrologia samopoznania

« 43. Aspekty - rekapitulacja i uzupełnienie SPIS ↓ 45. Cechy planet wg Michela Gauquelina »

44. Podział zodiaku na 7 i cykl dni księżycowych

Krótkie przypomnienie: Ekliptyka, równik, punkty kardynalne

Na niebie mamy dwie ważne płaszczyzny (chociaż ich nie widzimy gołym okiem, a tylko okiem wyobraźni): płaszczyznę ekliptyki i płaszczyznę równika. Płaszczyzna ekliptyki, to ta, po której (a) Ziemia krąży wokół Słońca, (b) Słońce, tak jak jest ono widoczne z Ziemi, pozornie krąży wokół Ziemi; (c) zarazem w pobliżu tej płaszczyzny krążą wokół Słońca inne planety (inne niż Ziemia), a tylko Pluton (który nie jest typową planetą a raczej tzw. kuiperoidą lub - według obowiązującej od niedawna klasyfikacji - planetą karłowatą) odchyla się od ekliptyki o znaczniejszy kąt około 17 stopni.


Drugą ważną płaszczyzną jest równik (równik niebieski). To jest płaszczyzna prostopadła do osi obrotu Ziemi; na niebie jest to koło wielkie równo odległe od obu biegunów. Równik nieba zawsze w kierunku południowym wznosi się nad horyzontem na wysokość (wysokość kątową) 90 stopni minus szerokość geograficzna. Tzn. na równiku ziemskim (90°-0°) wznosi się na wysokość 90° czyli przechodzi przez zenit. (Kto był w Kenii albo w Malezji, to widział!). Na biegunie (90°-90°) leży dokładnie na horyzoncie: bo wznosi się tylko 0° wysoko. U nas, np. koło Warszawy, wznosi się na wysokość 90°-52°=38°. Jak łatwo się domyślić, w dniu wiosennej lub jesiennej równonocy Słońce w południe będzie wzniesione ponad horyzont właśnie o ten kąt.


Te dwie płaszczyzny, ekliptyka i równik, przecinają się na niebie w dwóch punktach - w kardynalnym punkcie Barana i w kardynalnym punkcie Wagi. Punkt Barana to w zodiaku 0° Barana, Punkt Wagi to 0° Wagi.


Te dwie płaszczyzny, ekliptyka i równik, są oddalone od siebie najbardziej w dwóch dalszych punktach kardynalnych: Koziorożca (0° Koziorożca) i Raka (0° Raka). Łatwo jest zauważyć, że te cztery punkty kardynalne leżą na kole (na ekliptyce czyli w zodiaku) co 90 stopni.


Astrologiczna doktryna z czterema punktami kardynalnymi łączy cztery żywioły. Każdy wie, ale przypomnę:


Punkty kardynalne są jakby punktami przyłożenia poszczególnych żywiołów.


12 znaków zodiaku

Znaki zodiaku, a raczej ich początkowe punkty, powstają w wyniku następującej konstrukcji: bierzemy jeden z punktów kardynalnych i wypuszczamy z niego aspekty-trygony równe 120°. Tam gdzie trafią te trygony, leżą punkty także naładowane danym żywiołem. I tak:


Ładunek żywiołu ognia, wypuszczony z zera Barana trafia w punkty o długości ekliptycznej 120° i 240°, i tam powstają początki znaków Lwa i Strzelca. Widać to na rysunku poniżej:


rysunek
Ze źródła żywiołu ognia, poprzez trygony, powstają wtórne ogniska żywiołu ognia, czyli początki znaków Lwa i StrzelcaCałkiem podobnie, czego już nie rysowałem:


28 punktów siedmiokrotnych

Skoro tak łatwo i ładnie poszło nam z 12 początkami znaków, które odmierzaliśmy na ekliptyce kątem 1/3 pełnego koła, to zobaczmy co wyjdzie, kiedy to samo zrobić przy pomocy septylu czyli kąta równego 1/7 pełnego koła. Przedstawia to poniższy rysunek:


rysunek
Powstawanie sześciu ognistych punktów siedmiokrotnychJak widzimy na rysunku, ze źródła żywiołu ognia w punkcie kardynalnym Barana wychodzą dwa septyle, dwa biseptyle i dwa tryseptyle, zaznaczając na ekliptyce (w zodiaku) ogniste punkty siedmiokrotne. Można je uważać za wtórne ogniska żywiołu ognia, podobnie jak ogniste znaki zodiaku.

Dla pozostałych żywiołów będzie całkiem podobnie. W wyniku razem dostaniemy 6 razy 4 czyli 24 nowe punkty, co razem z punktami kardynalnymi daje 28 punktów: 7 razy cztery. Tych 28 punktów dzieli ekliptykę na układ sektorów przypominający zodiak - tyle, że teraz jest to niby-zodiak siedmiokrotny posiadający 28 sektorów.


Punkty siedmiokrotne i ruch Księżyca

Księżyc okrąża całą ekliptykę (cały zodiak) w ciągu około 27,3 doby. Jak widać, jest to liczba zbliżona do naszego 28.

Księżyc w ciągu doby przemierza średnio odcinek 360 : 27.3 = 13°11'.

Dwa kolejne punkty siedmiokrotne odległe są o odcinek (kąt na ekliptyce) 360 : 28 = 12°51'.

Są to bardzo podobne liczby! Z tego wniosek, że przeważnie Księżyc w ciągu doby mija na niebie tylko jeden punkt siedmiokrotny.

Można się przy tym spodziewać, że jeśli Księżyc mija ten punkt mniej więcej rano, w pierwszej ćwiartce doby, kiedy ludzie zaczynają swoją dzienną aktywność, to w takim przypadku cały dzień będzie jakoś nacechowany, naznaczony przez ten punkt - i zarówno nastroje, jak i wydarzenia tego dnia zawierać będą klimat czyli ładunek znaczeniowy charakterystyczny dla tego punktu.

Co pewien czas zdarzają się serie kilku-kilkunastu dni, podczas których ruch Księżyca jest zsynchronizowany z punktami siedmiokrotnymi w wyżej opisany sposób: to znaczy Księżyc rano, nad ranem lub w drugiej połowie nocy mija kolejne punkty siedmiokrotne. Obserwując charakter kolejnych dni w takim okresie możemy na własnej skórze doświadczyć działania punktów siedmiokrotnych, a także przyjrzeć się im okiem astrologa.


Wykaz wszystkich 28 punktów siedmiokrotnych

(Skserować i powiesić nad łóżkiem!)


0° Barana ogień (kardynalny)
12°51' Barana ziemia otwierający
25°43' Barana powietrze przedobrzony
8°34' Byka woda spełniający
21°26' Byka ogień łączący
4°17' Bliźniąt ziemia zagrażający
17°09' Bliźniąt powietrze wytężony
0° Raka woda (kardynalny)
12°51' Raka ogień otwierający
25°43' Raka ziemia przedobrzony
8°34' Lwa powietrze spełniający
21°26' Lwa woda łączący
4°17' Panny ogień zagrażający
17°09' Panny ziemia wytężony
0° Wagi powietrze (kardynalny)
12°51' Wagi woda otwierający
25°43' Wagi ogień przedobrzony
8°34' Skorpiona ziemia spełniający
21°26' Skorpiona powietrze łączący
4°17' Strzelca woda zagrażający
17°09' Strzelca ogień wytężony
0° Koziorożca ziemia (kardynalny)
12°51' Koziorożca powietrze otwierający
25°43' Koziorożca woda przedobrzony
8°34' Wodnika ogień spełniający
21°26' Wodnika ziemia łączący
4°17' Ryb powietrze zagrażający
17°09' Ryb woda wytężony

Termin "kardynalny" został w powyższej tabeli wzięty w nawiasy gwoli zaznaczenia, że punkty te należą nie tylko do układu punktów siedmiokrotnych, ale są ponad i poza nimi, jako ogólniejsze i bardziej podstawowe od nich.

Terminy: łączący, otwierający, zagrażający, przedobrzony, wytężony, spełniający, grupują punkty po cztery i określają coś, co każda taka czwórka ma wspólnego w swoim astrologicznym znaczeniu, chociaż nie jest to łatwo wyrazić lub nazwać. Kiedy będziemy znać już lepiej znaczenia poszczególnych punktów, wrócimy do tego, co znaczą te słowa: łączący, otwierający itd.


Znaczenia punktów siedmiokrotnych: w znakach Barana, Byka, Bliźniąt; bardziej szczegółowo

0° Barana ogień (kardynalny). Nastroje towarzyskie, niefrasobliwe; łatwo jest jakieś zajęcie odłożyć i zająć się czymś całkiem innym. Jesteśmy otwarci na nowości i zmiany. Chcemy się rozruszać i wybrykać. Dobry dzień na uprawianie sportu i na nieformalne, kazualne spotkania - i to się czuje. W tej fazie prawdopodobne jest, że ktoś przyjdzie (albo się odezwie) - a my pójdziemy za nim. Albo wobec kogoś innego odegramy rolę takiego inicjatora.

12°51' Barana ziemia otwierający. Borykanie się z przeszkodami. Trzeba przejść do działania i to działania prostego, konkretnego, najlepiej przy pomocy młotka lub łopaty. Jeśli osiąga się powodzenie, to tylko dzięki pracy w materii i przywiązaniu do materii. Czas sprzyja udzielaniu (komuś) instrukcji, pouczaniu kogoś, nakładaniu (sobie i innym) dyscypliny. Łatwy dostęp mają do nas ciężkie i ciemne nastroje. Mówi się o śmierci. Dzień raczej ponury, a poczucie humoru słabnie.

25°43' Barana powietrze przedobrzony. Klimat lekko absurdalny: spotykają się ludzie z różnych parafii i podobnie nieoczekiwane jest to, co ich spotyka. Rzeczywistość, w której poruszamy się, pełna jest paradoksów i dziwacznych zastawień. Mają miejsce spóźnienia, omyłki, gubienie, czekanie, ale także objawienia i dalekosiężne skojarzenia. Wiele osób spędza ten dzień w stanie twórczego rozchwiania. Może to przejawiać się jako natchnienie, ale równie dobrze jako rozkojarzenie.

8°34' Byka woda spełniający. Dzień sprzyja wypoczynkowi, zwłaszcza na łonie natury; coś w nas lub jakiś przypadek tak zmienia naszą codzienną trasę, żeby zahaczyć o miejsca przyrodnicze. Nastrój sprzyja kontemplacji i medytacji. Zadajemy sobie pytania podstawowe: Gdzie są podstawy? Na czym ja stoję? Poszukujemy źródeł i korzeni, stąd zainteresowania przyrodą, biologią człowieka, własnym pochodzeniem w sensie rodziny i związków kulturowych. Przydatne hasła: zgoda i wspólnota; przyroda i świątynia.

21°26' Byka ogień łączący. Poszukiwanie wzorca lub mistrza dla siebie, albo ludzi, dla których się takim wzorcem będzie. Coś się robi wobec kogoś lub dla kogoś. Ważne stają się osoby obserwujące i oceniające. Ulega się nastrojom, które wędrują po ludziach i porywom entuzjazmu. Łatwo pośród drobiazgów zagubić główny cel. Klimaty dziecięce, naiwne.

4°17' Bliźniąt ziemia zagrażający. Czujesz, że musisz mieć pewność. Wątpliwości muszą być usunięte. Jeżeli nie możesz uzyskać odpowiedzi, to przynajmniej spisujesz listę pytań. Dzień sprzyja planowaniu i wybieganiu planami w dalszą przyszłość. Interesują cię pieniądze, co przejawia się jako troska: czy ich nie zabraknie? Silniej niż zwykle odczuwa się materialne braki (pieniądze, zapasy, wyposażenie) oraz wynikającą stąd troskę. Czyta się poważne książki. Umysł lgnie do treści, które nie przemijają: np. matematyka, łacina, religia.

17°09' Bliźniąt powietrze wytężony. Przychodzą wiadomości i wieści z daleka. Dzieje się przekaz informacji pod każdą postacią: goście, wizyty, książki, listy, wróżby, wykłady. Pewna osobliwa wiadomość działa jako silny bodziec na twój umysł. Przychodzi wezwanie, aby wziąć się do dzieła lub aby gdzieś wyruszać. Czas i nastrój sprzyja podróżom i kontaktom z ludźmi z daleka. Chętnie przebywa się w miejscach, gdzie przecinają się linie wpływów i trasy ludzi: dworce, lotniska, redakcje. Nieoczekiwane przypadki; wiele może się wydarzyć.


W Raku, Lwie, Pannie

0° Raka woda (kardynalny). Spadek energii. Wycofujemy się do domów. Przeważają postawy pasywne: chronić swoje, nie wychylać się. Ludzie tracą zainteresowanie sprawami publicznymi i wspólnymi, dlatego imprezy są odwoływane, a na zebraniach nie ma kworum. Często pogoda nie sprzyja wychodzeniu z domu albo mają miejsce awarie - wody, prądu - które też zatrzymują nas w domu. Łatwo o przejedzenie się i zaspanie.

12°51' Raka ogień otwierający. Pożądanie Słońca, światła i ognia. Odruchowo szukasz odtrutki na pasywność i nieruchawość. Taką odtrutką może być towarzystwo, słuchanie muzyki, impreza, jedzenie, alkohol; czasem fizyczny wysiłek. Potrzeba silnych bodźców, które, jak kuracja szokowa, wyrwą z zastoju i rozleniwienia. Potrzeba oczyszczenia. Przy istniejącym nastroju ta potrzeba może prowadzić do przedawkowania wrażeń. Pojawiają się pozorne głupstwa, które mogą mieć sens proroczy.

25°43' Raka ziemia przedobrzony. Trzeba wyrwać się ze stanu ociężałości i zastoju. Z drugiej strony, ruch rozdrażnia złe skłonności: łatwo o niepokój, utarczki, scysje, ból, działanie pod prąd. Jest ostro i ciężko. Chętnie wygłaszamy decyzje i wyroki: tak ma być i już! Mamy skłonność do wysiłku ponad miarę i do przesadnych ambicji. Do tego perfekcjonizm; często treścią takiego dnia jest szkolenie (się) i doprowadzanie (się) do wysokiej sprawności.

8°34' Lwa powietrze spełniający. Tematem dnia jest wolność i chęć uwolnienia się. Wyjście na wolność i na otwartą, szeroką przestrzeń. Tęsknota do nieograniczonej przestrzeni. Szerokie widzenie. Ograniczenia wolności bolą szczególnie dotkliwie. Atakujemy mury i okowy - często wyimaginowane. Natrafiasz na zamknięte drzwi - co często wskazuje na wolną przestrzeń i możliwości w innym miejscu.

21°26' Lwa woda łączący. Stajemy się bardziej niż zazwyczaj towarzyscy, grupa wciąga, ludzie lgną do siebie. Stajemy się kapryśni, grymaśni, jedni uwieszają się na drugich. Brak dystansu wobec siebie i innych. Zajmowanie się cudzymi sprawami. Cudze nastroje działają zaraźliwie i powstaje atmosfera jak w jakimś archaicznym plemieniu - istny kołchoz psychiczny. W wydaniu mniej skrajnym jest dzień wypełniony spotkaniami, kontaktami i życiem grupowym, czego wcześniej nie planowaliśmy.

4°17' Panny ogień zagrażający. Natrętna ingerencja materii, zwłaszcza ognia i żelaza. Uwagę zaprzątają maszyny, silniki itp. Mamy do czynienia z hałaśliwymi urządzeniami, z maszynami w rodzaju piły lub wiertarki, także z paleniem czegoś, dymem, smrodem, chemikaliami. Występuje podatność na zranienie, wyczerpanie i fizyczne cierpienie. Łatwo komuś wyrządzić krzywdę. Taki dzień ma często dziwaczny nastrój podszyty poczuciem zagrożenia. Przypominają się sny-koszmary.

17°09' Panny ziemia wytężony. Wzmaga się świadomość czasu, historii i tradycji. Odzywają się dawne sprawy i stare lęki. Pojawia się skłonność - wręcz namiętność! - do załatwiania zaległości i wracania do tego, co wydawało się już nieaktualne. Pojawiają się dawni znajomi. Mamy do czynienia z trwałymi strukturami. Praca z poświęceniem, bez oglądania się na boki. Ograniczenie pola widzenia - klapki na oczach. Praca z tym, co dawne i zachowane z przeszłości. W praktyce astrologa jest to zwykle dzień intensywnej pracy. Częsta w tym dniu jest konieczność podróżowania, ale celem jest, żeby gdzieś skutecznie dotrzeć, a nie podziwianie widoków.


W Wadze, Skorpionie, Strzelcu

0° Wagi powietrze (kardynalny). Lekkość i beztroska. Chętnie spędzamy czas na pogawędkach, na kontaktowaniu się z innymi, rozmowach na żywo, przez telefon lub czat. Z kolei trudno zabrać się za rzeczy wymagające skupienia, wysiłku i planowania. Jesteśmy niepoważni i rozproszeni. W takim dniu udają się lekkie imprezy - czas z natury relaksowy.

12°51' Wagi woda otwierający. Nastrój pełen subtelności, w którym unika się starcia ze światem zewnętrznym. Tak jakby się miało coś cennego, co łatwo zniszczyć lub spłoszyć. Na to, co świat ci oferuje, patrzysz nieufnie, ostrożnie i krytycznie. Ciekawe: w tych dniach dziwnie często pada deszcz! To co się dzieje, sprzyja nostalgii, pogrążaniu się w sobie, romantycznemu przeżywaniu i poszukiwaniu niedościgłych ideałów.

25°43' Wagi ogień przedobrzony. Spieszysz się albo czujesz napór konieczności: że musisz gdzieś się znaleźć, coś załatwić, z kimś się spotkać. Żywo się reaguje: czyjaś sprawka wymaga natychmiastowej reakcji. Silne emocjonalne iskrzenia między ludźmi. Tego dnia występują kłopoty z dziećmi lub z podobnymi istotami zależnymi, albo z ludźmi oddającymi się zabawie. Często taki dzień ma coś ze święta. Jest nastrój twórczego rozkojarzenia, podobnie jak w 25° Barana.

8°34' Skorpiona ziemia spełniający. Typowym problemem jest poczucie winy i dochodzenie głębokich przyczyn. Pojawia się motyw obnażania - i to nie tylko w sensie przenośnym, gdyż wydaje się, że tego dnia częściej niż kiedykolwiek można przypadkiem zobaczyć kogoś nago lub w nieodpowiednim stroju. Widzi się rzeczy ukryte - co jest tą samą tendencją, tylko w sensie przenośnym. Mamy skłonność do rozpamiętywanie przeszłości, do retrospekcji - co składa się na ciężki nastrój tego dnia. Ostrzej widzi się braki i wady. Myśli obracają się wokół śmierci i pragnienia mocy. Łatwo dopuścić do siebie irracjonalne domysły i obawy.

21°26' Skorpiona powietrze łączący. Po napięciu poprzedniej fazy (tzn. 8°4/7 Skorpiona) - ulga. To, co zostało zapowiedziane, okazuje się nie tak straszne. Czas na porządki i oczyszczenie. Widzenie perspektywiczne sprzyjające improwizacji. Czas sprzyja dalekim planom i głębokim wnioskom, sprzyja też intymnym i głębokim związkom i porozumieniom między ludźmi. Inny podobny temat to: rozejm, wytyczanie linii granicznych - i kompromisy na zasadzie rozgraniczenia.

4°17' Strzelca woda zagrażający. Niezdecydowanie i psychiczna niestabilność. Poruszenie emocjonalne. Przejmowanie się czymś lub kimś. Troska, niepewność i panika. Widzi się i czuje błędy; człowiek jest otwarty, niby bez skóry, i łatwo o zarażenie się nastrojami bliźnich, zwłaszcza, gdy są to złe nastroje. Ale dzięki otwartości przydarzają się dobre niespodzianki. Otwartość na innych jest głównym pozytywem tego dnia.

17°09' Strzelca ogień wytężony. Podróż: dzień typowo "podróżniczy". Świat widziany jest jako droga. Ma miejsce aktywność przewodnika: praca polega na umożliwieniu "przepływu przez kanał", zatem wiele działań tego dnia polega na wprowadzaniu w ruch ludzi lub przedmiotów. Przychodzą wiadomości, z daleka - i mają charakter egzotyczny, niepokojący, dziwaczny. Plany, które się podejmuje, mogą być ponad siły. Łatwo o zmęczenie, o poczucie, że masz dosyć, bo jednak jesteśmy wtedy psychicznie mało stabilni.


W Koziorożcu, Wodniku, Rybach

0° Koziorożca ziemia (kardynalny). Czas sprzyja skupieniu; zwykle pojawiają się konkretne powody, żeby siedzieć w jednym miejscu i zajmować się jedną rzeczą aż do skutku. Jesteśmy mało towarzyscy; bardziej potrzeba samotności, ciszy, pozostania sam na sam ze swoimi myślami i planami. Rodzinę lub typowych znajomych łatwiej znieść niż rzadkich gości. Pociąga nas tradycja, ustalony rytm, rutyna.

12°51' Koziorożca powietrze otwierający. Poczucie siły i mocy. Działanie z rozmachem. Wszystko dzieje się w wiekszej skali niż zwykle. Trudno usiedzieć na jednym miejscu, konieczne jest wyjście w szerszą przestrzeń. Czas sprzyja działalności publicznej i wyruszaniu w drogę. Dzieją się wydarzenia przekraczające zwykłą miarę; ustępują wątpliwości i obciążenia emocjonalne. Objawia się poczucie misji, chętnie mówimy: "wiem, jestem przekonany, mam rację".

25°43' Koziorożca woda przedobrzony. Zwlekanie i gdybanie. Rozmarzenie. Pieszczenie się i kokoszenie. Jeśli trzeba się zabrać do jakiejś roboty, to idzie to opornie i niechętnie, z wahaniami; brakuje siły i zdecydowania. Kłopoty i zajęcia z tym, co małe, drobne, niedojrzałe. Łatwo popaść w przesadę i ulec panice. Mogą w nas ujawnić się uczucia nadopiekuńcze wobec bliskich. Chętnie odpoczywamy i oddajemy się rzeczom przyjemnym i niekoniecznym, jakimś drobiazgom.

8°34' Wodnika ogień spełniający. Chętnie udzielamy dobrych rad i porad. Treścią dnia jest uczenie się i uczenie innych. Podkreślony jest związek nauczyciela i ucznia. Chętnie zajmujemy się dziećmi, a one dorosłych słuchają. Umysł jest ruchliwy, chętnie uczymy się i poznajemy. Mamy zaufanie do porządku świata - przeciwieństwo neurotyzmu.

21°26' Wodnika ziemia łączący. Otaczający nas świat jest postrzegany jako posiadający wyraźny porządek: wyższy - niższy, lepszy - gorszy itp. Panuje akceptowana struktura i hierarchia. Natrafiamy na miejsca, gdzie jest taki porządek i hierarchia. Mamy do czynienia z władzą i organizacją. Chętnie wybiegamy myślami i planami w przyszłość. Czas sprzyja wielkim, wyrazistym przedsięwzięciom i pomysłom wykraczającym ponad zwykłą miarę.

4°17' Ryb powietrze zagrażający. Lekkość i nadzieja. Wysoki nastrój, pozwalający oderwać się od codziennych, pospolitych, materialnych kłopotów, problemów i zagrożeń. Jeżeli nawet coś obiektywnie dolega, intelekt i uczucie zachowują dystans wobec dolegliwości i przeszkód. Nawet jeśli boli, nie jest to dolegliwe. Przejawia się przenikliwa intuicja, umożliwiająca obcowanie z ukrytym światem. Fantastyka i romantyzm, które wydają się ważniejsze niż świat realny. Jesteśmy otwarci na mądrość i natchnienie.

17°09' Ryb woda wytężony. Ogarnia nas poczucie misji. Konieczność robienia moralnych porządków w oparciu o niezbite wyższe racje. Nastrój mający coś z ducha świętej wojny: "ja ci pokażę, że moralna wyższość jest po mojej stronie". W tej wojnie jest się atakującym lub powstaje poczucie bycia zaatakowanym. Powodem jest naruszona świętość, urażona duma lub zagrożenie własnych racji. Grają emocje! Dzieją się rzeczy mające związek z czystością i oczyszczeniem. Chętnie używamy środków czyszczących. Powstaje świeża atmosfera poranka lub jak po deszczu. Zależy nam nie tyle na usunięciu brudu, co na zakosztowaniu czystości. Dużo ruchu.2011-07-02. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astrologia samopoznania

« 43. Aspekty - rekapitulacja i uzupełnienie SPIS ↓ 45. Cechy planet wg Michela Gauquelina »

Pisanie komentarzy po zalogowaniu/rejestracji.