2015-07-18. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Aktualności AstroAkademii

« Sukces! Detekcja tranzytów SPIS ↓ Kurs Astrologii Harmonicznej 2015/16 - idee »

Kurs astrologii harmonicznej - program - czym będziemy się zajmować

W Warszawie, ul. Madalińskiego 89/1, wejście od Karłowicza. Co tydzień w środy, 17:30 – 20:00, od września b.r. do maja następnego. Początek - już był - 16 września 2015.
Zob. też ogłoszenie: Kurs Astrologii Harmonicznej »


Uwaga: od grudnia 2015 Kurs Astrologii Harmonicznej działa (wyłącznie) w Internecie: jako webinar (wykłady online) i dyskusje na forum AstroAkademii.

Pracujemy z własnymi horoskopami i z horoskopami osób znajomych. Chcemy osiągnąć (i ugruntować) umiejętności:

Będziemy studiować między innymi:

Wszystkie powyższe punkty będziemy przerabiać na praktycznych przykładach własnych horoskopów i innych znanych osób.

Badając horoskop, będziemy zadawać sobie pytanie: Kim jest ta osoba? Jaki jest jej planetarny potencjał? W jakim stopniu realizuje swój potencjał? W jakim kierunku jeszcze może się rozwinąć? Co jej przeszkadza?


Czas, czyli przeszłość i przyszłość

Badamy historię osób znanych z horoskopów (także własną) zwracając uwagę na to, jak przejawiały się:

– i gromadzimy „bazę przypadków”, na których będziemy dalej się wzorować. Będzie to wymiana doświadczeń nt. przejawiania się układów planet, rzecz konieczna w praktyce astrologa.

Następnie przejdziemy do prognozowania, szczególnie na krótkie terminy, wtedy będzie można prognozy sprawdzić na bieżąco.


Relacje między osobami

Będziemy się tego uczyć na realnych przykładach. Poznamy m.in. przypadki, kiedy:


Harmoniczne podejście pozwoli nam szerzej, głębiej i dokładniej studiować horoskopy i ich wzajemne związki.


Kontakt, zgłoszenia: astro@taraka.pl, red@taraka.pl

Zapraszam

2015-07-18. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Aktualności AstroAkademii

« Sukces! Detekcja tranzytów SPIS ↓ Kurs Astrologii Harmonicznej 2015/16 - idee »

Pisanie komentarzy niedostępne.