Ogłoszenie

Astrologiczne analizy
zawierające profil i prognozę
– wykonuję, Wojciech Jóźwiak

Wykonuję astro-analizy, w których są:
1) astrologiczny profil, który pokazuje główne cechy osobowości, potencjały rozwojowe i typowe życiowe mocne i słabe strony.
2) astrologiczna prognoza: zawiera (a) informacje o tym, w której fazie życiowych cykli planetarnych osoba się obecnie znajduje, (b) bardziej szczegółowe wskazania na najbliższe dwa lata na każdy miesiąc, plus (c) dalszy plan na kilka najbliższych lat, zależnie od cykli planetarnych.
Cena: 470 zł.

Przedłużenie prognozy na 2 lata, jeśli astroanaliza byla wykonana wcześniej, kosztuje 301 zł.

Inne analizy, niż wymienione wyżej, ustalamy i wyceniamy indywidualnie.

Powyższy cennik nie dotyczy osób, które zapisały się dawniej – ważne są ceny przy zapisie.

Potrzebne dane:

  1. data i możliwie dokładny czas urodzenia (godzina z minutami), miejsce urodzenia
  2. opis Twojej aktualnej sytuacji życiowej, oraz na jakie sprawy zwrócić uwagę w astro-analizie.

Mój adres e-mail do zgłoszeń: astro@wojciechjozwiak.pl

Spisane wyniki przesyłam e-mailem, w formacie PDF (lub innym, do ustalenia).

Najbliższy termin:


Wpłacić proszę gdy termin będzie umówiony, ale przed tym terminem.
Konto:
Wojciech Jóźwiak Szkolenia, 50 1020 5558 1111 1910 6970 0094 (bank Inteligo)

Lub przez Paypal na adres: kasa1@wojciechjozwiak.pl .

Uwagi i szczegóły:

  • Badam tylko przypadki, kiedy czas urodzenia jest znany.
  • Analiza dotyczy tylko jednej osoby, tej, która zamawia astro-analizę.
  • Mogę odmówić, także bez podania przyczyny.
  • Nie podaję rad, „co zrobić, żeby się zmienić”.
  • Nie udzielam rad, które powinny pochodzić raczej od lekarza, psychoterapeuty, prawnika lub innego specjalisty.

Polecam też teksty w blogu „Dla klientów astroanaliz”:
Astrologia wymaga przestrzeni
Astrologia zorientowana na samopoznanie

WJ