Ogłoszenia

Astrologiczne analizy: profile i prognozy – wykonuję, Wojciech Jóźwiak

Wykonuję dwa rodzaje astro-analiz:

1) Astrologiczny profil: jest to analiza urodzeniowego kosmogramu, która pokazuje główne cechy osobowości, potencjały rozwojowe i typowe życiowe pułapki.
Astro-profil zawiera też informacje o tym, w której fazie życiowych cykli planetarnych osoba się obecnie znajduje, oraz szkicową prognozę sięgającą ok. 7...10 lat w przyszłość.
Astro-profil dla 1 osoby kosztuje 301 zł.

2) Astrologiczna prognoza na najbliższe dwa lata na każdy miesiąc, plus dalszy plan na kilka najbliższych lat, zależnie od cykli planetarnych.
Ta szczegółowa prognoza kosztuje także 301 zł.
Przedłużenie prognozy, jeśli astro-analiza już była robiona, kosztuje tyle samo, czyli 301 zł.

Jeśli zamawiasz obie analizy, tzn. profil i prognozę, cena wynosi 565 zł.

(Inne analizy, niż wymienione wyżej, ustalamy indywidualnie.)

Potrzebne dane:

  1. data i w miarę dokładny czas urodzenia (godzina z minutami), miejsce urodzenia
  2. opis Twojej aktualnej sytuacji życiowej, oraz na jakie sprawy zwrócić uwagę w astro-analizie.

Mój adres e-mail do zgłoszeń: astro@wojciechjozwiak.pl

Spisane wyniki przesyłam e-mailem, w formacie PDF (lub innym, do ustalenia).

Najbliższy termin:Wpłacić proszę gdy termin będzie umówiony, ale przed tym terminem.

Konto:
Wojciech Jóźwiak Szkolenia, 50 1020 5558 1111 1910 6970 0094 (bank Inteligo)


Lub przez Paypal na adres: kasa1@wojciechjozwiak.pl .

Uwagi i szczegóły:

  • Badam tylko przypadki, kiedy czas urodzenia jest znany.
  • Analiza dotyczy tylko jednej osoby, tej, która zamawia astro-analizę.
  • Mogę odmówić, także bez podania przyczyny.
  • Nie podaję rad, „co zrobić, żeby się zmienić”.
  • Nie udzielam rad, które powinny pochodzić raczej od lekarza, psychoterapeuty, prawnika lub innego specjalisty.

WJ