Ogłoszenie

Astrologiczne analizy

zawierające profil i prognozę

Wykonuję astroanalizy, czyli badanie indywidualnych horoskopów.

Astroanaliza składa się z dwóch części. Pierwsza to: profil (astro-profil), druga część to: prognoza.

W profilu określam, jaki jest twój typ charakteru, twoje szczególne cechy i możliwości rozwojowe, także uzdolnienia i prawdopodobne wady; oraz jak one wynikają z pozycji planet w urodzeniowym kosmogramie. Do profilu dodaję też zbliżające się zwrotne momenty w życiu osoby, jeśli takie „widać” w ciągu kilku najbliższych lat.

Prognoza typowo obejmuje najbliższe dwa lata i przedstawia „astrologiczną pogodę” na kolejne miesiące. – Czyli jaki jest „klimat” lub charakter nadchodzącego czasu, jakim wydarzeniom ten czas sprzyja lub nie sprzyja.
Możesz też wybrać prognozę na dłuższy czas (7 lat) ale z naświetleniem tylko tych momentów, kiedy "coś będzie się działo" — coś istotnego.

Potrzebne dane:

  1. data i w miarę dokładny czas urodzenia (godzina z minutami), miejsce urodzenia
  2. opis Twojej aktualnej sytuacji życiowej, oraz na które sprawy zwrócić uwagę w astro-analizie.

Zgłoszenie przyślij na mój adres e-mail: astro@wojciechjozwiak.pl.
Spisane wyniki przesyłam e-mailem, w formacie PDF (lub innym, do ustalenia).

Cena: 1040 zł (z tego profil: 650 zł, prognoza 390 zł.)

Można zamówić sam profil. Samej prognozy nie.
Przedłużenie prognozy, jeśli astroanaliza (profil) już była zrobiona, kosztuje także 390 zł.
Wpłacić proszę dopiero, gdy przyślę potwierdzenie terminu.
Numer konta do wpłaty lub adres do Paypal podaję w e-mailu.

Uwagi i szczegóły:

  • Badam tylko przypadki, kiedy czas urodzenia jest znany.
  • Analiza dotyczy tylko jednej osoby, tej, która zamawia astro-analizę.
  • Mogę odmówić, także bez podania przyczyny.
  • Nie podaję rad, „co zrobić, żeby się zmienić”.
  • Nie udzielam rad, które powinny pochodzić raczej od lekarza, psychoterapeuty, prawnika lub innego specjalisty.

Moje analizy horoskopu nie są „ratunkowe”, tzn. nie są adresowane do osób, które znalazły się w nagłej sytuacji kryzysowej. Astroanalizy są raczej obliczone na samopoznanie, które wymaga czasu, skupienia i dystansu do siebie.

Przy innych przypadkach, jak np. astroanaliza (horoskop) dziecka, horoskop partnerów, horoskop przedsięwzięcia, wybór daty – cenę, termin i potrzebne dane ustalamy indywidualnie.


Najbliższy termin astroanalizy: