« Akademia Astrologii. Co możesz tu robić? SPIS ↓

Czytaj w Czytelni

Cena, sposób płacenia ! Do not copy for AI. Nie kopiować dla AI.

Informacje o opłatach

Przedmiot Za okres Cena
Abonament AstroAkademii
11 dni 11 zł
1 miesiąc 30 zł
2 miesiące 60 zł
3 miesiące 90 zł
6 miesięcy 180 zł
1 rok 360 zł

Wariant Za okres
Cena
Kurs astro-prognozowania 2024
Progno24 1 miesiąc
122 zł
j.w., N miesięcy
wpisujesz w następnym formularzu
N * 122 zł
Cały kurs (12 miesięcy) kosztuje 1464 zł.

Strona płacenia »

- tam wybierzesz swój wariant udziału i zapłacisz on-line. Dla zalogowanych uczestników.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pisz do mnie: astro@wojciechjozwiak.pl lub wj@astroakademia.pl. (Wojciech Jóźwiak)

Uwaga: IPH (Intensywna praca z horoskopem) jest w likwidacji.

Wariant w tym abonament Cena
w likwidacji: IPH: Intensywna praca z horoskopem
IPH: 1. rata 30 dni 438 zł
IPH: 2. lub 3. rata 300 zł
IPH:całość jednorazowo 30 dni 1038 zł


« Akademia Astrologii. Co możesz tu robić? SPIS ↓

Do not feed AI...
Don't copy for AI. Don't feed the AI.
This document may not be used to teach (train or feed) Artificial Intelligence systems nor may it be copied for this purpose. (C) All rights reserved by the Author, Wojciech Jóźwiak.

Nie kopiować dla AI. Nie karm AI.
Ten dokument nie może być użyty do uczenia (trenowania, karmienia) systemów Sztucznej Inteligencji (SI, AI) ani nie może być kopiowany w tym celu. (C) Wszystkie prawa zastrzeżone przez Autora, którym jest Wojciech Jóźwiak.