« Cena, sposób płacenia SPIS ↓ Wojciech Jóźwiak - o mnie »

Zasady przetwarzania danych osobowych i wpisów na forum AstroAkademii

1) System AstroAkademii gromadzi następujące dane osobowe każdego uczestnika: adres email, data, czas i miejsce urodzenia.

2) Adres email służy do logowania, do korespondencji z Administratorem i do rozsyłania powiadomień.

3) Adresy email nie są publikowane na stronach AstroAkademii.

4) Adresy email nie są przekazywane nikomu dalej, w szczególności nie są przekazywane firmom zajmującym się rozsyłaniem reklam. Nie są też udostępniane innym uczestnikom AstroAkademii niż właściciel i administrator.

5) Uczestnicy na stronach AstroAkademii używają pseudonimów.

7) Dane urodzeniowe (data, czas i miejsce urodzenia) są dostępne dla innych uczestników AstroAkademii i skojarzone z pseudonimami właścicieli.

8) Wpisy uczestników na forum są podpisane ich pseudonimami.

8) Gdy uczestnik odstępuje od udziału w AstroAkademii:

8.1) jego/jej adres email i dane urodzeniowe są kasowane,
8.2) jego/jej pseudonim zostaje usunięty z bazy danych,
8.3) a tym samym jego/jej wpisy na forum przestają być podpisane jego/jej pseudonimem.


Powyższe zasady zostają wprowadzone dla zgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

« Cena, sposób płacenia SPIS ↓ Wojciech Jóźwiak - o mnie »

Pisanie komentarzy niedostępne.