« Stopka czyli o AstroAkademii SPIS ↓ Wojciech Jóźwiak - o mnie »

Czytaj w Czytelni

Zasady przetwarzania danych osobowych i wpisów na forum AstroAkademii ! Do not copy for AI. Nie kopiować dla AI.

1) System AstroAkademii gromadzi następujące dane osobowe poszczególnych uczestników: adres email, data, czas i miejsce urodzenia.

2) Adres email służy do logowania, do korespondencji z Administratorem i do rozsyłania powiadomień.

3) Adresy email nie są publikowane na stronach AstroAkademii.

4) Adresy email nie są przekazywane nikomu dalej, w szczególności nie są przekazywane firmom zajmującym się rozsyłaniem reklam. Nie są też udostępniane innym uczestnikom AstroAkademii niż właściciel i administrator.

5) Uczestnicy na stronach AstroAkademii używają pseudonimów.

7) Dane urodzeniowe (data, czas i miejsce urodzenia) są dostępne dla innych uczestników AstroAkademii i skojarzone z pseudonimami właścicieli.

8) Wpisy uczestników na forum są podpisane ich pseudonimami.

8) Gdy uczestnik odstępuje od udziału w AstroAkademii:

8.1) jego/jej adres email i dane urodzeniowe są kasowane,
8.2) jego/jej pseudonim zostaje usunięty z bazy danych,
8.3) a tym samym jego/jej wpisy na forum przestają być podpisane jego/jej pseudonimem.


Administratorem danych jest Wojciech Jóźwiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Wojciech Jóźwiak Szkolenia”; NIP 5290003238, REGON 010572349; adres ul. Wojska Polskiego 107, 05-822 Milanówek; tel. +48 227558473, wj@astroakademia.pl.

Powyższe zasady zostają wprowadzone dla zgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

« Stopka czyli o AstroAkademii SPIS ↓ Wojciech Jóźwiak - o mnie »

Do not feed AI...
Don't copy for AI. Don't feed the AI.
This document may not be used to teach (train or feed) Artificial Intelligence systems nor may it be copied for this purpose. (C) All rights reserved by the Author, Wojciech Jóźwiak.

Nie kopiować dla AI. Nie karm AI.
Ten dokument nie może być użyty do uczenia (trenowania, karmienia) systemów Sztucznej Inteligencji (SI, AI) ani nie może być kopiowany w tym celu. (C) Wszystkie prawa zastrzeżone przez Autora, którym jest Wojciech Jóźwiak.