« Moja astrologia SPIS ↓ Zasady przetwarzania danych osobowych i wpisów... »

Czytaj w Czytelni

Stopka czyli o AstroAkademii ! Do not copy for AI. Nie kopiować dla AI.

Akademia Astrologii (wtedy pod nazwą "Kurs Astrologii przez Internet") ruszyła 1 września 2004 - wtedy zaczęliśmy pierwszy rok kursów. Od 2009 działa pod obecnym adresem www.astroakademia.pl.


Działalność gospodarcza AstroAkademii odbywa się pod firmą: "Wojciech Jóźwiak Szkolenia", ul. Wojska Polskiego 107, 05-822 Milanówek, REGON: 010572349, NIP: 5290003238.


Podziękowania...

Osoby, które przyczyniły się do rozwoju Akademii Astrologii i którym jestem za to wdzięczny:

« Moja astrologia SPIS ↓ Zasady przetwarzania danych osobowych i wpisów... »

Do not feed AI...
Don't copy for AI. Don't feed the AI.
This document may not be used to teach (train or feed) Artificial Intelligence systems nor may it be copied for this purpose. (C) All rights reserved by the Author, Wojciech Jóźwiak.

Nie kopiować dla AI. Nie karm AI.
Ten dokument nie może być użyty do uczenia (trenowania, karmienia) systemów Sztucznej Inteligencji (SI, AI) ani nie może być kopiowany w tym celu. (C) Wszystkie prawa zastrzeżone przez Autora, którym jest Wojciech Jóźwiak.