« Instrukcja jak zarejestrować się w AstroAkademii SPIS ↓ Rysowanie kosmogramów metodą canvas »

Tagi: AspektyInstrukcjaOrbTeoria horoskopu  []

Mini-przewodnik po kreskach aspektów

Kolory linii aspektów, ich rzędy (numery), nazwy i kąty.

kreskarządkoloraspektkątorb

1, 12
SZARYkoniunkcja, półsekstyl, kwinkunks0°, 30°, 150°10° 2,1°

2, 4
GRANATOWYopozycja, kwadratura180°, 90°7,5° 5°

3, 6
POMARAŃ.trygon, sekstyl120°, 60°6° 3,75°

5, 10
CZERWONYkwintyl, decyl72°, 36° *N
4,3° 

7NIEBIESKIseptyl 51°26' *N
3,3°

8FIOLET.oktyl (pół/półtora-kwadratura)45°, 135°3,0°

9ŻÓŁTYnowil40°, 80°, 160°2,7°

11, 13
BRĄZ.inne, w tym 11 i 13...

Uwagi: Orb wg. "9. Aspekty, 2011-07-02", patrz też tabelka niżej.
*N — oznacza mnożenie przez liczbę całkowitą.


(Niżej wklejony fragment z artykułu: "9. Aspekty, 2011-07-02".)

Różni autorzy podają najrozmaitsze wartości orbów dla różnych aspektów; ja sam kiedyś po wielu próbach (i błędach) przyjąłem prosty wzór:

Orb = Wzorzec * (3/(n+2))

Co to znaczy? "Wzorzec" to dopuszczalne odchylenie (orb) dla koniunkcji. Przyjmijmy, że wynosi 10 stopni. "n" to rząd aspektu, czyli, tak jak wcześniej, 1 dla koniunkcji, 2 dla opozycji, itd. Tak więc, żeby otrzymać orb, należy wzorzec mnożyć przez następujące liczby:


aspekt rząd n 3/(n+2) przykładowy orb
koniunkcja 1 1 10°
opozycja 2 0,75 7,5°
trygon 3 0,6
kwadratura 4 0,5
kwintyl 5 0.429 4,3°
sekstyl 6 0,375 3,75°
septyl 7 0,333 3,3°
półkwadrat
(oktyl)
8 0,3 3,0°
nowil 9 0,273 2,7°
kwinkunks 12 0,214 2,1°

Otrzymane liczby można w praktyce zaokrąglać nawet do pół stopnia.

« Instrukcja jak zarejestrować się w AstroAkademii SPIS ↓ Rysowanie kosmogramów metodą canvas »