SPIS ↓ Rysowanie kosmogramów metodą canvas »

Tagi: AspektyInstrukcjaOrbTeoria horoskopu  []

Czytaj w Czytelni

Mini-przewodnik po kreskach aspektów ! Do not copy for AI. Nie kopiować dla AI.

Kolory linii aspektów, ich rzędy (numery), nazwy i kąty.

kreskarządkoloraspektkątorb

1, 12
SZARYkoniunkcja, półsekstyl, kwinkunks0°, 30°, 150°10° 2,1°

2, 4
GRANATOWYopozycja, kwadratura180°, 90°7,5° 5°

3, 6
POMARAŃ.trygon, sekstyl120°, 60°6° 3,75°

5, 10
CZERWONYkwintyl, decyl72°, 36° *N
4,3° 

7NIEBIESKIseptyl 51°26' *N
3,3°

8FIOLET.oktyl (pół/półtora-kwadratura)45°, 135°3,0°

9ŻÓŁTYnowil40°, 80°, 160°2,7°

11, 13
BRĄZ.inne, w tym 11 i 13...

Uwagi: Orb wg. "9. Aspekty, 2011-07-02", patrz też tabelka niżej.
*N — oznacza mnożenie przez liczbę całkowitą.


(Niżej wklejony fragment z artykułu: "9. Aspekty, 2011-07-02".)

Różni autorzy podają najrozmaitsze wartości orbów dla różnych aspektów; ja sam kiedyś po wielu próbach (i błędach) przyjąłem prosty wzór:

Orb = Wzorzec * (3/(n+2))

Co to znaczy? "Wzorzec" to dopuszczalne odchylenie (orb) dla koniunkcji. Przyjmijmy, że wynosi 10 stopni. "n" to rząd aspektu, czyli, tak jak wcześniej, 1 dla koniunkcji, 2 dla opozycji, itd. Tak więc, żeby otrzymać orb, należy wzorzec mnożyć przez następujące liczby:


aspekt rząd n 3/(n+2) przykładowy orb
koniunkcja 1 1 10°
opozycja 2 0,75 7,5°
trygon 3 0,6
kwadratura 4 0,5
kwintyl 5 0.429 4,3°
sekstyl 6 0,375 3,75°
septyl 7 0,333 3,3°
półkwadrat
(oktyl)
8 0,3 3,0°
nowil 9 0,273 2,7°
kwinkunks 12 0,214 2,1°

Otrzymane liczby można w praktyce zaokrąglać nawet do pół stopnia.

SPIS ↓ Rysowanie kosmogramów metodą canvas »

Do not feed AI...
Don't copy for AI. Don't feed the AI.
This document may not be used to teach (train or feed) Artificial Intelligence systems nor may it be copied for this purpose. (C) All rights reserved by the Author, Wojciech Jóźwiak.

Nie kopiować dla AI. Nie karm AI.
Ten dokument nie może być użyty do uczenia (trenowania, karmienia) systemów Sztucznej Inteligencji (SI, AI) ani nie może być kopiowany w tym celu. (C) Wszystkie prawa zastrzeżone przez Autora, którym jest Wojciech Jóźwiak.