2017-03-23. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astro-refleksje

« Goethe, Faust i 12 stopień Ryb SPIS ↓ Jak narysować poziomice, najlepiej metodą Monte... »

Czy istnieją szkoły astrologii z certyfikatami i superwizją?

Czy istnieją szkoły astrologii z certyfikatami i superwizją? – Zapewne tak. Zdziwiłbym się, gdyby takich nie było. Właściwie powinienem dowiedzieć się tego w Googlach. Ale nie robię tego, zamiast tego zadaję to pytanie tutaj. Być może w odpowiedziach-komentarzach dowiem się więcej w tej kwestii niż z Googli.

Przez „szkoły” rozumiem nie tylko i tyle formalne uczelnie, co raczej szkoły w sensie takim, jakimi były lub są, w psychologii lub w psychoanalizie, „szkoły” Freuda lub Mindella. Czyli takie, które kontrolują swoich członków, ustalają ich hierarchię, i gdzie obowiązują ustalone kryteria, czy ktoś do tej szkoły należy lub nie. Takie praktyki z psychologii lub psychoanalizy łatwo przenieść na astrologię – tzn. wyobrazić sobie, że są tam stosowane. Również w ramach takiej „szkoły certyfikującej” adept na wstępie przechodziłby zrobienie horoskopu (astroanalizy), podobnie jak psychoanalityk musi być prze-psycho-analizowany przez kogoś ze starszyzny. A później musiałby zaliczyć ileś seansów pracy z astro-klientem pod superwizją. To byłoby jednym z warunków uzyskania certyfikatu.

I tu pytania:

Czy wiesz coś o takich szkołach?

Jesteś jej członkiem lub znasz osobę, która jest?

Masz jakieś doświadczenia z taką szkołą/szkołami?

Bardzo jestem ciekaw odpowiedzi. Lub ich braku.

2017-03-23. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astro-refleksje

« Goethe, Faust i 12 stopień Ryb SPIS ↓ Jak narysować poziomice, najlepiej metodą Monte... »

Pisanie komentarzy niedostępne.