2020-12-22. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Cykle astrohistorii

« Grudniowa rewolta 1970: kwintyle i oktyle SPIS ↓ Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki na tle... »

Tagi: Astro-historiaCykle planetPrognoza ogólnaŚwiatowe tranzyty  []

Czytaj w Czytelni

Dziedzice i dzieci światowych tranzytów ! Do not copy for AI. Nie kopiować dla AI.

Dominujące formacje polityczne, idee i technologie zostały zapoczątkowane podczas światowych tranzytów, czyli zwrotnych momentów (faz) cykli długookresowych planet.

Ilustracja: Adolph Hirémy-Hirschl, Narodziny Wenus, Wikimedia Commons

Teraz gdy to piszę mamy typowy i przykładowy światowy tranzyt (world transit, jak nazwali Richard Tarnas i Stanislav Grof): Jowisz i Saturn, dwie planety, tworzą koniunkcję ze sobą i z trzecim obiektem: z punktem harmonicznym 0° Wodnika czyli z Zerem Wodnika. (Jest to punkt harmoniczny 3-krotny powietrzny.) Ich spotkania były ścisłe w dniach 17, 19 i 21 grudnia 2020. Jeszcze jest za wcześnie, żeby oceniać, które wydarzenia dziejące się teraz okazały się najważniejsze.

W ciągu minionych 2 lat trwał inny światowy tranzyt: koniunkcja Saturna i Plutona. Ścisła była 12 stycznia 2020 i od tamtej daty z dokładnością do paru dni zaczęła się pandemia covid-19 (może już można spolszczyć i mówić: kowidu?) wraz z jej korelatem, masową światową paranoją.

Ta „nasza” koniunkcja z lat 2019-2020 należy do cyklu wzajemnych ustawień (aspektów) Saturna i Plutona, trwającego trzydzieści kilka lat. Trzy obroty tego cyklu temu podczas ówczesnego węzłowego momentu czyli koniunkcji tamtych planet, która dodatkowo miała miejsce w nacechowanym miejscu nieba, bo w Punkcie Raka (Zero Raka, jeden z 4 punktów kardynalnych ekliptyki) została uruchomiona wojna światowa, później nazwana Pierwszą. Tamta koniunkcja była ścisła latem i jesienią 1914 r. i w maju 1915, przy ofensywie spod Gorlic, kiedy Niemcy, Austriacy i Węgrzy wyparli Rosjan z Królestwa Polskiego. Znaczna część kształtu świata, jaki rozwinął się w następnych stu latach, zależała od tamtych wydarzeń.

Po 3/4 tamtego obrotu cyklu Saturna do Plutona, Niemcy pod Hitlerem wszczęli II wojnę światową. We wrześniu 1939, kiedy atakowali Polskę, i wiosną następnego roku, kiedy najechali kraje zachodniej Europy, Saturnowi zostało 90° do spotkania z Plutonem – była zbieżna kwadratura tych planet.

Lata 1947-48, kiedy formował się porządek powojenny po II wojnie św., zbiegły się z następną koniunkcją Saturna i Plutona, która zaczęła okres Zimnej Wojny. Przez to, lub „dzięki” temu, że mój (przyszły) dziadek walczył w I wojnie i wracając zeń poznał moją (przyszłą) babkę, a ich syn, walczący w II wojnie, podczas układania powojennego porządku w 1947 r, wrócił do Polski, gdzie poznał moją (przyszłą) matkę, ja się urodziłem – z czego wynika, że wraz z moim (nieżyjącym już) ojcem byliśmy dziećmi kolejnych wojen, wraz z milionami swoich rówieśników w wielu krajach Europy i dalej.

Podczas następnej koniunkcji w latach 1981-83 w Polsce zaprowadzono stan wojenny. Prosi się powiedzieć, że aby tradycji stało się zadość.

W połowie cyklu 1982-2020 niemal ściśle podczas opozycji Saturna do Plutona, zagadkowi wciąż terroryści naprowadzili samoloty na wieże WTC i na Pentagon.

W długim ok. 130 lat cyklu Uran-Pluton miały miejsce dwie bliźniacze rewolucje: w Anglii z kulminacją w r. 1649 kiedy Cromwell kazał ściąć króla Karola I Stuarta, i we Francji z kulminacją 1793 kiedy ścięto Ludwika XVI z woli Robespierre´a. Oba te akty miały miejsce podczas opozycji obu planet. Do tegoż cyklu należy koniunkcja Urana i Plutona, która zaciskała się i rozluźniała w latach 1960-tych i które to lata zyskały sławę szalonych. Dziedziczymy po nich nie tylko odlotowe wspomnienia starych hippies, muzykę the Beatles i Jimmiego Hendrixa, ale cały archetyp lub paradygmat kontrkultury, który wciąż od nowa jest budzony. Ostatnią aktywną fazą tego cyklu była rozbieżna kwadratura tych planet, która przeszła nad światem w latach 2010-2018, z kulminacją w rewolucyjnym dla Ukrainy i dla świata islamu roku 2014. W Polsce pamiątką tamtej fazy są rządy partii dowcipnie zwącej się „Prawo i sprawiedliwość”.

Najbardziej jednak przeorała świat koniunkcja dalekich i długookresowych planet: Urana i Neptuna, do których trzeci dołączył Saturn, która miała miejsce w latach 1988-1992. Nie tylko rozpadł się wtedy Związek Radziecki i wraz z nim wschodnioeuropejski system komunistyczny, ale również wtedy ruszyła informatyczna infrastruktura, bez której dzisiaj nie wiedzielibyśmy jak żyć: podręczne komputery, telefony mobilne i nawigacja satelitarna. Ówczesna rewolucja wolnościowa była zjawiskiem lokalnym, wschodnio- i środkowoeuropejskim (plus Południowa Afryka), ale rewolucja technologiczna zmieniła oblicze całej Ziemi, tej Ziemi.

Częścią tamtej kumulacji była koniunkcja Saturna i Neptuna. Spotkania tych planet, nawet bez trzeciej, również nie przechodziły bez echa, szczególnie w Rosji, która dziwnym trafem wydaje się być uczulona na ich cykl. Podczas koniunkcji w r. 1917 Rosją wstrząsnęły rewolucje, najpierw w marcu Lutowa, potem i skutecznie w listopadzie Październikowa. Gdy 36 lat później te planety znów się spotkały – tyle czasu trwa ich cykl – umarł Stalin (1953); po następnym 36-leciu, system radziecki zaczął pruć się i sypać. Następna koniunkcja Saturna i Neptuna będzie w latach 2025-26 i to w wybitnie nacechowanym miejscu przestrzeni, bo w 0° Barana, punkcie wiosennej równonocy. Rządzący w wielu krajach, nie tylko w Rosji, już teraz powinni obmyślać, dokąd ewakuują siebie, kasę, jachty i kochanki.

Przez znaczną część roku 2021 będzie aktywna zbieżna kwadratura Saturna do Urana, czyli faza 3/4 tego cyklu. Podczas poprzedniego węzła tego cyklu, przy ścisłej opozycji, wydarzyła się Katastrofa Smoleńska. Do tej samej fazy należał kryzys finansowy z r. 2008, ale również udany eksperyment z oderwaniem pieniądza od „ziemi” czyli od jakichkolwiek materialnych wskaźników – mam na myśli emisję Bitcoina w styczniu 2009. Nawiasem, stało się to podczas poprzedniego wejścia Jowisza do Wodnika czyli koniunkcji tamtej rozwojowej i ekspansywnej planety z najbardziej oderwanym punktem harmonicznym powietrznym. Wydarzenie to było „dalekim krewnym” innej przygody gdy pieniądze znajdywano niemalże leżące na ziemi – myślę o gorączce złota na Klondike w 1897 r. podczas koniunkcji Saturna i Urana, więc w tym samym cyklu.

Historia i prognozy, gdy je nałożyć na siatkę planetarnych cykli, wyglądają dużo ciekawiej, niż gdy rozpatrywać je „gołe”, tj. bez planetarnych fal pilotujących.

Kosmogramy wszystkich wymienionych wydarzeń znajdziesz na stronie AstroAkademia → Wydarzenia historyczne.

2020-12-22. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Cykle astrohistorii

« Grudniowa rewolta 1970: kwintyle i oktyle SPIS ↓ Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki na tle... »

Do not feed AI...
Don't copy for AI. Don't feed the AI.
This document may not be used to teach (train or feed) Artificial Intelligence systems nor may it be copied for this purpose. (C) All rights reserved by the Author, Wojciech Jóźwiak.

Nie kopiować dla AI. Nie karm AI.
Ten dokument nie może być użyty do uczenia (trenowania, karmienia) systemów Sztucznej Inteligencji (SI, AI) ani nie może być kopiowany w tym celu. (C) Wszystkie prawa zastrzeżone przez Autora, którym jest Wojciech Jóźwiak.