2021-10-11. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astro-refleksje

« Jak znaleźć Człowieka Kosmicznego? SPIS ↓ Wojna, dla astrologów lekcja pokory »

Czytaj w Czytelni

Žižek, Lacan, astrologia? ! Do not copy for AI. Nie kopiować dla AI.

Trzy rodzaje nad-ja, pierwsze Wyobrażeniowe, drugie Symboliczne, trzecie Realne dają nadzieję na poszerzenie słownika pojęć astrologii i enneagramu.

Czytam książkę Žižka o Lacanie. Na stronie 97 (mam jeszcze wydanie papierowe) na początku rozdziału 5 pt. „Ideał ja i nad-ja, czyli Lacan ogląda Casablankę” jest coś, co mnie postawiło na baczność.

Najpierw Žižek daje mały cytat z Lacana:

Nic nie zmusza nikogo do rozkoszy, nic poza nad-ja. To nad-ja jest imperatywem jouissance: Odczuwaj rozkosz!

I dalej sam Žižek:

Choć jouissance tłumaczy się zwykle jako rozkosz, tłumacze Lacana często pozostawiają francuski oryginał, aby oddać ekscesywny, ściśle traumatyczny charakter tego terminu: nie mamy tu do czynienia z prostymi przyjemnościami, ale z gwałtownym wtargnięciem, które przynosi więcej bólu niż przyjemności. W ten sposób zwykle postrzegamy Freudowskie nad-ja [superego], jako okrutną i sadystyczną instancję etyczną, która bombarduje nas niemożliwymi do spełnienia żądaniami, a potem z radością obserwuje, jak nie jesteśmy w stanie im sprostać. Nic dziwnego zatem, że Lacan postawił znak równości między jouissance a nad-ja: odczuwanie rozkoszy nie jest kwestią podążania za spontanicznymi skłonnościami, ale raczej czymś, co robimy z dziwacznego i pokręconego poczucia etycznego obowiązku.

Mocne! Ale po tym trzęsieniu ziemi dla umysłu napięcie rośnie jak u Hitchcocka:

W tej prostej choć niespodziewanej tezie zawiera się sposób, w jaki Lacan czyta Freuda. Freud używa trzech odrębnych terminów do opisania instancji, która zmusza podmiot do zachowań etycznych: mówi o ja idealnym (Idealich), Ideale ja (Ich-ideal) oraz nad-ja (Über-ich). Wielokrotnie utożsamia te trzy terminy: często używa wyrażenia Ichideal oder Idealich (Ideał ja albo ja idealne), a trzecią część tekstu Ja i to tytułuje Ja i nad-ja (Ideał ja). Lacan wprowadza ścisłe rozróżnienie między tymi trzema terminami: ja idealne reprezentuje wyidealizowany obraz samego siebie widziany przez podmiot (kim chciałbym być, jak chciałbym, by postrzegali mnie inni); Ideał ja to z kolei instancja, której spojrzeniu staram się zaimponować wizerunkiem mojego ja, to wielki Inny, który pilnuje mnie i każe mi dawać z siebie wszystko, to ideał, za którym staram się podążać i który próbuję urzeczywistnić; wreszcie nad-ja to ta sama instancja [co Ideał ja], ale w jej mściwym, sadystycznym i karzącym aspekcie. Zasadą, która nadaje strukturę tym trzem terminom i leży u ich podstaw jest oczywiście Lacanowska triada Wyobrażeniowe – Symboliczne – Realne: ja idealne jest wyobrażeniowe, jest tym, co Lacan nazywa „małym innym", wyidealizowanym lustrzanym odbiciem mojego ja; Ideał ja jest symboliczny, to miejsce mojej identyfikacji symbolicznej, miejsce w wielkim Innym, z którego obserwuję (i oceniam) siebie; nad-ja jest realne, to okrutna i nienasycona instancja bombardująca mnie niemożliwymi żądaniami i wyśmiewająca moje kulawe próby ich spełnienia, instancja, w oczach której jestem tym bardziej winny, im bardziej staram się wyprzeć moje „grzeszne" postępki i spełnić jej żądania. Stare cyniczne stalinowskie powiedzenie dotyczące oskarżonych w pokazowych procesach („Im bardziej są niewinni, tym bardziej zasługują na rozstrzelanie”) to właśnie nad-ja w najczystszej postaci.

Tekst Slavoja Žižka jest gęsty, nabity znaczeniami, że aż za chwilę pęknie. Warto go czytać wiele razy. Prawdziwy szok przychodzi wtedy, kiedy zauważysz i docenisz własne życiowe przypadki, kiedy realne (i „sadystyczne”) nad-ja faktycznie zadziałało. Tzn. wydarzenia, w tym decyzje, których nie wytłumaczysz inaczej niż tym czynnikiem. Kiedy robiłeś/aś coś przeciw sobie, coś, co ci zaszkodziło, co musisz potem ukrywać nawet przed samym/samą sobą, tym bardziej przed innymi. I przy tym zamysł tych postępków był, jak pisze Žižek, jakoś „grzeszny” i „niemożliwy”, wyżej-dalej mierzący, transgresywny, przewyższający twoje zwykłe tao.

Co ma do tego astrologia? Te trzy rodzaje nad-ja, pierwsze Wyobrażeniowe, drugie Symboliczne, trzecie Realne (i jak wszystko, co Realne, straszne) dają nadzieję na poszerzenie słownika pojęć astrologii – oraz enneagramu. Warto zastanowić się, jak te trzy rodzaje nad-ja wyglądają u osobowości zdominowanej przez Marsa, Jowisza, Saturna, Wenus, Księżyc i tak dalej? Jak wyrażają się u Baranów, Byków, Koziorożców itd.? Jakie są te nad-ja, które przyświecają enneagramowym 1-Perfekcjonistom, 4-Tragicznym Romantykom, 7-Epikurejczykom itd.?

Szybko też przychodzi pomysł, żeby te lacanowsko-žižkowskie pojęcia przesunąć z jednostki na zbiorowość. Jaki swój wyidealizowany obraz (Nad-ja Wyobrażeniowe) pieszczą od lat Polacy? Jaki Wielki Inny (Nad-ja Symboliczne) ich/nas nadzoruje i jak jeździec wierzchowca spina ostrogami? (Tu jawi się Gombrowicz sceną dręczenia się wzajem Polaków ostrogami w argentyńskiej piwnicy, „Trans-Atlantyk” ofkors.) Oraz jaki rodzaj sadystycznego fatum „bombarduje nas niemożliwymi żądaniami i wyśmiewa nasze kulawe próby ich spełnienia”? – więc jakie Nad-ja Realne?

Powyższe pytania nie są retoryczne. Spróbujmy na nie sobie odpowiedzieć.


Książka czytana: Slavoj Žižek. Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej. 2008
Tekst zamieszczony także w blogu Wojciech Jóźwiak i Goście.


2021-10-11. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Astro-refleksje

« Jak znaleźć Człowieka Kosmicznego? SPIS ↓ Wojna, dla astrologów lekcja pokory »

Do not feed AI...
Don't copy for AI. Don't feed the AI.
This document may not be used to teach (train or feed) Artificial Intelligence systems nor may it be copied for this purpose. (C) All rights reserved by the Author, Wojciech Jóźwiak.

Nie kopiować dla AI. Nie karm AI.
Ten dokument nie może być użyty do uczenia (trenowania, karmienia) systemów Sztucznej Inteligencji (SI, AI) ani nie może być kopiowany w tym celu. (C) Wszystkie prawa zastrzeżone przez Autora, którym jest Wojciech Jóźwiak.