2014-12-01. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Więcej dla ciekawych

« Sławne Bliźnięta z różnych miejsc tego... SPIS ↓ Węzły Księżyca i baśń o Kopciuszku »

Podobieństwa ćwiartek cyklu Saturna do faz Grofa

Ćwiartki cyklu Saturna

Saturn okrąża Słońce, a pośrednio Ziemię i ziemskie niebo (ekliptykę, zodiak), czyli także całe koło każdego urodzeniowego horoskopu – w ciągu 29,46 lat. W przybliżeniu 29 i pół roku. W tym czasie przebywa kolejno w 4 ćwiartkach urodzeniowego horoskopu, czyli mija (tranzytuje) kolejno: ascendent, imum coeli, descendent, medium coeli i wraca do ascendentu. Ćwiartki cyklu trwają średnio po 7,4 roku, co można w przybliżeniu uważać za siedmiolecia: „siedem lat tłustych, siedem chudych”.

Kiedy Saturn jest w kolejnych ćwiartkach, to co typowo dzieje się z osobą?:

I ćwiartka, od ascendentu w dół, w kierunku imum coeli: osoba skupia się na sprawach przyziemnych i materialnych, traci życiowy impet, jaki miała wcześniej, ogranicza zakres swoich działań; zajmuje się domem, rodziną, wychowaniem dzieci, urządzaniem domu; często wyprowadza się z miasta na wieś, zamyka się. Swoje ambicje realizuje w jakimś ciasnym (ograniczonym) kręgu społecznym. Hasło: OGRANICZENIE.

II ćwiartka, od imum coeli w kierunku descendentu: osoba skupia się na otaczających ją ludziach, na towarzystwie lub społeczeństwie; nastawia się na współpracę z innymi i na upodobnienie się do innych członków swojej wspólnoty, na współgranie z innymi. W tym czasie łatwo zyskuje się współpracowników, rozgłos, popularność; świat podsuwa okazje, żeby wyjść w szerszą przestrzeń. Wiele w tym jest nastrojów zabawy, igrania. Hasło: WSPÓŁDZIAŁANIE.

III ćwiartka, od descendentu w górę w kierunku medium coeli: osoba wchodzi w obszar poszukiwań, prób, nauki i testów. Wystawia się na trudny i zmieniający ją wpływ świata i jego przypadków. Podejmuje ryzyko i często nie wie, dokąd ją zaprowadzą jej decyzje i zamiary. Hasło: ĆWICZENIE.

IV ćwiartka, od medium coeli w kierunku ascendentu: osoba dostaje wzmocnienie od świata, które często polega na uzyskaniu dostępu do zasobów i możliwości instytucji, stowarzyszeń, możnych protektorów itd. odbywa się to przez awans, bycie wybranym, uzyskanie uprawnień, zmianę pracy na lepszą, przeprowadzkę bliżej centrum, np. do regionalnej metropolii. Zwiększa rozmach swoich działań; często jest tak, że odważa się na działania, które wcześniej wydawały się zbyt trudne, „nie dla mnie” itp. Realizuje swój indywidualny rozwój. Przy okazji zdarza się, że popełnia błędy i zużywa swój kredyt powodzenia. Hasło: AWANS.

Fazy Grofa

„Fazy Grofa” to jest termin, który wprowadziłem dla skrótu, sam Stanislav Grof i jego polscy tłumacze używają określeń „matryce perinatalne” lub „matryce okołoporodowe”. Model Grofa polega na tym, że dziecko rodząc się przechodzi przez cztery fazy, a bodźce, którym wtedy podlega, aktywują w jego psyche kolejne archetypowe zespoły wyobrażeń i skojarzeń, czyli właśnie te matryce okołoporodowe. Matryce te przejawiają się następnie w życiu „po-urodzeniowym”, a także w sztuce, w mitologiach, literaturze i w polityce, np. gdy przywódca państwa skarży się w przemówieniach, że jego kraj lub naród jest „duszony” przez sąsiadów i że „brakuje mu przestrzeni”. Ta frazeologia pochodzi z II matrycy okołoporodowej (zgniatania płodu w macicy) i zapowiada matrycę III: heroiczny bój o wydostanie się przez kanał porodowy, a w realiach polityki: agresję na sąsiadów i wojnę. (Przykład samego Grofa.)

Fazy Grofa są cztery, kolejno w czasie porodu:

Faza I: poprzedzająca poród – unoszenie się w wodach płodowych, symbiotyczne zespolenie z całym światem, którym jest łono matki, brak oddzielenia „ja” od całości świata, brak przeszkód takich, jak kontakt z czymś twardym lub grawitacja. Odpowiadająca planeta wg Grofa: Neptun. Odpowiadający żywioł: woda. Odpowiedniki w życiu poporodowym: wizje raju, wysp szczęśliwych, wakacje, zabawa, satysfakcja seksualna. Negatywny odpowiednik: nieuchwytne złe wpływy, teoria spiskowa, postępujące zatrucie świata.

Faza II, kiedy zaczyna się poród, odchodzą wody płodowe, macica zaczyna się kurczyć – poczucie ciasnoty, duszenia się, bycia ograniczanym, więzionym i zgniatanym, podleganie mechanicznym wymuszonym ruchom. Towarzyszące poczucie utraty, beznadziei – „wszystko przepadło”, depresja. Odpowiadająca planeta: Saturn. Żywioł: ziemia. W życiu poporodowym: dyscyplina, rygor, reżim, podległość silniejszym, mechanizacja, ślepa przemożna konieczność (Ananke), uwaga skupiona na ograniczeniach i na tym, co twarde, solidne, ciężkie i przeliczalne. Rygory umysłu: „rachunki muszą się zgadzać”.

Faza III: przejście przez kanał porodowy, co noworodek czyni na głodzie tlenowym i „nie wie”, czy nie jest to skok w śmierć; poczucie tarcia i parzenia, co w późniejszym życiu kojarzy się z ogniem; skrajny wysiłek, nienaturalnie wykręcający ciało, który następnie skojarzy się z walką na śmierć i życie. Faza heroicznego boju. Odpowiadająca planeta: Pluton. Żywioł: ogień. Skojarzenia: walka i wojna, wybuchy wulkaniczne, przejście przez ogień, walka ze smokami, apokalipsa, zagłada, heros idący po trupach do przodu. W życiu poporodowym: walka, zmaganie, agresja, konkurencja, zawody sportowe, „górą nasi”, wygrywanie i przegrywanie, rites de passage, sprężenie się, mobilizacja do działania.

Faza IV: finał porodu, czyli wydostanie się (bycie wydobytym) z łona matki, pierwszy gwałtowny kontakt z powietrzem, zimnem, hałasem i własnym ciężarem. Kompletna zmiana środowiska (świata) w porównaniu z życiem płodowym. Korelaty psychiczne: poczucie zwycięstwa, triumfu, zaczynania nowego życia. Planeta wg Grofa: Uran. Żywioł: powietrze. W życiu poporodowym: wyzwolenie, uwolnienie, uwolnienie sił, ruszanie z miejsca, początek nowego, odnowa, nowe życie.


Dostrzegamy podobieństwa między fazami Grofa a ćwiartkami (fazami) cyklu Saturna:

Faza Grofa Ćwiartka cyklu Saturna podobieństwo
Pierwsza, oceaniczna II, od IC do descendentu, współdziałanie zharmonizowanie ja ze światem, z otoczeniem
Druga, gniotąca I, od ascendentu do IC, ograniczenie ograniczenia, skupienie, materialność
Trzecia, heroiczna III, od descendentu do MC, ćwiczenie rzucenie się w nieznane, sprawdzian, próba sił
Czwarta, wyzwoleńcza IV, od MC do ascendentu, awans uwolnienie sił, początek nowego, wyruszenie ku nowemu

Ale widzimy też niepodobieństwa:

Fazy Grofa nie tworzą cyklu, tylko jednorazowy ciąg.

Ich kolejność jest inna w obu przypadkach: dwie pierwsze fazy są przestawione. I raczej tak musi być!

Oczywiście podobieństwa w obu ciągach i zjawiskach są dość cienkie lub mgliste i na pewno nie można ich zrównywać. Ale istnieją i warte są dalszego badania.


2014-12-01. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Więcej dla ciekawych

« Sławne Bliźnięta z różnych miejsc tego... SPIS ↓ Węzły Księżyca i baśń o Kopciuszku »

Pisanie komentarzy po zalogowaniu/rejestracji.