prowadzi Wojciech Jóźwiak • od 2004
 
Działa z amerykańskiej wojny o niepodległość. Valley Forge National Historical Park, Pennsylvania

2021-01-08. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Cykle astrohistorii

Czytaj w dziale Pracownia
☚ Dziedzice i dzieci światowych tranzytów | Rok 2021, czyli gdzie znajdujemy się w cyklach planet ☛

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki na tle cykli planet

Od powstania Stanów Zjednoczonych minął jeden pełny obieg Plutona i półtora obiegu Neptuna. Wkrótce spotkają się w koniunkcji Saturn i Neptun, podobnie jak w roku 1773 przy Boston Tea Party. Obecne problemy USA na tle cykli planetarnych nie wydają się przypadkowymi ani przejściowymi kłopotami. Czy Ameryka przetrwa rok 2026?

Wojna o niepodległość USA była długa. Jeśli przyjąć, że początkiem procesu niepodległościowego była tzw. masakra bostońska, wieczorem 5 marca 1770 w Bostonie, a końcem podpisanie traktatu w Paryżu 3 września 1783 – to trwała 13 i pół roku. Więcej niż jeden cykl Jowisza, prawie pół cyklu Saturna. (Dygresja 1: wyobraź sobie tak długo trwającą i zakończoną sukcesem polską wojnę o niepodległość? Zaczętą w r. 1794, 1830 lub 1863? Dygresja 2: słowo masakra dla zamieszek w Bostonie zostało propagandowo przesadzone, faktycznie zginęło kilku mężczyzn, w tym jeden Afro.) Na pierwszy wgląd, układy planet podczas jej trwania, także na jej początek i na dyplomatyczny koniec, rozczarowują badacza związków historii z cyklami planet. Inaczej niż przy wielkich wojnach XX wieku, przebieg tamtego procesu nie wpasował się w wielkie i spektakularne tranzyty, takie jak koniunkcje, opozycje lub kwadratury Saturna do Plutona lub takież aspekty Urana do Plutona lub Saturna do Urana.

Wykres przedstawia kosmogram uchwalenia Deklaracji Niepodległości 4 lipca 1776 w Filadelfii, na którym naniosłem pozycje planet podczas kolejnych wydarzeń:
Masakra bostońska 1770-03-05 (skrót: 1770)
Pierwszy Kongres Kontynentalny 1774-09-05 (1774)
Bitwa pod Lexington, początek wojny 1775-04-19 (1775)
Deklaracja Niepodległości 1776-07-04 (1776)
Bitwa pod Saratogą - druga, 1777-10-07 (1777)
Traktat paryski: koniec wojny USA o niepodległość, uznanie przez W. Brytanię 1783-09-03(1783).
Pod linkami są kosmogramy w AstroAkademii.

W tamtym czasie, jak widać na rysunku, Pluton przesunął się o dwadzieścia kilka stopni, Neptun o ok. 30 stopni, Uran o ponad 60 stopni. Każda z tej trójki najdalszych i najwolniejszych planet w tym czasie przeszła przez początek znaku powietrznego czyli przez koniunkcję z punktem kardynalnym lub punktem harmonicznym 3-krotnym – powietrznym. Tzn. Neptun minął kardynalny powietrzny punt Wagi („Zero Wagi”), Pluton punkt Zero Wodnika, Uran punkt Zero Bliźniąt. W pierwszych latach tamtego okresu te trzy planety zbliżały się do układu wielkiego trygonu, chociaż ściślejszy był on w 1769 r. kiedy urodził się Bonaparte. Jednak rozluźniając wzgląd na ścisłość aspektów można skojarzyć proces niepodległościowy USA z wielkim trygonem w punktach 3-krotnych powietrznych. (Plus kardynalny Wagi.)

Jeśli wzorem Tarnasa brać pod uwagę koniunkcje (ew. opozycje) długookresowych planet, to w tamtym czasie była koniunkcja Saturna i Neptuna. Koniunkcja ta była ścisła 27 września 1773 (w 18°43' Panny) i nie powtórzyła się, chociaż w następnym roku planety zbliżyły się jeszcze na ok. półtora stopnia. Najważniejszym wydarzeniem tamtego roku była Boston Tea Party (nazwa na pl mętnie tłumaczona „herbatka bostońska”), dla rewolucji wyzwalacz bardziej jeszcze wyrazisty od bostońskiej „masakry” 1770. Saturn wyprzedzał wtedy Neptuna o ok. 5°. Co więcej, wyraźny był wtedy pierścień trygonów (wielki trygon) Plutona-Neptuna-Urana, do którego czwarty dołączył Saturn. (Ale do punktów powietrznych brakowało planetom średnio ok. 6,5 stopnia.)

Koniunkcja Saturna-Neptuna włącza amerykańską w poczet innych neptunowo-saturnowych rewolucji, w którym są pierwsza antyhiszpańska rewolucja w Wenezueli 1811, ale przede wszystkim dwie rewolucje rosyjskie 1917 i „nasza” środkowo-wschodnio-europejska rewolucja roku 1989 – wszystkie podczas koniunkcji tych planet.

Skupię uwagę na dacie i kosmogramie Deklaracji Niepodległości, 4 lipca 1776 w Filadelfii, która była zwrotnym momentem całego procesu i jest świętowana jako początek nowego narodu. Ciekawe, że dokładny czas, a właściwie ascendent w tym kosmogramie przekazał angielski astrolog Ebenezer Sibly; nie jest jasne, skąd wiedział. Dla naszych potrzeb nie musimy znać ascendentu ani medium coeli, chociaż słowo o tym powiem dalej. Nas, obserwatorów w 2021 roku, w tamtym kosmogramie uderza powrót Plutona. Tak, Pluton przez minione 245 lat wykonał pełny obieg orbitalny i dziś jest w 24° Koziorożca, gdy wtedy był w 27° Kozio. Pluton też, podobnie jak podczas tamtych założycielskich wydarzeń, zbliża się do Zera Wodnika.

Mamy też teraz powrót Neptuna! Nie do koniunkcji, ale do opozycji względem r. 1776 – gdyż mija półtora okresu tej planety. Wtedy Neptun był w 22°26' Panny, teraz jest w opozycji w 18°39' Ryb, ale już w maju b.r. będzie w opozycji ścisłej. Można też dopatrzyć się powrotu Urana, który podczas masakry i herbatki był w Byku.

Z Ameryką, Stanami, ostatnio źle się dzieje. Cykle planet również dają podstawy by sądzić, że pierwsze życie tego narodu dobiega końca, a historia dochodzi do przełomu.

Horoskop Independencji, 4 lipca 1776, mimo iż pochodzący z ciemnego bo okultystycznego źródła, ma ascendent 12° Strzelca. Zamachy samolotowe 11 września 2001 zaskakująco potwierdziły tamtą orientację nieba. Pluton był wtedy 12°38' Strzelca: dokładnie na ascendencie wg Sibly'ego. Saturn był w opozycji 14°45' Bliźniąt – też wielkie trafienie. Odpowiednikiem tamtego ascendentu jest Medium Coeli równe 0°54' Wagi czyli niemal dokładnie powietrzny punkt kardynalny. Odpowiednie Imum Coeli oczywiście wynosi 0°54' Barana. Najbliższa koniunkcja Saturna i Neptuna – tych dwóch planet od rewolucji – będzie 20 lutego 2026 r., w 0°45' Barana. Z dokładnością do minut w Imum Coeli „urodzeniowego” kosmogramu USA, jeśli wierzyć Silby'emu. Biorąc pod uwagę konieczne niedokładności, o niemal ścisłej koniunkcji można mówić już od roku 2025. Oczywiście, procesy przebudowujące naród, społeczeństwo i państwo USA trwać będą dłużej, zaczęły się wcześniej i jest bardzo prawdopodobne, że już idą i ich przejawy widzimy.

Dobre i zwięzłe podsumowanie obecnych rozpadowych tendencji w USA, zob.: Zbigniew P. Szczęsny, Ameryka podzielona (8-01-2021).

Zdjęcie czołówkowe: fragment z https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Valley_Forge_Park.jpgCzytaj w dziale Pracownia
☚ Dziedzice i dzieci światowych tranzytów | Rok 2021, czyli gdzie znajdujemy się w cyklach planet ☛

Do not feed AI...
Don't copy for AI. Don't feed the AI.
This document may not be used to teach (train or feed) Artificial Intelligence systems nor may it be copied for this purpose. (C) All rights reserved by the Author, Wojciech Jóźwiak.

Nie kopiować dla AI. Nie karm AI.
Ten dokument nie może być użyty do uczenia (trenowania, karmienia) systemów Sztucznej Inteligencji (SI, AI) ani nie może być kopiowany w tym celu. (C) Wszystkie prawa zastrzeżone przez Autora, którym jest Wojciech Jóźwiak.
Aby pisać komentarze, zarejestruj się lub zaloguj na stronie Pracownia.